ก.แรงงาน เผย Action Plan เตรียมพร้อมรับสถานการณ์เลิกจ้าง

by smethailandclub 13 กค. 2016
Share:

นายสุเมธ มโหสถ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์การเลิกจ้าง พร้อมด้วยสำนักตรวจและประเมินผล สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ประสงค์ฯ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน วันนี้ (13 ก.ค.59) จากกรณีการเกิดเหตุการณ์ลูกจ้างประสบปัญหาได้รับผลกระทบจากการปิดกิจการของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) หม่อมหลวง ปุณฑริกสมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้ นายวรานนท์ ปีติวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และคณะประกอบไปด้วย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ และผู้แทนทุกกรมในสังกัดกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดพิจิตรเพื่อแก้ไขปัญหาด้านแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการปิดกิจการของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ได้จัดทำข้อมูลประกอบ โดยเชิญทุกกรมในสังกัดกระทรวงแรงงานประชุมเพื่อร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) และมาตรการการช่วยเหลือกรณีลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างหรือปิดกิจการของสถานประกอบกิจการ โดยแผนดังกล่าว ได้แบ่งการดำเนินการออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) ส่วนกลาง รายงานผู้บริหารและผู้ตรวจราชการที่รับผิดชอบในพื้นที่ เพื่อประชุมทีมเฉพาะกิจประเมินสถานการณ์เตรียมลงพื้นที่และให้ทุกหน่วยงานส่วนกลางประสานกับหน่วยงานในพื้นที่ 2) ส่วนภูมิภาค รายงานผู้บริหารและผู้ตรวจราชการที่รับผิดชอบในพื้นที่ ตรวจสอบข้อมูลลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบ ประสานเจ้าหน้าที่   ฝ่ายบุคคลของ สปก. เพื่อประสานขอเอกสารเกี่ยวกับทะเบียนลูกจ้าง การจ่ายค่าจ้าง และขอความร่วมมือในการจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จัดหาตำแหน่งงานว่างภายในจังหวัดใกล้เคียง 

รวมถึงจากระบบ Smart Job Center โดยการ Matching ให้สอดคล้องกับตำแหน่งงาน พร้อมให้บริการแนะแนวอาชีพและแหล่งเงินทุนประกอบอาชีพ ชี้แจงเรื่องสิทธิประโยชน์การประกันการว่างงานและตรวจสอบสิทธิประโยชน์ ที่ลูกจ้างจะได้รับจากสำนักงานประกันสังคม พร้อมให้บริการรับแบบขึ้นทะเบียนคนว่างงานและชราภาพ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร/สาขาวิชาชีพที่ให้บริการฝึกอบรมเพื่อประกอบอาชีพอิสระ และเตรียมความพร้อมในการฝึกอาชีพ รวมถึงการประสานอาสาสมัครแรงงานในพื้นที่ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบ โดยการดำเนินการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จะใช้ระยะเวลาดำเนินการ ภายใน 5 วัน

 Share:

Related Articles

​ทีเอ็มบีและธนชาต เสริมแกร่งความรู้ให้ผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ผ่านโครงการ LEAN Supply Chain

ทีเอ็มบีและธนชาต จัดอบรม โครงการ LEAN Supply Chain by TMB I Thanachart ครั้งที่ 16 แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ให้ความร..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​TikTok ส่ง “TikTok For Business” พลิกโฉมวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไทย

การเปิดตัว “TikTok For Business” ไม่ม่เพียงแต่เป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งสำหรับนักการตลาดและนักโฆษณาทั่วโลกแต่ยังเป็นกา..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​กกพ. สนับสนุน 26 โครงการพลังงานสะอาด ภายใต้ธีม Clean Energy For Life

สำนักงาน กกพ. เปิดตัว 26 โครงการ ผู้รับทุนสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการภายใต้ธีม "Clean Energy For Life: ใช้พลังงานสะอาด เพื่อ..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020