'จ๊อบไทย' เปิดสถิติการหางานของนักศึกษา ป.ตรี จบใหม่ ปีการศึกษา 2558

by smethailandclub 01 สค. 2016
Share:

 'จ๊อบไทย' เปิดสถิติการหางานของนักศึกษา ป.ตรี จบใหม่ ปีการศึกษา 2558                       พร้อมเผยผลสำรวจทักษะการทำงานที่เด็กไทยถนัดและไม่ถนัดที่สุ   สาขาอาชีพยอดนิยม เงินเดือนเฉลี่ยเริ่มต้นที่ 15,000 - 28,000 บาท และสาขาอาชีพที่มีอัตราการแข่งขันสูง คือ งานวิทยาศาสตร์-วิจัยพัฒนา จำนวน 1 ต่อ 32 คน 

จ๊อบไทยดอทคอม (JobThai.com) เว็บไซต์หางาน สมัครงาน อันดับหนึ่งของประเทศ เผยข้อมูลสถิติการหางานและสมัครงานของนักศึกษาจบใหม่ทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 จากกลุ่มตัวอย่างจำนวนกว่า 140,000 คน พบว่าสาขาอาชีพที่นักศึกษาจบใหม่ส่วนใหญ่ให้ความสนใจสมัครงานมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ งานวิศวกรรม คิดเป็น 16.96 เปอร์เซ็นต์ งานจัดซื้อ-ธุรการ 11.49 เปอร์เซ็นต์ และผลิต-ควบคุมคุณภาพ 10.58 เปอร์เซ็นต์ โดยสาขาอาชีพยอดนิยมที่นักศึกษาจบใหม่ต้องการเงินเดือนสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ งานวิศวกรรม เริ่มต้นที่ 17,600-28,000 บาท งานไอที-โปรแกรมเมอร์ เริ่มต้นที่ 14,800-25,000 บาท และงานสิ่งแวดล้อม/ISO เริ่มต้นที่ 16,000-22,000 บาท ส่วนสาขาอาชีพที่มีอัตราการแข่งขันสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ งานวิทยาศาสตร์-วิจัยพัฒนา มีอัตราการแข่งขัน 1 ต่อ 32 คน อันดับสอง งานทรัพยากรบุคคล 1 ต่อ 15.5 คน และงานวิชาการ-อาจารย์ 1 ต่อ 15 คน พร้อมเผยทักษะการทำงานที่นักศึกษาคิดว่าตนเองถนัดที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ การสืบค้นข้อมูลข่าวสาร การทำงานเป็นทีม และการประสานงาน ส่วนทักษะที่ไม่ถนัดที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ การเขียนอีเมล การนำเสนองาน และความเป็นผู้นำ ตามลำดับ

นางสาวแสงเดือน ตั้งธรรมสถิตย์ หัวหน้าผู้บริหารด้านปฏิบัติการและผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์จ๊อบไทยดอทคอม (JobThai.com) เปิดเผยว่า ประมาณเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม ของทุกปีจะเป็นช่วงที่นิสิต นักศึกษาทั่วประเทศสำเร็จการศึกษา และเริ่มหางาน สมัครงาน โดยปีการศึกษา 2558 มีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั่วประเทศกว่า 300,000 คน (ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาปี 2558) เว็บไซต์จ๊อบไทยดอทคอม ในฐานะผู้นำด้านเว็บไซต์หางาน สมัครงาน อันดับหนึ่งของประเทศ ได้รวบรวมข้อมูลของนักศึกษาจบใหม่ประจำปีการศึกษา 2558 ที่ได้ทำการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์จ๊อบไทยดอทคอมจำนวนกว่า 140,000 คนทั่วประเทศ พบว่ามีสถิติหลายหัวข้อที่น่าสนใจ ดังนี้

สาขาอาชีพที่นักศึกษาจบใหม่มีการสมัครงานมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 
1.    งานวิศวกรรม อาทิ วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมอุตสาหการ-โรงงาน วิศวกรรมไฟฟ้า 
    คิดเป็น 16.96 เปอร์เซ็นต์ 
2.    งานจัดซื้อ-ธุรการ คิดเป็น 11.49 เปอร์เซ็นต์ 
3.    งานผลิต-ควบคุมคุณภาพ คิดเป็น 10.58 เปอร์เซ็นต์  สาขาอาชีพยอดนิยมที่มีความต้องการเงินเดือนสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่
1.    งานวิศวกรรม  เริ่มต้นที่ 17,600-28,000 บาท
2.    งานไอที-โปรแกรมเมอร์ เริ่มต้นที่ 14,800-25,000 บาท 
3.    งานสิ่งแวดล้อม/ISO เริ่มต้นที่ 16,000-22,000 บาท

