กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศผนึกธนาคารไทยพาณิชย์เดินหน้าส่งเสริมเอสเอ็มอี

by smethailandclub 27 กค. 2016
Share:

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์หนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(เอสเอ็มอี)ขยายธุรกิจสู่เวทีการค้าระหว่างประเทศ นำร่องโดยโครงการสร้างเครือข่ายผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ไทย หวังเพิ่มสมรรถนะและความพร้อมเตรียมรับความท้าทายในเวทีการค้าโลกวันนี้ 
    
วันนี้ (27 ก.ค. 59) นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับนางสาวกิตติมา ทองเกตุ  ผู้อำนวยการบริหารพันธมิตรและลูกค้าธุรกิจ SME ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) เป็นประธานในพิธีเปิด “กิจกรรมการเสวนาสร้างเครือข่ายผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย ครั้งที่ 1/2559” หรือ LSPs Meeting & Matching 2016  ณ ห้องวิภาวดี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลลาดพร้าว ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้ “โครงการส่งเสริมโลจิสติกส์การค้าและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นศูนย์กลางของโลจิสติกส์ในภูมิภาคอาเซียนโดยเฉพาะตลาด CLMV” ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 2 (2555-2560)  ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลัก ในการส่งเสริมการพัฒนาบริการและขยายเครือข่ายของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ โดยจะเข้ามามีบทบาทในด้านโลจิสติกส์การค้ามากขึ้น  ในด้านการสร้างเครือข่ายการรวมกลุ่มความร่วมมือระหว่าง LSPs ในภูมิภาค และระหว่าง LSPs กับผู้ประกอบการทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะ CLMV  เพื่อพัฒนาศักยภาพธุรกิจโลจิสติกส์ไทยให้พร้อมรองรับความต้องการของผู้ใช้บริการ ควบคู่ไปกับใช้ประโยชน์จากการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และแสดงถึงความพร้อมของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์การค้าในภูมิภาคอาเซียน 
     
กิจกรรมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสนับสนุนการรวมกลุ่มผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดเล็ก ให้เป็นคลัสเตอร์เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจโลจิสติกส์หลากหลายสาขาเข้าด้วยกัน  เพิ่มขีดความ สามารถในการให้บริการให้สูงขึ้นเพื่อรองรับปริมาณการขนส่งสินค้าและกิจกรรมโลจิสติกส์ที่เพิ่มขึ้นในอนาคต สร้างความ เข้มแข็งให้กับธุรกิจโลจิสติกส์ ตลอดจนเพิ่มอำนาจการต่อรองในเวทีการค้าโลก และรักษาผลประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ   ด้านการค้าระหว่างประเทศของไทย ให้ได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า สามารถลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศลงได้ 
    
ในส่วนของธนาคารไทยพาณิชย์  พร้อมที่จะส่งเสริม เพิ่มความคล่องตัวให้ ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ ด้วยโซลูชั่นทางการเงินแบบครบวงจร(Logistic Industry Solution) โดยนำเสนอบริการธุรกรรมทางการเงินทั้งในและต่างประเทศที่จะช่วยอำนวยความสะดวก และเพิ่มความคล่องตัวให้ธุรกิจสามารถก้าวสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายการจัดกิจกรรมร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ ทั้งนี้ เพื่อให้โครงการดังกล่าวบรรลุเป้าหมายและสามารถสร้างเครือข่ายในทางปฏิบัติได้จริง กรมจะร่วมกับ SCB จัดกิจกรรมในลักษณะเดียวกันนี้ต่อเนื่องเป็นครั้งที่สองในเดือนถัดไป  
    
โครงการนี้นับเป็นโครงการนำร่อง ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ธนาคารไทยพาณิชย์ เมื่อเดือน มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา เพื่อผลักดันและพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ขยายธุรกิจสู่เวทีการค้าระหว่างประเทศ  

Share:

Related Articles

​ทีเอ็มบีและธนชาต เสริมแกร่งความรู้ให้ผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ผ่านโครงการ LEAN Supply Chain

ทีเอ็มบีและธนชาต จัดอบรม โครงการ LEAN Supply Chain by TMB I Thanachart ครั้งที่ 16 แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ให้ความร..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​TikTok ส่ง “TikTok For Business” พลิกโฉมวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไทย

การเปิดตัว “TikTok For Business” ไม่ม่เพียงแต่เป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งสำหรับนักการตลาดและนักโฆษณาทั่วโลกแต่ยังเป็นกา..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​กกพ. สนับสนุน 26 โครงการพลังงานสะอาด ภายใต้ธีม Clean Energy For Life

สำนักงาน กกพ. เปิดตัว 26 โครงการ ผู้รับทุนสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการภายใต้ธีม "Clean Energy For Life: ใช้พลังงานสะอาด เพื่อ..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020