ประกาศผล 10 ผู้ชนะรางวัล SME Thailand Inno Awards 2016

by smethailandclub 22 กค. 2016
Share:


     นิตยสาร SME Thailand ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จัดประกวด โครงการ SME Thailand Inno Awards 2016 เพื่อเฟ้นหาผู้ประกอบการไทยที่มีแบบอย่างทางความคิดในการนำเอาองค์ความรู้และความคิดสร้างสรรค์มาใช้พัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ เพื่อต่อยอดการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 10 ประเภทรางวัล มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 225 ราย มีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 10 ราย ดังนี้  


1.รางวัลโดดเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์ธุรกิจบริการ

    บริษัท นกออก จำกัด

   นำเสนอบริการ นกออกเซอร์วิส (Nok Ook Service) ให้บริการ “ย้ายบ้านให้นก ปกป้องบ้านลูกค้า” แบบครบวงจร  หมายถึง ถ้านก สร้างปัญหาให้ลูกค้า บริษัทมี Product และ Service ที่แก้ปัญหาเกี่ยวกับนกโดยไม่ฆ่านก ตั้งแต่การให้คำแนะนำ วิเคราะห์สภาพปัญหา ออกแบบแนวป้องกัน ที่สามารถทำให้นกออกจากพื้นที่ ให้ลูกค้าสามารถนำไปทำเอง หรือใช้บริการงานติดตั้งของบริษัทก็ได้  รวมถึงกรณีที่ลูกค้าไม่มีงบประมาณสูงมาก แต่ต้องการทำความสะอาดพื้นที่ ก็มีบริการอาบน้ำให้นก (ปืนแรงดันสูง + น้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อทำความสะอาดพื้นที่รังนก) หรือกรณีต้องการให้นกย้ายออกมาอยู่ในบริเวณควบคุมอื่นๆ บริษัทมีการออกแบบบ้านให้นกอยู่ และมีสารอาหาร ควบคุมประชากรนก ทำให้นกยังคงอยู่ แต่ไม่ขยายพันธ์เพิ่ม  เรียกว่าให้บริการแบบครบวงจร2.รางวัลโดดเด่นด้านการบริหารจัดการองค์กรและธุรกิจ

    บริษัท ดิ ออริจินัล ฟาร์ม จำกัด

   นำเสนอธุรกิจร้านอาหาร QSR ภายใต้แบรนด์ ChouNan (โชนัน) โดยมีทั้งสิ้น 12 สาขาในปัจจุบัน และกำลังจะเปิดอีก 3-5 สาขาภายในปี 2559 นี้ ดังนั้นการบริหารจัดการสาขาและระบบงานสนับสนุนจึงจำเป็นต้องมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำเนินงานของทุกฝ่ายสามารถสนับสนุนกันอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งที่บริษัทใช้หลักการของ Lean และ Kaisen ในการเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดและลดความสิ้นเปลืองและสูญเสียที่เกิดขึ้นในทุกกระบวนการทำงาน ทั้งในด้านค่าใช้จ่ายและเวลาในการทำงาน 

    อีกทั้งโชนันยังเป็นร้านอาหารที่ปฏิบัติตามหลัก GMP for Mass Catering ซึ่งได้รับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับมาตรฐานในการประกอบอาหารและการทำงานของสาขาให้มีมาตรฐานตามหลักสากล และในด้านภาพรวมของการบริหารองค์กร บริษัทมุ่งพัฒนามาตรฐานการทำงานตามหลัก TQM และผ่านการรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ 

    ทั้งนี้ ดิ ออริจินัล ฟาร์ม เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีมและส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมในการทำงาน โดยเน้นการทำงานแบบ Cross Finctional Team และใช้หลักการทำงานแบบ Flat Organization Management เพื่อสร้างระบบการทำงานร่วมกันระหว่างทีมภายใน เพื่อความรวมเร็วและคล่องตัวในการทำงาน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน3.รางวัลโดดเด่นด้านดีไซน์ผลิตภัณฑ์

