พาณิชย์รับลูกขับเคลื่อน 7 เมืองเศรษฐกิจหลักภาคใต้

by smethailandclub 07 สค. 2016
Share:

พาณิชย์รับลูกนายกรัฐมนตรี เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนใต้ต่อเนื่องเตรียมผลักดัน 7 เมืองเศรษฐกิจหลักให้เข้มแข็ง หวังช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ และช่วยเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เติบโตตามนโยบาย 'สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน' ของรัฐบาล

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในปี 2560 กระทรวงพาณิชย์    มีแผนดำเนินโครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ      ในเขตเมืองสำคัญทางเศรษฐกิจของจังหวัดชายแดนภาคใต้ 7 เมืองหลัก ประกอบด้วย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา   อ.เมือง จ.ปัตตานี อ.เมือง อ.ตากใบ อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส และ อ.เมือง อ.เบตง จ.ยะลา เพื่อช่วยสร้างงาน     สร้างรายได้ และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาชนในพื้นที่ รองรับนโยบายเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของรัฐบาล

ทั้งนี้ การสร้างความเข้มแข็งให้กับ 7 เมืองเศรษฐกิจหลักในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นไป           ตามนโยบายของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ที่ได้มีการลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 25 ก.ค.2559 ที่ผ่านมา และได้มีการหารือร่วมกับหน่วยงาน       ที่เกี่ยวข้องภาครัฐและเอกชน ทั้ง สอ.บต. สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมมือกันในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้

“รัฐบาลต้องการผลักดันให้จังหวัดชายแดนใต้ เป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรม ให้ความสำคัญ          กับการผลิตการเกษตรทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ และอาหารฮาลาล โดยดำเนินการอย่างครบวงจร มีระบบขนส่งที่เชื่อมโยง รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเจริญเติบโตเน้นการลงทุนในอุตสาหกรรมหลักที่ก่อให้เกิดผลเชื่อมโยงมากที่สุด”นางอภิรดีกล่าว

นางอภิรดีกล่าวว่า สำหรับกิจกรรมที่จะนำมาใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ 7 เมืองหลัก ได้สั่งการ  ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงพาณิชย์ ไปหารือและดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ในนามประชารัฐ เพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดเทศกาลอาหาร การจัดงานถนนคนเดิน       การเปิดร้านค้าขายสินค้าราคาประหยัดในเขตเมืองหลักในจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส และ  จัดงานแสดงสินค้านอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น

ส่วนผลการดำเนินกิจกรรมของปี 2559 เพื่อส่งเสริมตลาดสินค้าและบริการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในเมืองต้นแบบนำร่อง 3 เมือง คือ เมืองสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส เมืองเบตง จังหวัดยะลา และเมือง   หนองจิก จังหวัดปัตตานีนั้น ได้ดำเนินโครงการเสร็จแล้วประมาณร้อยละ 80 สามารถสร้างความเข้มแข็งและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กว่า 30 ล้านบาท ซึ่งกิจกรรมส่งเสริมการตลาด       ที่สำคัญ ได้แก่ งานของหรอยเมืองชายแดน อ.สุไหงโกลก เทศกาลอาหารเมืองเบตง  ถนนคนเดินกระทรวง พาณิชย์ลดค่าครองชีพประชาชน อ.เบตง เป็นต้น สามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการและเครือข่าย    ได้กว่า 1,000 ราย  

 
Share:

Related Articles

​AP ยืนหนึ่งผู้นำด้านบริหารจัดการโครงการอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัยครบวงจร

AP ยิ้มรับความสำเร็จหลัง SMART (สมาร์ท) บริษัทผู้นำธุรกิจพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ ในเครือ “คว้า ISO 41001:2018” มาตรฐานใหม่ของการให้บริการด้านการบร..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​“สุริยะ” สั่งการ กสอ. ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุนฯ เพิ่มสภาพคล่องกว่า 2,300 กิจการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุน กว่า 2,300 กิจการ ประกอบด้วย การพักชำระหนี้สูงสุด 12 เดือนสำหรับลูกหนี้ชั้นดี พักชำระหน..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​บริดจสโตน ส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตน ผ่านโครงการ B-Active สร้างพื้นที่ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของเด็กไทย

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ในฐานะผู้นำด้านการผลิตยางรถยนต์อันดับหนึ่งในประเทศไทย เดินหน้าส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตนในโครงการ B-Active แห่งที่ 3 ณ โรงเรี..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021