สนพ. จับมือ ส.อ.ท.ดึง SMEs ประหยัดพลังงาน รับสิทธิประโยชน์ 4 เด้ง

by smethailandclub 28 กค. 2016
Share:

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) โดย กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ร่วมกับ              สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม กับกิจกรรมสะสมแต้มพลังงาน (Energy Points) ส่งเสริมและจูงใจให้ผู้ประกอบการ SMEs ดำเนินการประหยัดพลังงาน เพื่อแลกรับสิทธิประโยชน์ด้านพลังงาน 4 เด้ง โดยตั้งเป้ามีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 500 แห่ง ลดต้นทุนค่าไฟ 500,000 บาท           ต่อแห่งต่อปี

ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน และโฆษกกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงพลังงานได้จัดทำแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558 – 2579 (Energy Efficiency Plan :                EEP 2015) มีเป้าหมายลดความเข้มของการใช้พลังงาน ลงร้อยละ 30 ในปี พ.ศ. 2579 ซึ่งกำลังหลักสำคัญในการร่วมกันลดการใช้พลังงานของประเทศต้องเกิดจากความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน จากสถิติข้อมูลกรมโรงงานอุตสาหกรรม  ปี 2558 พบว่า มีผู้ประกอบการทั่วประเทศจำนวนมากถึง 140,000 แห่ง กว่าร้อยละ 80 เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยมีสัดส่วนการใช้พลังงานสูงถึง ร้อยละ 35.9 ของการใช้พลังงาน ขั้นสุดท้ายทั้งหมดของประเทศ (ข้อมูลปี 2558) ด้วยเหตุนี้ สนพ. โดย กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน                 จึงได้ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดทำโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม (Energy Points) เพื่อให้ SMEs ได้ทราบถึงแนวทางการดำเนินงานที่จะสามารถประหยัดพลังงานอย่างเป็นรูปธรรม และยั่งยืน

ซึ่งโครงการฯ นี้ได้พัฒนาระบบจูงใจเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการดำเนินกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน และสร้างความรู้ สร้างความเข้าใจ รวมทั้งสนับสนุนเงินลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักรอุปกรณ์ เพื่อการประหยัดพลังงานทันที 30 % แต่ไม่เกิน 300,000 บาทต่อแห่ง ด้วยแนวทางการสะสมคะแนน Energy Points 4 ขั้นตอนอย่างง่าย เพื่อแลกรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ด้านพลังงาน โดยจะดำเนินการในพื้นที่ 18 กลุ่มจังหวัด และกรุงเทพมหานคร ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ หวังช่วยลดต้นทุนค่าไฟ 500,000 บาทต่อแห่งต่อปี ทั้งนี้คาดว่าผลการดำเนินของโครงการฯ จะมีผู้เชี่ยวชาญประจำพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ประกอบการในระยะยาว อีกทั้งผู้ประกอบการจะได้รับแนวทางการอนุรักษ์พลังงานและสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและจริงจัง ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาคอุตสาหกรรมสามารถลดการใช้พลังงานได้อย่างเป็นรูปธรรม 

นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม เปิดเผยว่า การอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมยังคงมีสัดส่วนการใช้พลังงานสูงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับผลการสำรวจปัญหา และอุปสรรค ด้านการอนุรักษ์พลังงานของผู้ประกอบการ ผ่าน "โครงการศึกษาแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมแต่ละภูมิภาค" พบว่า ส่วนใหญ่แล้วผู้ประกอบการขาดแรงจูงใจในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน เนื่องจากไม่ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานอย่างจริงจัง และเคยชินกับการมีผู้มาดำเนินการอนุรักษ์พลังงานให้ โดยเมื่อหมดระยะเวลาโครงการที่ได้รับการสนับสนุน ก็กลับไปดำเนินการแบบเดิมๆ ตามความเคยชินทำให้ประสิทธิภาพการใช้พลังงานแย่ลง อีกทั้งผู้ประกอบการอาจจะไม่ทราบแนวทางที่จะดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน และไม่ทราบว่าจะขอคำแนะนำหรือหาความรู้ได้จากที่ไหนถ้าไม่มีโครงการจากภาครัฐ จากปัญหาดังกล่าว สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมฯ จึงเล็งเห็นถึงโอกาสที่จะช่วยส่งเสริมและจูงใจให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมดำเนินการอนุรักษ์พลังงานได้ด้วยตนเอง และให้เริ่มตระหนักถึงความสำคัญการอนุรักษ์พลังงาน            โดยขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อดำเนินโครงการฯ 

โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม (Energy Points) เป็นการสนับสนุนให้ SMEs เริ่มประหยัดพลังงานได้ด้วย 4 ขั้นตอนง่ายๆ ด้วยการสะสมคะแนน เรียกว่า Energy Points  โดยผู้ประกอบการสะสมคะแนนครบอย่างน้อย 3 คะแนน สามารถนำมาแลกรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ด้านพลังงาน โดยเริ่มจากผู้บริหารประกาศนโยบายด้านพลังงาน รับทันทีคะแนนที่ 1 (Policy Point)   จากนั้นแต่งตั้งผู้ประสานงานดำเนินการด้านพลังงานในองค์กร รับคะแนนที่ 2 (Energy Man Point) และจัดทำแผนการอนุรักษ์พลังงานประจำปี รับคะแนนที่ 3 (Planning Point) ซึ่งในทุกๆ ขั้นตอนจะมีตัวอย่างแนวทางให้ SME สามารถนำไปศึกษาและปรับใช้กับตนเองตามความเหมาะสมได้

“ขอเชิญชวนให้ผู้ประกอบการ SMEs ทั่วประเทศ มาร่วมกันช่วยชาติประหยัดพลังงาน โดยสามารถเริ่มสะสม Energy Points พร้อมกันได้ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559 ถึงวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559 นี้เท่านั้น          โดยสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ www.energypoints.info สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.eppo.go.th หรือ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โทร 0-2345-1253 เว็บไซต์ www.iie.or.th และในวันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 – 20.00 น. พบกับ Energy Points สัญจร ในงานมหกรรมการเงินโคราช ครั้งที่ 10 (Money Expo Korat 2016) ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์ นครราชสีมา โดยประชาชนที่อยู่ในจังหวัดนครราชสีมา และบริเวณใกล้เคียง สามารถมาร่วมฟังข้อมูลเพิ่มเติมได้ในงานนี้ครับ” ดร.ทวารัฐ กล่าว
 

Share:

Related Articles

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021

​เคทีซี ร่วมกับ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สานต่อสิทธิพิเศษเพื่อสมาชิกบัตรฯ รักการอ่าน

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ CHULA BOOK หรือ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย มอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021