    บริษัท โตว่องไว จำกัด

   นำเสนอลูกตุ้มตอกเสาเข็มระบบไฮดรอลิค เมื่อติดตั้งคู่กับดอกสว่านแบบสวิงที่หัวเจาะ ที่บริษัทคิดและประดิษฐ์มานั้น สามารถแก้ปัญหาการตอกเสาเข็มแบบไม่ให้พื้นดินข้างเคียงสะเอน ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับอาคารข้างเคียง ทำให้ต้องใช้เสาเข็มเจาะแบบ 3 ขา ซึ่งมีต้นทุนแพงมาก หรือต้องใช้รถกดซึ่งมีน้ำหนักมากถึง 120-300 ตัน มาเป็นฐานรับน้ำหนัก ซึ่งมีค่าขนส่งมากถึง 10 เที่ยว แต่นวัตกรรมของบริษัทมีน้ำหนักรวมประมาณ 24 ตัน ใช้รถบรรทุกเพียงเที่ยวเดียว ทำให้สามารถลดต้นทุนเฉพาะค่าขนส่งได้มากถึง 10 เท่า

    และจุดเด่นอีกข้อหนึ่ง คือเป็นรถที่เล็กระทัดรัดแต่สามารถตอกเสาเข็มท่อนเดียว ที่มีความยาวท่อนเดียวได้ถึง 18 เมตร ซึ่งยังไม่มีปั้นจั่นที่เสากระโงเพียง 16 เมตร ที่สามารถตอกเสาเข็มยาว 18 เมตร ท่อนเดียวได้4.รางวัลโดดเด่นด้านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ Reuse / Recycle 

    บริษัท ริชชี่ (2016) จำกัด

   นำเสนอวัสดุทดแทนไม้คุณภาพสูงโปร่งแสง ดัดโค้งได้ ฆ่าเชื้อ MERS ต้านอนุมูลอิสระ เสริมความงามจากกากเบียร์ กากเบียร์เป็นผลพลอยได้และของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตเบียร์ คิดเป็น 85 เปอร์เซ็นต์ของเศษเหลือทั้งหมดจากขบวนการผลิตเบียร์  สารประกอบประเภทกรดฟีนอลิกสกัดจากกากเบียร์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระสังเคราะห์ธรรมชาติที่ไม่แพง กากเบียร์อุดมไปด้วยเยื่อเซลลูโลส (904 กรัมต่อกิโลกรัม)ที่มีปริมาณเฮมิเซลลูโลสต่ำและสารสกัดธรรมชาติ (79 และ 34 กรัมต่อกิโลกรัม ตามลำดับ) 

    เป็นการสร้างทางเลือกใหม่ทางธุรกิจที่ได้ผลอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นผลจากความแตกต่างในตัวผลิตภัณฑ์ที่มากขึ้น ลดต้นทุนรวมเพราะต้นทุนกากเบียร์เพียง 1 บาทต่อกิโลกรัม และการพัฒนาไปสู่การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง ที่สามารถผลิตในรูปแบบการค้าได้จริง ในเชิงธุรกิจจะมีความคุ้มทุนและยั่งยืน


5.รางวัลโดดเด่นด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์    

    บริษัท วันทูโกลด์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

    นำเสนอระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์และบริหารจัดการธนาคารเลือด   นวัตกรรมของ CSR & CRM & Smart Blood Bank คือการนำเอาระบบCRM เข้ามาทำงานร่วมกับ RFID และ ระบบ IoT (Internet of Things) มารวมเข้าไว้ด้วยกัน บริหารข้อมูลด้วย Data Mining รองรับการทำ Big Data  

    หลักการคือใช้การทำงานของระบบ CSR & CRM ที่ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลจากผู้บริจาคโลหิต และการสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริจาคโลหิต เพื่อให้การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ เมื่อนำ RFID (ป้ายอิเล็กโทรนิกส์) ไว้กับถุงเลือดเพื่อแจ้งสถานะและรายละเอียดต่างๆ ร่วมกับการใช้ IoTเพื่อควบคุมการบริหารจัดการภายในธนาคารเลือด ลดข้อผิดพลาด ไปยังผู้บริจาคและผู้ทำหน้าที่รับบริจาค นี่เป็นข้อดีจากผลพลอยได้บางส่วน จากการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ แต่เทียบไม่ได้เลยกับโอกาสที่มากขึ้นในการมีชีวิตรอดของผู้ป่วยซึ่งเป็นประเด็นหลักของการสร้างนวัตกรรมชิ้นนี้6.รางวัลโดดเด่นด้านการสร้างแบรนด์

