พาณิชย์เดินหน้าขยายเครือข่าย 'ร้านฉลาดซื้อ ประหยัดใช้' ครอบคลุมทั่วไทยปีนี้

by smethailandclub 17 กค. 2016
Share:

พาณิชย์ตั้งเป้าเดินหน้าขยายเครือข่าย 'ร้านฉลาดซื้อ ประหยัดใช้' ครอบคลุมทั่วไทยปีนี้หลังพาณิชย์พัฒนาร้านค้าส่ง ค้าปลีกสำเร็จช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก สร้างเงินสะพัดกว่า 3 พันล้านบาท

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับลูก...โครงการฉลาดซื้อ ประหยัดใช้ เร่งพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากผ่านร้านค้าส่ง ค้าปลีกไทย ให้เป็นร้านฉลาดซื้อ ประหยัดใช้ เจ้าของธุรกิจสามารถบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างครบวงจร ลดต้นทุน สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ ด้านคนซื้อได้สินค้าราคาถูกทุกเวลา ประหยัดค่าครองชีพ ปัจจุบันมี 113 ร้าน 537 สาขา ใน 67 จังหวัด ตั้งเป้าขยายทั่วไทยครบ 77 จังหวัดภายในปีนี้ และปลายปียังคงเดินหน้าจัดกิจกรรมดึงร้านค้าส่ง ค้าปลีก พร้อมใจ Sale กระหึ่มทั่วไทยเป็นครั้งที่ 9  ในชื่อ ‘ค้าส่งรวมใจ โชวห่วยไทยคู่สังคม’ ภายหลัง 8 ครั้งที่ผ่านมาสร้างเม็ดเงินสะพัดกว่า  3 พันล้านบาท

นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้มีนโยบายส่งเสริมและให้ความรู้แก่ประชาชนให้สามารถเลือกซื้อสินค้าที่มีราคาและคุณภาพเหมาะสมกับรายได้และสถานะของตนเอง เลือกร้านค้าที่เหมาะสม และลดการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็นเพื่อลดค่าครองชีพได้อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านโครงการฉลาดซื้อ ประหยัดใช้ โดยมอบให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าดำเนินภารกิจคู่ขนานไปด้วยคือ กิจกรรม “ร้านฉลาดซื้อ ประหยัดใช้” พร้อมคัดเลือกร้านค้าส่ง ค้าปลีกไทยทั่วประเทศเพื่อเข้าสู่กระบวนการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจตามโครงการฯ

สำหรับร้านค้าที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นร้านที่มีการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค อาทิ น้ำตาล น้ำปลา สบู่ ยาสีฟัน ผงซักฟอก เป็นต้น โดยจำหน่ายในช่วงเวลาปกติไม่ต้องรอซื้อในช่วงการจัดโปรโมชั่น ซึ่งมีราคาถัวเฉลี่ยโดยรวมต่ำกว่าราคาปกติในท้องตลาดไม่น้อยกว่า 10% จากกิจกรรมนี้กรมฯ สามารถพัฒนาร้านค้าได้ถึง 113 ร้าน 537 สาขา ใน 67 จังหวัด (ในจำนวนนี้มีสมาชิก/ลูกค้าที่เป็นเครือข่ายอยู่มากถึง 30,000 ราย) แบ่งเป็น ภาคเหนือ 26 ราย 75 สาขา 15 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 33 ราย 228 สาขา 17 จังหวัด ภาคกลาง 37 ราย 115 สาขา 23 จังหวัด และภาคใต้ 17 ราย 119 สาขา 12 จังหวัด โดยกรมฯ จะติดตามราคาจำหน่ายของร้านค้าภายใต้โครงการฯ เป็นประจำทุก 6 เดือน พร้อมตั้งเป้าขยายร้านค้าให้ครบ 77 ทั่วประเทศไทยภายในปีนี้ ทั้งนี้ ร้านฉลาดซื้อ ประหยัดใช้ จะช่วยเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนสามารถจับจ่ายสินค้าในราคาประหยัดได้ตลอดเวลา ไม่จำกัดเฉพาะช่วงเวลาโปรโมชั่นอีกต่อไป และจะทำให้ลดปัญหาค่าครองชีพสูงได้อย่างยั่งยืน โดยประชาชนสามารถสังเกตป้ายและธงสัญลักษณ์ถุงสีฟ้าได้ที่หน้าร้านที่ร่วมโครงการฯ รวมถึงตรวจสอบสถานที่ตั้งและรายชื่อร้านค้าได้ที่แอพลิเคชั่น ‘ลายแทงของถูก’ ด้วยตนเองได้อีกทางด้วย

นอกจากนี้ กรมฯ ยังได้มีอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมร้านค้าส่ง ค้าปลีกไทยให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างแข็งแรงภายใต้การแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น โดยการจัดกิจกรรม “ค้าส่งรวมใจ โชวห่วยไทยคู่สังคม” ซึ่งมีกำหนดจัดปี 2 ครั้ง และได้ดำเนินการไปแล้วจำนวน 8 ครั้ง ตั้งแต่ ปี 2556-ปัจจุบัน สร้างมูลค่าการซื้อขายได้มากถึง 3,664 ล้านบาท สำหรับรูปแบบการจัดกิจกรรมกรมฯ ได้รับความร่วมมือจากสมาคมการค้าส่งค้าปลีกไทย ผู้ผลิต ผู้แทนจำหน่าย และร้านค้าส่งทั่วประเทศจะร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษพร้อมกันทั่วประเทศ อย่างไรก็ดี ในปีนี้กรมฯ  ได้จัดกิจกรรมฯ ในครั้งที่ 8 ไปแล้วเมื่อวันที่ 25 เม.ย.-31 พ.ค.59 โดยได้รับความร่วมมือจากร้านค้าส่งจำนวน 65 ราย และร้านค้าปลีกจำนวน 5,325 ราย พร้อมใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมและลดราคาสินค้าเป็นอย่างดี

สำหรับการกิจกรรมในครั้งที่ 9 มีกำหนดจัดระหว่างเดือนก.ย.-ต.ค. 59 นี้ คาดว่าการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้ร้านค้าส่ง ค้าปลีกได้พัฒนาปรับตัวอยู่ตลอดพร้อมทั้งสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจเกิดการเกื้อกูลการค้าซึ่งกันและกันอย่างเป็นระบบ และในภาพรวมก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศให้เกิดการหมุนเวียนมีสภาพคล่องที่ดีขึ้นช่วยลดค่าครองชีพให้ประชาชนได้ในระยะยาว
 
Share:

Related Articles

​ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16

สมาคมการขายตรงไทย (TDSA) หนึ่งในสมาชิกของสมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA) เตรียมพร้อมจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16 ในรูปแบบออนไลน์ มุ่งเส..

by SME Thailand.| 16 กย. 2021

​dtac business จับมือ Google Cloud ช่วย SME ไทยในช่วงล็อคดาวน์และ WFH

dtac business ยกระดับ SME ไทยเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ความร่วมมือครั้งนี้ทำให้ดีแทคนำเสนอโซลูชันการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพก..

by SME Thailand.| 15 กย. 2021

​เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น เพื่อสนับสนุนการจั..

by SME Thailand.| 15 กย. 2021