ก.อุตฯ เผยผลสำเร็จโครงการ SMEs Spring Up

by smethailandclub 18 กค. 2016
Share:

กระทรวงอุตฯ เผยผลสำเร็จโครงการ SMEs Spring Upสู่ต้นแบบการแก้ปัญหาอุตสาหกรรมไทยอย่างยั่งยืน

กระทรวงอุตสาหกรรม เผยผลสำเร็จโครงการ SMEs Spring Up ปี2559 นำร่องดึง SMEs 107 ราย จากหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมอาหาร พลาสติก เครื่องจักรกลและโลหะการ สิ่งทอ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น และอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ เข้าอบรมหลักสูตรเข้มโดยคาดว่าหลังจากการเข้าโครงการฯ จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ SMEs ได้ไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท พร้อมดันโครงการ Spring Up ต่อเนื่อง อีก 2 รุ่น เดือนกันยายน และพฤศจิกายน 2559

ดร.สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร เอสเอ็มอี สปริงอัพ (SMEs Spring Up) ซึ่งเป็นความมุ่งมั่นของภาครัฐและเอกชนในการร่วมมือกันเพื่อพัฒนาธุรกิจ SMEs ให้เจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน  โดยได้รวมรวบผู้บริหารจากบริษัทชั้นนำของประเทศ อาทิ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จำกัด และบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ฯลฯ มาร่วมถ่ายทอดบทเรียนความสำเร็จในการบริหารธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ทั้งด้านการบริหาร การจัดการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งผู้เข้ารับการอบรมดังกล่าว กำหนดให้เป็นเจ้าของสถานประกอบการหรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหารเท่านั้น ขณะที่ข้อเสนอแนะและผลจากการอบรมจะนำมาผนวกเป็นแผนการพัฒนาและส่งเสริม SMEs ไทยได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิผลต่อไป
 

นายประสงค์ นิลบรรจง รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวเสริมว่า หลักสูตรการอบรมแบ่งออกเป็น 4 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรนโยบายของรัฐกับการส่งเสริม SMEs 2)หลักสูตร SMEs กับการต่อยอดมาตรฐาน ผลิตภาพ และนวัตกรรม 3) หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลง และ 4) หลักสูตรการเสริมสร้างประสบการณ์ผู้ประกอบการเชิงประจักษ์ โดยทำการอบรมทั้งหมด 7 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 9 กรกฎาคม 2559 ในหัวข้อต่างๆ อาทิ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ SMEs การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกับดักและทางรอดของไทยภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลกคุณภาพ และมาตรฐาน : หัวใจของความสำเร็จทางธุรกิจที่ยั่งยืนผู้นำกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นต้น
โครงการครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 107 ท่าน ประกอบไปด้วยผู้ประกอบการ SMEs จากหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม อาทิ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและโลหะการ กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น และกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ เป็นต้น ทั้งนี้ จากความสำเร็จของโครงการฯ กสอ. จึงมีแผนที่จะจัดอบรม Spring Up ต่อเนื่องอีก 2 รุ่นในเดือนกันยายน และพฤศจิกายน 2559 นี้
 
ด้านนายพรชัย รัตนตรัยภพ กรรมการผู้จัดการบริษัทอินเตอร์โปรไฟล์ จำกัด หนึ่งในบริษัทที่เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร เอสเอ็มอี สปริงอัพ (SMEs Spring Up) กล่าวว่า บริษัทอินเตอร์โปรไฟล์ จำกัด เป็นบริษัทผลิตชิ้นงานพลาสติกในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและรถยนต์ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ประสบปัญหาผลกระทบทางเศรษฐกิจ และปัญหาในการดำเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิต หรือการพัฒนาด้านนวัตกรรม ดังนั้น จึงตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ SMEs Spring Up โดยมีภาครัฐเป็นส่วนสนับสนุนเพื่อให้เป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจอย่างมีศักยภาพ ซึ่งการคัดเลือกผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพมารวมกันจะเป็นการรวมพลังของผู้ประกอบการเพื่อช่วยกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น  ทั้งนี้ ผลจากการเข้าโครงการทำให้ตนได้เรียนรู้ถึงการพัฒนาการผลิต และนวัตกรรมจากบริษัทชั้นนำต่างๆ สามารถนำมาต่อยอดในการบริหารจัดการ และพัฒนาธุรกิจของตนให้ดียิ่งขึ้นได้  โดยตลอดระยะเวลา 7 สัปดาห์ที่เข้าอบรวมร่วมกัน คาดว่าจะสร้างโอกาสทางธุรกิจในรุ่นไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท รวมถึงมีโอกาสเกิดนวัตกรรมใหม่ร่วมกันอีกจำนวนมากในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม 
 

อย่างไรก็ดีกระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ประกอบการที่เข้าอบรมโครงการ SMEs Spring Up รุ่นที่ 1 และการสรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศและพัฒนา SMEs ต่อไป  เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องโลตัส โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์แอทเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่6 กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 2202 4531หรือเข้าไปที่ www.dip.go.th หรือwww.facebook.com/dip.prShare:

Related Articles

​แกร็บ ผุดฟีเจอร์ใหม่ ชวนผู้ใช้บริการร่วมลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ พร้อมเปิดตัวรายงานความยั่งยืนฉบับแรก

แกร็บ ผู้นำซูเปอร์แอปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชวนผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนในทุกครั้งที่เดินทางกับแกร็บ ด้วยการแนะนำ..

by SME Thailand.| 21 กย. 2021

​ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16

สมาคมการขายตรงไทย (TDSA) หนึ่งในสมาชิกของสมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA) เตรียมพร้อมจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16 ในรูปแบบออนไลน์ มุ่งเส..

by SME Thailand.| 16 กย. 2021

​dtac business จับมือ Google Cloud ช่วย SME ไทยในช่วงล็อคดาวน์และ WFH

dtac business ยกระดับ SME ไทยเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ความร่วมมือครั้งนี้ทำให้ดีแทคนำเสนอโซลูชันการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพก..

by SME Thailand.| 15 กย. 2021