    บริษัท โทฟุซัง จำกัด

  นำเสนอแบรนด์ Tofusan (โทฟุซัง) น้ำเต้าหู้จากถั่วเหลืองแท้ 100% หวานน้อย โปรตีนสูง อร่อย สด ใหม่ทุกวัน โดยกว่าจะมาเป็นน้ำเต้าหู้โทฟุซังแต่ละขวด ทุกอย่างผ่านการคิด ทำการวิจัย และทดลอง ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบหลักอย่างถั่วเหลืองต้องเป็นถั่วเหลือง 100% ไม่มีการปลอมปน, การเลือกเครื่องที่จะผสมลงในน้ำเต้าหู้ เครื่องแบบไหนที่คนกินจะชอบมากที่สุด ต้องใช้อุณหภูมิกี่องศาในการต้มเพื่อไม่ให้เกิดกลิ่นใดๆ ที่ไม่ใช่กลิ่นของถั่วเหลือง, ขวดแก้วและฝาขวดแบบไหนที่สามารถเข้าไมโครเวฟได้, โพลีเมอร์แบบใดที่มีคุณภาพปลอดภัย


 สำหรับบรรจุอาหาร และประหยัดต้นทุน (ขวดแก้วและฝาสั่งผลิตที่ญี่ปุ่นส่วนโพลีเมอร์ สำหรับขวดพลาสติกนำเข้าจากสิงคโปร์) หรือแม้แต่น้ำจากจังหวัดไหนอร่อยที่สุด เป็นหนึ่งในเหตุผลที่เลือกตั้งโรงงานในจังหวัดสมุทรสาคร นี่เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนที่ผ่านการวิจัยและทดลองก่อนจะมาเป็นโทฟุซัง น้ำเต้าหู้พร้อมดื่มที่ว่างจำหน่ายอยู่จึงมีเรื่องราวและผ่านกระบวนการคิดมามากมาย


7.รางวัลโดดเด่นด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

    บริษัท ทักทายกัน จำกัด

   นำเสนอผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมเส้นใยพืชที่ไม่เหมือนใคร เป็นเส้นใยที่มาจากไผ่และเส้นใยอื่นๆ รักษ์สิ่งแวดล้อม 100% จากนั้นนำมาพัฒนาผสมผสานกับภูมิปัญญาการทอผ้าของชาวบ้าน สร้างผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น สวยงามและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม8.รางวัลโดดเด่นด้านการตลาดออนไลน์

    บริษัท บัซซี่บีส์ จำกัด

   นำเสนอระบบโซลูชั่นที่ใช้งานบนโทรศัพท์มือถือที่เหมาะสมและช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแพลทฟอร์มอัจฉริยะที่สามารถนำเอาระบบหลักๆ ทั้ง 5 ส่วน รวมเข้าไว้ด้วยกัน ประกอบด้วย ระบบ CRM พร้อมคะแนนสะสม, การแลกซื้อสิทธิประโยชน์, ระบบ E-Commerce, สื่อดิจิตอลและแบบสอบถามออนไลน์ และระบบ E-Wallet นับเป็นครั้งแรกที่บริษัทฯ สามารถผสมผสานแนวคิดนี้ไว้ด้วยกันและเปิดตัวด้วยความสำเร็จ 

    บัซซี่บีส์มีร้านค้าสิทธิประโยชน์กว่า 30,000 ร้านค้าทั่วประเทศไทย แพลทฟอร์มของบัซซี่บีส์ถูกใช้ในแพลทฟอร์มของพันธมิตรอีกกว่า 30 แพลทฟอร์ม อาทิ ซัมซุง, มี้ด จอห์นสัน, เพลย์บอย, เมืองไทยประกันชีวิต, ช่อง 7, ปตท. และธนาคารกสิกรไทย


