พาณิชย์เผยไทยยังครองอันดับเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ไปฮ่องกง

by smethailandclub 17 กค. 2016
Share:

ไทยยังครองอันดับเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ไปฮ่องกงพาณิชย์แนะผู้ประกอบการขยายฐานลูกค้าพร้อมออกผลิตภัณฑ์ใหม่

 

นางอภิรดี  ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยรายงานสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สคร.) ณ เมืองฮ่องกง ว่า ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2559 ไทยยังคงครองตำแหน่งผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของฮ่องกง ด้วยสัดส่วนร้อยละ 59.5 รองลงมาได้แก่ เวียดนามที่สัดส่วนร้อยละ 27.7 และจีน    ที่สัดส่วนร้อยละ 4.8 ตามลำดับ

ด้านปริมาณ ในเดือนเมษายน 2559 ฮ่องกงนำเข้าข้าวจากทั่วโลกจำนวน 30,497 ตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 39.26 โดยนำเข้าข้าวหอม (Fragrant Rice) จำนวน 29,065 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 38.61  ในจำนวนนี้ไทยส่งออกข้าวหอมมะลิไปยังฮ่องกงจำนวน 17,196 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 58.81 จากช่วงเดียวกันของปี 2558 ที่ส่งออกจำนวน 10,828 ตัน โดยไทยมีสัดส่วนการส่งออกข้าวหอมมะลิร้อยละ 59.6 ในขณะที่เวียดนามมีสัดส่วนร้อยละ 28.6 

ในขณะที่ด้านมูลค่า ฮ่องกงนำเข้าข้าวจากทั่วโลกมูลค่า 23.52 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.19 โดยนำเข้าข้าวหอมมูลค่า 22.44 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งในจำนวนนี้เป็นข้าวจากประเทศไทย 14.61 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.7 โดยมีประเทศที่ส่งออกไปฮ่องกงรองลงมาได้แก่ เวียดนาม และจีน ที่สัดส่วนร้อยละ 20.1 และร้อยละ 5.5 ตามลำดับ

“ผู้ประกอบการไทยควรหาช่องทางการขยายตลาดข้าวไปสู่ลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ ให้หันมาบริโภคข้าวไทยเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มร้านอาหารที่มีสัดส่วนการบริโภคข้าวมากขึ้นกว่ากลุ่มผู้บริโภคที่บริโภคในครัวเรือน อีกทั้งควรนำเสนอข้าวชนิดใหม่ๆ เช่น ข้าวสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ทำจากข้าวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและรองรับกับแนวโน้มการบริโภคข้าวของคนรุ่นใหม่ที่ลดน้อยลง”รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าว

สำหรับราคาข้าวในฮ่องกงช่วงเดือนเมษายน 2559 เริ่มทรงตัวและปรับตัวสูงขึ้นจากในช่วง 3 เดือนแรกของปีที่ผ่านมา แผนงานของกระทรวงพาณิชย์ที่มอบหมายให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และ สคร. ฮ่องกง ดำเนินการเพื่อส่งเสริมการขายและผลักดันข้าวไทยในฮ่องกง ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ข้าวไทยผ่านงานแสดงสินค้า Food Fiesta 2016 การจัดคณะผู้แทนการค้าข้าวฮ่องกงเยือนไทย รวมทั้งการดำเนินการร่วมกับกรมการค้าต่างประเทศ ในการจดเครื่องหมายตราเขียวของข้าวหอมมะลิไทยเป็นภาษากวางตุ้งอีกด้วย

จากการบูรณาการอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบกับการดำเนินโครงการดังกล่าวข้างต้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คาดว่าในสิ้นปี 2559 ประเทศไทยจะมีสัดส่วนการส่งออกข้าวไปฮ่องกงเพิ่มมากขึ้น โดยในเชิงปริมาณคาดว่าจะมีสัดส่วนที่ร้อยละ 60 – 65 และเชิงมูลค่าที่ร้อยละ 65 – 70 ส่งผลให้ภาพรวมการส่งออกข้าวเป็นไปตามเป้าหมาย 9.5 ล้านตันอย่างแน่นอน

 
Share:

Related Articles

​ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16

สมาคมการขายตรงไทย (TDSA) หนึ่งในสมาชิกของสมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA) เตรียมพร้อมจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16 ในรูปแบบออนไลน์ มุ่งเส..

by SME Thailand.| 16 กย. 2021

​dtac business จับมือ Google Cloud ช่วย SME ไทยในช่วงล็อคดาวน์และ WFH

dtac business ยกระดับ SME ไทยเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ความร่วมมือครั้งนี้ทำให้ดีแทคนำเสนอโซลูชันการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพก..

by SME Thailand.| 15 กย. 2021

​เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น เพื่อสนับสนุนการจั..

by SME Thailand.| 15 กย. 2021