เชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร 'ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก'

by smethailandclub 10 สค. 2016
Share:

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร 'ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก' รุ่นที่ 127 เพื่อเสริมสร้างความรู้ที่จำเป็นในการเริ่มต้นธุรกิจส่งออกอย่างถูกต้อง และส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีความสามารถดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 22 – 26 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศถนนรัชดาภิเษก ผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ http://application.ditp.go.th/activity/index/detail?activityid=5839 **กรุณากรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน หากท่านกรอกไม่ครบถ้วนจะไม่สามารถสมัครได้** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ คุณสายพิณ 02-512-0093-104 ต่อ 360 โทรสาร 02-513-1904 อีเมล์: paniti.ditp@gmail.com ค่าสมัคร 5,000 บาท กำหนดการฝึกอบรม หลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก" รุ่นที่ 127ระหว่างวันที่ 22 – 26 สิงหาคม 2559 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.30 น.ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถนนรัชดาภิเษก
*********************************************
วันจันทร์ที่  22  สิงหาคม  2559 
08.30    - 09.00 น.      ลงทะเบียน             
09.00 – 12.15 น.    การเตรียมความพร้อมเพื่อการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศขั้นตอนการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ
โดย    นายวิรัตน์  บาหยัน  ผู้จัดการสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
13.15 - 16.30 น.    การวิเคราะห์สินค้า และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ    โดย    นายโอภาส  พานิชชีวะกุลกรรมการผู้จัดการ  บริษัท แอสเซนเทรด จำกัด  

วันอังคารที่  23  สิงหาคม  2559 
09.00 - 12.15 น.    การกำหนดกลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศการคำนวณต้นทุนและการตั้งราคาเพื่อการค้าระหว่างประเทศ
โดย    นายพรชัย  พัวพัฒนขจร  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟรุ๊ดออร์แกนิก จำกัด
13.15 - 16.30 น.    การเจรจาการค้า การขายและการรับคำสั่งซื้อโดย    นายมโนรถ กุศลศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิแม็กซ์ เน็ต จำกัด    
 
วันพุธที่  24  สิงหาคม  2559 
09.00 - 10.30 น.    การชำระเงินระหว่างประเทศ
•    ภาพรวมของการนำเข้าและการส่งออก
•    เงื่อนไขการค้า และ การชำระเงิน Incoterms 2010
•    วงเงินเพื่อการค้าระหว่างประเทศ
โดย    ดร. พัชราภรณ์  จีนะวิจารณะ  ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้ร่วมบริหารปฏิบัติการธุรกิจต่างประเทศและแฟคเตอริ่ง  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
10.30 - 12.15 น.    Method of Payment of International Trade
โดย     คุณไพโรจน์ คล้ายรัศมี  รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย   ผู้บริหารงานตรวจสอบข้อมูลคำขอใช้บริการธุรกิจต่างประเทศ  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
13.15 - 16.30 น.    วิธีการชำระเงินระหว่างประเทศ
•    Method of Payment of International Trade
•    วงเงินเพื่อการค้าระหว่างประเทศ
•    ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงจากการชำระเงินระหว่างประเทศ

โดย    คุณไพโรจน์ คล้ายรัศมีรองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารงานตรวจสอบข้อมูลคำขอใช้บริการธุรกิจต่างประเทศและ    คุณสุพจน์ รักษ์วงศ์รองผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจต่างประเทศ       ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่  25  สิงหาคม 2559
09.00 - 12.15 น.    เอกสารทางการค้าเพื่อการค้าระหว่างประเทศ
•    เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ
•    กรณีศึกษาและปัญหาที่พบในการประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
•    กฎระเบียบที่ควรรู้        
            
โดย    คุณไพโรจน์ คล้ายรัศมี รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย  ผู้บริหารงานตรวจสอบข้อมูลคำขอใช้บริการธุรกิจต่างประเทศและ    คุณสุพจน์ รักษ์วงศ์
รองผู้อำนวยการฝ่าย  ผู้บริหารศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจต่างประเทศ        ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 
13.15 - 16.30 น.    ใบอนุญาต และหนังสือรับรองการส่งออกสินค้า การขอรับสิทธิประโยชน์ทางการค้าระหว่างประเทศ
โดย    วิทยากรจากกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์        

วันศุกร์ที่  26  สิงหาคม 2559 
09.00 - 12.15 น.    โลจิสติกส์ และการขนส่งระหว่างประเทศการขนส่งสินค้าประเภทต่างๆ พิธีการศุลกากร และการประกันภัยการขนส่งระหว่างประเทศ
โดย    นายกนก จุฑามณี  ที่ปรึกษาธุรกิจอุตสาหกรรม บริษัท เค เอ็น เค คอนซัลติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด
13.15 – 14.45 น.    การค้าออนไลน์ระหว่างประเทศ
โดย    วิทยากรจากสำนักตลาดพาณิชย์ดิจิทัล กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
 
15.00 – 16.30 น.     บทบาทของ DITP กับการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศบริการของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
โดย    วิทยากรจากสำนักสารสนเทศและการบริการการค้าระหว่างประเทศ
    กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
เงื่อนไขการจบหลักสูตร : 
1.    ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องทำข้อสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
2.    ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีคะแนนสอบหลังเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จึงจะถือว่าสอบผ่านและจบหลักสูตร สามารถรับใบวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรม
3.    ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของหลักสูตรจึงจะมีสิทธิสอบวัดผลหลังเรียนได้  

หมายเหตุ : 1. เวลา 12.15 - 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
         2. เวลา 10.30 - 10.45 น. และ 15.00 – 15.15 น. พักรับประทานน้ำชา/กาแฟพร้อมของว่าง
    3. กำหนดการและวิทยากร อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 


Share:

Related Articles

​ไทยพาณิชย์ ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าเอสเอ็มอีทั่วประเทศรับมือโควิด-19 ระลอกใหม่

ธนาคารไทยพาณิชย์พร้อมอยู่เคียงข้างช่วยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยก้าวผ่านวิกฤต เร่งออกมาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ให..

by SME Thailand.| 25 มค. 2021

​AP ยืนหนึ่งผู้นำด้านบริหารจัดการโครงการอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัยครบวงจร

AP ยิ้มรับความสำเร็จหลัง SMART (สมาร์ท) บริษัทผู้นำธุรกิจพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ ในเครือ “คว้า ISO 41001:2018” มาตรฐานใหม่ของการให้บริการด้านการบร..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​“สุริยะ” สั่งการ กสอ. ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุนฯ เพิ่มสภาพคล่องกว่า 2,300 กิจการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุน กว่า 2,300 กิจการ ประกอบด้วย การพักชำระหนี้สูงสุด 12 เดือนสำหรับลูกหนี้ชั้นดี พักชำระหน..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021