กรุงไทยรับชำระภาษี 3 กรมแบบเบ็ดเสร็จผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

by smethailandclub 02 สค. 2016
Share:

ธนาคารกรุงไทยรับชำระภาษีของกรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร ผ่านเครื่องเอทีเอ็ม และ KTB netbank เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ชำระภาษี แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด ตามโครงการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ เป็นธนาคารแรก 

นางสาวอาริศรา ธรมธัช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจภาครัฐ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารได้ร่วมมือในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามโครงการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ 3 กรมภาษี ได้แก่ กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Tax One Stop Service) โดยสร้างนวัตกรรมใหม่ในการรับชำระภาษีเป็นไอคอนต้นแบบ ที่รวมการใช้งานไว้ในไอคอนเดียว จากเดิมที่บริการรับชำระภาษีทั้ง 3 กรม เป็นแบบแยกเมนู โดยธนาคารกรุงไทย ได้เปิดให้บริการธนาคารแรก เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ชำระภาษี โดยลูกค้าและประชาชนสามารถชำระภาษีแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ผ่าน KTB netbank และเครื่องเอทีเอ็มของธนาคารกว่า 9,000 เครื่องทั่วประเทศ ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง 

สำหรับรายละเอียดภาษีที่สามารถชำระได้ดังนี้ กรมสรรพากร ได้แก่ ภาษีทุกประเภท เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ กรมสรรพสามิต ได้แก่ ภาษีน้ำมัน ภาษีรถยนต์ ภาษีสุรา และภาษียาสูบ รวมทั้งรับชำระค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาเส้น ยาสูบ และไพ่ ฯลฯ กรมศุลกากร รับชำระเงินค่าธรรมเนียมใบขนสินค้าขาเข้าหรือขาออกสำหรับการผ่านพิธีการและตรวจปล่อยสินค้า 


 
Share:

Related Articles

​TQM มอบเงินสมทบทีมแพทย์สมุทรสาครสู้ภัยโควิด-19 พร้อมผนึก 2 แอปฯ ให้ลูกค้าปรึกษาแพทย์ออนไลน์ฟรี

บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น มอบเงินสมทบกองทุน ‘คนสมุทรสาครรวมใจสู้ภัย Covid-19’ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์รพ.สนาม และช่วยเหลือทีมแพทย์และเจ้าหน้า..

by SME Thailand.| 20 มค. 2021

​SME รู้ทันความเสี่ยง เลี่ยงค่าเงินผันผวน ในโครงการ FX Options

จากการที่ค่าเงินบาทผันผวนไปมา อาจจะทำให้ผู้ประกอบการที่ทำการค้าระหว่างประเทศได้รับผลกระทบ หากตั้งราคาซื้อขายหรือคำนวณต้นทุนผิดพลาด รัฐบาลจึงได้จัดทำ..

by SME Thailand.| 19 มค. 2021

​อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต แต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ประกาศแต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันช..

by SME Thailand.| 18 มค. 2021