พณ.พร้อมจัดงาน Organic and Natural Expo ขยายสินค้าอินทรีย์ไทยสู่ตลาดโลก

by smethailandclub 22 กค. 2016
Share:

กระทรวงพาณิชย์พร้อมจัดงาน Organic and Natural Expo 2016 จับมือตลาดอาเซียนเป็นครั้งแรก เสริมศักยภาพสินค้าอินทรีย์ไทย  


กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน ประกาศความพร้อมจัดงาน Organic and Natural Expo 2016 งานแสดงสินค้าอินทรีย์และธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ดึงแนวร่วมกลุ่มประเทศอาเซียนร่วมงานเป็นครั้งแรก ตั้งเป้าผู้เข้าชมงานไม่ต่ำกว่า 40,000 คน พร้อมประกาศศักยภาพสินค้าอินทรีย์ไทยสู่ตลาดสากล

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า “ประเทศไทยในฐานะที่เป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรที่สำคัญของโลกแห่งหนึ่ง มีโอกาสอย่างมากในการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่ สินค้าอินทรีย์ ทั้งเพื่อจำหน่ายในประเทศและเพื่อส่งออก ซึ่งการจะก้าวขึ้นเป็นประเทศผู้ส่งออกสินค้าอินทรีย์ ที่สำคัญของโลกได้นั้น ภาครัฐบาลพร้อมที่จะช่วยผลักดัน โดยการบริหารจัดการทั้งในด้านการผลิตและการตลาดควบคู่กันไป เพื่อทำให้สินค้าอินทรีย์ของไทยเป็นตัวจริงในตลาดโลก”

“ทั้งนี้เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจและผลักดันสินค้าอินทรีย์ไทยให้ก้าวหน้าและเกิดการยอมรับอย่างกว้างขวาง กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน จึงเดินหน้าเตรียมความพร้อมการจัดงาน Organic and Natural Expo 2016 ขึ้น ระหว่างวันที่ 28 – 31 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  โดยในปีนี้เป็นการจัดงานครั้งที่ 6 ภายใต้แนวคิด “สังคมอินทรีย์ (Organic Society) ชีวิตดี อย่างยั่งยืน” ถือเป็นงานแสดงสินค้าอินทรีย์และธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นเวทีทางการค้าที่รวบรวมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ รวมทั้งขยายตลาดผู้บริโภคสินค้าและบริการอินทรีย์ ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจในสินค้าอินทรีย์ให้แก่ประชาชนในวงกว้างยิ่งขึ้น ที่ผ่านมาเราประสบความสำเร็จในการจัดงานตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ สำหรับในปีนี้ กระทรวงพาณิชย์คาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานนี้ไม่น้อยกว่า 40,000 คน ทั้งนี้ คาดว่ามูลค่าการจำหน่าย และการเจรจาทางธุรกิจภายในงานจะสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากสินค้าอินทรีย์เป็นที่ต้องการของตลาดเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ” 

“งาน Organic and Natural Expo 2016 เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือขององค์กรพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนหลายหน่วยงาน ซึ่งองค์กรเหล่านี้เปรียบเสมือนต้นทางและกลางทาง ในการพัฒนาให้ความรู้ ผู้ประกอบการรายย่อยเอสเอ็มอี (SMEs) ให้สามารถผลิตและพัฒนาสินค้าอินทรีย์ได้ นับว่าองค์กรเหล่านี้ มีความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศอย่างยิ่ง โดยกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเป็นหน่วยงานปลายทางมีบทบาทในการขับเคลื่อนการขยายตลาดทำรายได้ให้กับสินค้าเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประเทศ  ให้ต่างชาติได้ประจักษ์ถึงความพร้อมของคนไทยที่พร้อมแล้วที่จะขยายสินค้าอินทรีย์ไปสู่ตลาดโลกได้”

“กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมงานในปีนี้ กระทรวงฯ มุ่งเน้นผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้ประกอบการด้านสินค้าอินทรีย์ หน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน หน่วยงานจากองค์กรจากต่างประเทศ รวมทั้งกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งในปีนี้เป็นปีแรกที่กระทรวงพาณิชย์ได้นำประเทศในกลุ่ม ASEAN โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLMV กัมพูชา ลาว เมียนมาและเวียดนาม เข้าร่วมงาน และดึงแนวร่วมอย่างธนาคารพัฒนาเอเชีย หรือ Asia Development Bank (ADB) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีโครงการช่วยเหลือในด้านการพัฒนาสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้กับประเทศในกลุ่ม ASEAN ถือเป็นการยกระดับเข้าสู่ตลาดสากลให้สามารถแข่งขันได้ต่อไป”

“ด้านการจัดแสดงสินค้า มีจำนวนผู้ประกอบการเข้าร่วม จำนวน 228 ราย (จากจำนวนผู้สมัคร    350 ราย) รวมกว่า 304 คูหา ครอบคลุมสินค้าออร์แกนิคทุกกลุ่ม ทั้งข้าว ผักผลไม้ อาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าออร์แกนิค Non-Food เช่น สิ่งทอ เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกาย รวมทั้งบริการออร์แกนิค อาทิ ร้านอาหาร โรงแรม ร้านสินค้าสุขภาพ โดยแบ่งคูหาและการจัดพื้นที่ออกเป็น 5 โซน คือ 1) โซนสินค้าออร์แกนิคมาตรฐานสากล (International) 2) โซนสินค้าออร์แกนิคมาตรฐานภายในประเทศ 3) โซนสินค้าธรรมชาติ 4) โซนร้านกรีนและบริการ และ 5) โซนร้านอาหารออร์แกนิค

นอกจากนี้ยังมีการจัดสัมมนาทางวิชาการด้านการตลาดสินค้าอินทรีย์ หรือ Organic Symposium ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.00 – 12.00น. ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ การเสริมความรู้จากวิทยากรด้านเกษตรอินทรีย์ระดับโลก สร้างความรู้ความเข้าใจเกษตรอินทรีย์ในมิติต่างๆ ที่สำคัญ  อาทิ มิสเตอร์ อังเดร ลิว (Mr. Andre Leu) ประธานสมาพันธ์สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์โลก (IFOAM) มิสเตอร์ มาร์คัส รีสส์ (Mr. Markus Reetz) Executive Director of NurnbergMesse GmbH เป็นต้น ดังนั้น งานสัมมนาวิชาการด้านการตลาดสินค้าอินทรีย์ Organic Symposium จึงนับเป็นอีกหัวใจสำคัญของงาน Organic & Natural Expo 2016 ที่นอกจากจะสร้างความแข็งแกร่งทางเครือข่ายการค้าแล้ว ยังมุ่งเน้นการให้ความรู้ที่ทันสมัยด้านเกษตรอินทรีย์แก่ผู้เข้าร่วมงานอีกด้วย”

งาน Organic & Natural EXPO 2016 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 28 – วันอาทิตย์ 31 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 – 20.00น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ห้องเพลนารี่ ฮอลล์ 1-3 และห้องบอลรูม สำหรับผู้สนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์ www.organicnaturalexpo.com หรือ โทร. 02-507-5722-23   
  
Share:

Related Articles

​AP ยืนหนึ่งผู้นำด้านบริหารจัดการโครงการอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัยครบวงจร

AP ยิ้มรับความสำเร็จหลัง SMART (สมาร์ท) บริษัทผู้นำธุรกิจพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ ในเครือ “คว้า ISO 41001:2018” มาตรฐานใหม่ของการให้บริการด้านการบร..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​“สุริยะ” สั่งการ กสอ. ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุนฯ เพิ่มสภาพคล่องกว่า 2,300 กิจการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุน กว่า 2,300 กิจการ ประกอบด้วย การพักชำระหนี้สูงสุด 12 เดือนสำหรับลูกหนี้ชั้นดี พักชำระหน..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​บริดจสโตน ส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตน ผ่านโครงการ B-Active สร้างพื้นที่ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของเด็กไทย

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ในฐานะผู้นำด้านการผลิตยางรถยนต์อันดับหนึ่งในประเทศไทย เดินหน้าส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตนในโครงการ B-Active แห่งที่ 3 ณ โรงเรี..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021