พาณิชย์เผยยอดจดทะเบียนบริษัทจัดตั้งใหม่มิ.ย. 5,916ราย เพิ่มจากพ.ค.

by smethailandclub 12 กค. 2016
Share:

นางสาวผ่องพรรณ  เจียรวิริยะพันธ์อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แถลงข่าวการจดทะเบียนธุรกิจประจำเดือนมิถุนายน 2559 และครึ่งปีแรก 2559   (ม.ค. - มิ.ย.)โดยในเดือนมิถุนายน 2559  มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทจัดตั้งใหม่ทั่วประเทศ จำนวน 5,916 ราย เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2559 ซึ่งมีจำนวน 4,366 ราย โดยเพิ่มขึ้น          1,550 ราย  คิดเป็น 36% สำหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนเลิกในเดือนมิถุนายน 2559 มีจำนวน 1,392 ราย เพิ่มขึ้น      421 ราย คิดเป็น 43% เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2559 โดยธุรกิจที่เลิกสูงสุด คือ ธุรกิจค้าสลาก จำนวน 139 ราย คิดเป็น 10% ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เลิกเนื่องจากธุรกิจไม่ได้ประกอบกิจการ
    
มูลค่าทุนจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ในเดือนมิถุนายน 2559 มีจำนวนทั้งสิ้น 17,802 ล้านบาท ลดลงจำนวน 971 ล้านบาท คิดเป็น 5% เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2559 ซึ่งมีจำนวน 18,773 ล้านบาท แต่มี    มูลค่าเพิ่มขึ้นจำนวน 5,897 ล้านบาท คิดเป็น 50% เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2558 ซึ่งมีจำนวน 11,905 ล้านบาท
    
ประเภทธุรกิจที่จดทะเบียนจัดตั้งสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 692 ราย   ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 302 ราย ธุรกิจขายส่งเครื่องจักร จำนวน 167 ราย ธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร จำนวน  138 ราย และธุรกิจให้คำปรึกษาด้านการจัดการ จำนวน 137 ราย
    
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 มีห้างหุ้นส่วนบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งทั้งสิ้น 1,327,813 รายมูลค่าทุนจดทะเบียนรวม 20.16 ล้านล้านบาท โดยมีห้างหุ้นส่วนบริษัทที่ดำเนินกิจการอยู่ทั่วประเทศ จำนวน      635,024 ราย มูลค่าทุนจดทะเบียน 15.64 ล้านล้านบาท แบ่งเป็น บริษัทจำกัด 455,158 ราย บริษัทมหาชนจำกัด1,140 ราย และห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 178,726 ราย    
    
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวเพิ่มเติมว่า ภาพรวมของการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลในช่วง  ครึ่งปีแรก 2559 (ม.ค.-มิ.ย.) มีจำนวน 31,792 ราย เมื่อเปรียบเทียบช่วงเดียวกันของปี 2558 (ม.ค.-มิ.ย.)                 ซึ่งมีจำนวน 31,557 ราย เพิ่มขึ้น 235 ราย คิดเป็น 1% โดยการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัทในเดือน มิ.ย.2559 มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน มีปัจจัยสนับสนุนจากการที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า     ได้เริ่มเปิดให้บริการจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจตาม พ.ร.บ. หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2558 เพื่อช่วยเหลือธุรกิจ SMEs ประเภทนิติบุคคลเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยธุรกิจสามารถนำทรัพย์สิน อุปกรณ์ สินค้าคงคลัง           และทรัพย์สินทางปัญญามาเป็นหลักประกันทางธุรกิจในการขอกู้เงินจากธนาคาร ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสและ    เป็นการเพิ่มช่องทางการทำธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ประกอบกับกรมสรรพากรมีนโยบายส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาที่ทำธุรกิจ สามารถเปลี่ยนมาจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล โดยให้มีสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี ซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญส่วนหนึ่งในการสร้างแรงจูงใจให้มีการจดทะเบียนเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2559 (ก.ค.-ธ.ค.)

Share:

Related Articles

​บ้านปูจัด “UpImpact” ผลักดันกิจการเพื่อสังคมให้รอดพ้นวิกฤติ ปั้น BC4C กิจการเพื่อสังคมรุ่นต่อไปในปี 2564

บ้านปู จำกัด (มหาชน) สานต่อการทำงานด้านการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม หรือ “Social Enterprise (SE)” ในปี 2563 ผ่านโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม หรือ..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021

​‘ไลอ้อน ประเทศไทย’ ขนไลน์อัพสินค้าเสริมอาหาร-ดูแลสุขอนามัยบุกตลาดช่วงโควิด-19

ไลอ้อน ประเทศไทย เผยโควิด-19 หนุนผู้บริโภคตื่นตัวดูแลสุขภาพ ขนทัพผลิตภัณฑ์กลุ่มดูแลสุขอนามัย จัดโปรโมชันรับกระแส รุกเจาะช่องทางออนไลน์ตอบโจทย์ความต้..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021

​วอลล์สตรีท อิงลิช ชวนทุกคนเตรียมความพร้อม สร้างโอกาสที่ดีกว่า เร่งพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในช่วง work from home

Wall Street English ชวนทุกคนเตรียมความพร้อม สร้างโอกาสที่ดีกว่าในการเรียนและหน้าที่การทำงาน เร่งพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในช่วง work from home หรือช่..

by SME Thailand.| 13 มค. 2021