 ประเภทงานที่เปิดรับนักศึกษาจบใหม่มากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 
1.    งานขาย คิดเป็น 25.2 เปอร์เซ็นต์ 
2.    งานบริการลูกค้า คิดเป็น 16.1 เปอร์เซ็นต์ 
3.    งานวิศวกรรม คิดเป็น 8.7 เปอร์เซ็นต์ 

 สาขาอาชีพที่มีอัตราการแข่งขันสูงสุดในกลุ่มนักศึกษาจบใหม่ 3 อันดับแรก ได้แก่
1.    งานวิทยาศาสตร์-วิจัยพัฒนา จำนวน 1 อัตรา ต่อ 32 คน 
2.    งานทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา ต่อ 15.5 คน
3.    งานวิชาการ-อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ต่อ 15 คน 

นางสาวแสงเดือน กล่าวต่อว่า เว็บไซต์จ๊อบไทยดอทคอมได้ทำการสำรวจและวิจัยในหัวข้อทักษะการทำงานที่นักศึกษาจบใหม่คิดว่าตัวเองถนัดและไม่ถนัดมากที่สุด ผ่านการจัดกิจกรรม Career Ready Guide ซึ่งจ๊อบไทยดอทคอมได้ลงพื้นที่เพื่อไปพบปะและรับฟังข้อคิดเห็นต่างๆ โดยตรงจากนิสิต นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศกว่า 10,000 คน โดยให้กลุ่มเป้าหมายประเมินตนเองถึงทักษะการทำงานในด้านต่างๆ พบว่าทักษะที่นิสิต นักศึกษาคิดว่าตนเองถนัดมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ การสืบค้นข้อมูลข่าวสาร การทำงานเป็นทีม และการประสานงาน ส่วนทักษะที่ไม่ถนัดมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ การเขียนอีเมล การนำเสนองาน และความเป็นผู้นำ ตามลำดับ โดยทักษะต่างๆ เหล่านี้ ล้วนมีความจำเป็นต่อโลกการทำงานและเป็นปัจจัยสำคัญที่องค์กรใช้พิจารณาเข้ารับทำงาน ซึ่งนิสิต นักศึกษาควรจะพัฒนาและฝึกฝนให้มีความพร้อมในทักษะเหล่านั้นมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับปัจจุบันที่หลายองค์กรต่างมองหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติหลากหลาย เพื่อช่วยยกระดับองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
 

 
ทั้งนี้สถานการณ์การว่างงานในประเทศไทย ปี 2559 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2558 พบว่ามีอัตราการเลิกจ้าง และการว่างงานเพิ่มขึ้นกว่า 70,000 คน โดยมีผู้ว่างงานทั้งหมดอยู่ที่ 390,000 คน (ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ เดือนมิถุนายน 2559) สอดคล้องกับสถิติของเว็บไซต์จ๊อบไทยดอทคอมที่มีตัวเลขการเข้าใช้งานสูงขึ้นกว่า 30% โดยในหลายสายงานมีอัตราการค้นหาและสมัครงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน เว็บไซต์จ๊อบไทยดอทคอม มีจำนวนงานที่ครอบคลุมทั้งในประเทศและต่างประเทศอัพเดททุกวันมากกว่า 80,000 อัตรา แบ่งหมวดหมู่งานตามสาขาอาชีพกว่า 130 อาชีพ จาก 40 กลุ่มธุรกิจ และมีจำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์จ๊อบไทยดอทคอมกว่า 11 ล้านคน ต่อปี นางสาวแสงเดือน กล่าวทิ้งท้าย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์จ๊อบไทยดอทคอม (JobThai.com) โทรศัพท์ 02-353-6999 หรือเข้าไปที่ www.jobthai.com

Share:

Related Articles

​เอ็มจี แจ้งยอดขายรวม 3 ไตรมาส เติบโตขึ้น 14 เปอร์เซ็นต์ ขยับมาเป็นอันดับ 5 ของตลาด

บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย แถลงยอดขายรวมหลังจบไตรมาส 3 มีอัตราการเติบโตถึง 14 เปอร์เซ็นต์ พร้..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​ททท. จัดพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 รับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวไทยสู่สากล

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 หรือรางวัล..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​ช้อปปี้ สยายปีกบุกไตรมาส 4 เต็มสูบกับมหกรรม Shopee 10.10 Brands Festival

ช้อปปี้ (Shopee) ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน ติดสปีดสู่ความเป็นเลิศส่งท้ายไตรมาส 4 ของปี มุ่งตอบโจทย์ทุกความต..

by SME Thailand.| 08 ตค. 2021