    ปัจจุบันบัซซี่บีส์มีผู้เข้าใช้งานถึง 18 ล้านคน นับเป็นฐานข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยตั้งแต่เริ่มเปิดตัวบัซซี่บีส์ เมื่อเดือนธันวาคม 2555 มีการแจกแต้มมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 พันล้านแต้ม และมีการเข้าใช้ระบบมากกว่า 20 ล้านครั้งต่อเดือน และได้ขยายตัวออกไปยังตลาดต่างประเทศ 7 ประเทศ ได้แก่ พม่า ลาว กัมพูชา แอฟริกา กาน่า แคมมารูน และไอวอรี่โคสต์9.รางวัลโดดเด่นด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

    บริษัท บีนนี่ โปรดักส์ จำกัด


    นำเสนอนมถั่วเหลืองพาสเจอร์ไรซ์ บีนนี่ เป็นนมถั่วเหลืองที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและมีคุณค่าทางอาหารหลากหลาย โดยผสมผสานคุณค่าของนมถั่วเหลืองโปรตีนสูงจากฟองเต้าหู้ เข้ากับคุณประโยชน์ของคลอโรฟิลล์จากผักสีเขียว โดยถั่วเหลืองที่นำมาใช้ เป็นวัตถุดิบเกษตรอินทรีย์ ปลูกโดยไม่ใช้ยาฆ่าแมลงและสารเคมีต่างๆ มีคุณค่าทางอาหารสูง โดยเฉพาะโปรตีน เป็นสารอาหารที่สำคัญต่อร่างกาย ช่วยทำให้อวัยวะต่างๆ ทำหน้าที่ได้อย่างปกติ  ที่สำคัญโปรตีนจากถั่วเหลืองมีไขมันไม่อิ่มตัวสูงกว่านมวัวช่วยลดคลอเลสเตอรอล 

   ส่วนคลอโรฟิลล์มีสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหลายโรคที่สัมพันธ์กับอาหาร เช่น มะเร็ง เบาหวาน โรคหัวใจ เป็นต้น โดยคลอโรฟิลล์จะอยู่ในรูปของเม็ดคลอโรฟิลล์ที่มีลักษณะกลม ไม่ละลายไปกับน้ำนม ไม่ทำให้สีและรสชาติของน้ำนมถั่วเหลืองเปลี่ยนแปลง และยังมีเนื้อที่นุ่มกำลังดีช่วยเพิ่มอรรถรสในการดื่มยิ่งขึ้น จากคุณประโยชน์ทั้งหมดที่กล่าวมาส่งผลให้การดื่มนมถั่วเหลืองบีนนี่ให้ประโยชน์ด้านโภชนาการที่ดีต่อร่างกาย นอกเหนือจากการดื่มเป็นเครื่องดื่มตามปกติ
10.รางวัลโดดเด่นด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์

    บริษัท ไข่สุข จำกัด

   นำเสนอ Eighty Eight ไข่ขาวต้มพร้อมทานแบบแท่ง เป็นการนำไข่ขาวล้วน 100% ซึ่งแยกไข่แดงออกแล้ว มาบรรจุในรูปแบบแท่ง เพื่อที่จะเลียนแบบความเป็นธรรมชาติของฟองไข่ไก่มากที่สุด เพราะนวัตกรรมรูปแบบนี้ หลังจากผ่านกระบวนการต้มแล้วจะทำให้เนื้อไข่แน่น ไม่มีฟองอากาศ เหมือนยังอยู่ในฟองไข่ไก่ รสชาติเหมือนไข่ต้ม100% และเก็บได้นานถึง 30 วัน ในตู้เย็น โดยไม่ใส่สารกันเสีย เหมาะกับคนรักสุขภาพ ดูแลรูปร่าง และเป็นส่วนช่วยผู้ป่วยที่ต้องการโปรตีนจำนวนมากด้วย 
Share:

Related Articles

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021

​เคทีซี ร่วมกับ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สานต่อสิทธิพิเศษเพื่อสมาชิกบัตรฯ รักการอ่าน

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ CHULA BOOK หรือ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย มอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021