ก.แรงงานเผยญี่ปุ่นปรับเกณฑ์ประสบการณ์กุ๊กไทยจาก 10 ปี เหลือ 5 ปี

by smethailandclub 09 สค. 2016
Share:

นายธีรพล ขุนเมือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะกรมการจัดหางานและกรมพัฒนาฝีมือแรงงานบูรณาการเพื่อส่งเสริมกุ๊กไทยไปทำงานต่างประเทศให้มากขึ้นตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี โดยเน้นย้ำมาตรฐานรสชาติอาหารที่คงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย ซึ่งด้านกรมการจัดหางานมีการดูแลทั้งปริมาณความต้องการและการเดินทางไปทำงานทั้งระบบ โดยเฉพาะต้องมีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมและอำนวยความสะดวกในทุกด้านด้วย เพราะในแต่ละประเทศจะมีเงื่อนไขการเดินทางไปทำงานที่แตกต่างกัน ปัจจุบันประเทศที่นิยมไปทำงานมากที่สุด 10 ลำดับแรก คือ ญี่ปุ่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สิงค์โปร์ อังกฤษ นิวซีแลนด์ เกาหลี อิสราเอล เยอรมัน มาเลเซีย และสวีเดน ทั้งนี้ในปี 2558 สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น มีการรับรองเอกสารสัญญาจ้างผู้ปรุงอาหารไทยแล้ว จำนวน 110 คน และในปี 2559 ตั้งแต่ ต.ค. 58 – มิ.ย. 59 ไปทำงานแล้ว 86 คน ส่วนกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ได้มีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทยเพื่อมุ่งเน้นพัฒนาทักษะทั้งด้านบริการและมาตรฐานของรสชาตินั้นจะต้องเน้นการฝึกทักษะเรื่องภาษาให้สามารถสื่อสารกับนายจ้างให้เข้าใจกันด้วย

 
 นายธีรพลฯ เปิดเผยต่อไปว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงงาน มอบให้สำนักงานปลัดกระทรวงเป็นเจ้าภาพหลัก หารือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้การเดินทางไปทำงานของกุ๊กไทยในแต่ละประเทศ มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ซึ่งบางประเทศไม่ได้กำหนดประสบการณ์ แต่บางประเทศกำหนดประสบการณ์ในการทำงานด้านนี้ โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นจากเดิมผู้ที่เดินทางไปทำงานพ่อครัว – แม่ครัว (กุ๊ก) จะต้องมีประสบการณ์ 10 ปี แต่ปัจจุบันก็ได้ปรับลดให้เหลือ 5 ปีแล้ว และต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งจะส่งผลดีต่อแรงงานไทยเป็นอย่างมาก 

สำหรับร้านอาหารไทยในญี่ปุ่นมีประมาณ 700 แห่ง ยังมีความต้องการกุ๊กไทยอีกจำนวนมาก โดยมีรายได้เดือนละประมาณ 150,000 – 210,000 เยน(ญี่ปุ่น) พร้อมมีสวัสดิการตามข้อตกลงและค่าล่วงเวลา นอกจากนั้นในญี่ปุ่นยังมีการสอนการประกอบอาหารไทย โดยอาจารย์ชนม์สิตา ดำรงค์ถิระรัตน์ ผู้เขียนหนังสือ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารไทย” ณ สถาบันวัฒนธรรมไทยศึกษา กรุงโตเกียวด้วย สำหรับผู้สนใจ ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ โทร. 02-245-0978 และสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือสายด่วน 1694
Share:

Related Articles

​​กรมสรรพากรชูนวัตกรรมให้ภาษีเป็นเรื่องง่าย ใช้ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax)

กรมสรรพากรเปิดตัวระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax) นำนวัตกรรมมาใช้ เพื่อความสะดวกของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดใหญ่ กลาง เล็ก และผู..

by SME Thailand.| 27 ตค. 2020

​บสย. จัดหนักเปิดบูธ “แก้หนี้” ช่วยSME

บสย. จัดหนักเพื่อ SMEs เปิดบูธ “แก้หนี้” ระดมทีม หมอหนี้ หาทางออก “ปรับโครงสร้างหนี้” ในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 20 ระหว่าง 22-25 ตุลาคมนี้

by SME Thailand.| 22 ตค. 2020

​HP จัดโปรแกรมเช่าซื้อ-เช่าใช้อุปกรณ์ไอทีสำหรับธุรกิจ ช่วย SME–Startup ขับเคลื่อนธุรกิจบนเส้นทางการฟื้นตัว

ธุรกิจจำนวนมากกำลังเผชิญกับความท้าทายในสภาพกดดันจากการสถานกาณ์ผันผวนต่างๆ และพยายามต่อสู้กับผลกระทบที่เกิดขึ้น ผู้ประกอบการ SME – Start up จำเป็นต้อ..

by SME Thailand.| 21 ตค. 2020