กสอ.เผย 5 อุตฯมาแรงรับเทรนด์สตรีสูงวัย

by smethailandclub 12 สค. 2016
Share:

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เปิดรายชื่อ 5 อุตสาหกรรมตอบโจทย์ผู้หญิงอายุ 45 ปี ขึ้นไป ได้แก่ อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์เพื่อสุขภาพ อุตสาหกรรมเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์บำรุง อุตสาหกรรมอาหารเสริม  อุตสาหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพและออร์แกนิก และอุตสาหกรรมอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยทั้ง 5 อุตสาหกรรมดังกล่าว มีมูลค่ารวมกว่า 2.38 แสนล้านบาท และมีแนวโน้มเติบโตเฉลี่ยปีละ 3-6% ต่อปี ทั้งนี้ ปัจจุบันประเทศไทย   มีประชากรเพศหญิงมีจำนวนกว่า 33 ล้านคน ในจำนวนนั้นเป็นสตรีอายุ 45 ขึ้นไปกว่า 38 % 
    
ดร.พสุ  โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ปัจจุบันอัตราส่วนของประชากรเพศหญิงในประเทศไทยมีจำนวนกว่า 33 ล้านคน โดยกว่า 38 % หรือกว่า 12 ล้านคน มีอายุอยู่ในช่วง 45 – 100 ปี (ข้อมูลกรมการปกครอง ปี 2558 ) และมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่าสังคมไทยกำลังเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ หรือ Aging Society ซึ่งกลุ่มประชากรเพศหญิงดังกล่าวมีพฤติกรรมในการหันมาใส่ใจสุขภาพ เลือกบริโภคอย่างมีวินัยและดูแลตัวเองมากขึ้น ดังนั้น อุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเติบโตรับความต้องการดังกล่าวได้แก่
 

 1.  สินค้าไลฟ์สไตล์เพื่อสุขภาพ จากกระแสที่มาแรงของการดูแลสุขภาพ ทำให้การเลือกซื้อสินค้าของขวัญ ถูกเปลี่ยนเป็นสิ่งที่สามารถใช้งานได้จริงและมีความคุ้มค่า โดยสินค้าประเภทนี้ถือว่ามีคุณประโยชน์ในการใช้สอย    หลายด้าน ทั้งในทางแฟชั่นและการดูแลร่างกาย และถือเป็นสินค้าที่เพศหญิงจำนวนไม่น้อย มักเลือกซื้อ              เป็นลำดับแรก ๆ ในหมวดหมู่เสื้อผ้าและอุปกรณ์สวมใส่ของสตรี อาทิ รองเท้าเพื่อสุขภาพ ชุดชั้นในเพื่อสุขภาพ              ชุดออกกำลังกาย ฯลฯ 

2.  เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์บำรุง สินค้าประเภทนี้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของผู้บริโภคอย่างมาก โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เพื่อการบำรุงและแต่งเติมความงาม ถือเป็นสินค้าที่จำเป็นและขาดไม่ได้เทียบเท่ากับปัจจัยสี่มีอัตราการเติบโตและการซื้อขายที่สูงขึ้นต่อเนื่องในทุกเทศกาลและวันสำคัญ โดยเฉพาะจากกิจกรรมส่งเสริมการขายและโปรโมชั่นพิเศษที่จัดขึ้นเพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าสตรี  

3. อาหารเสริมหรือผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ กำลังได้รับความนิยมสูงในตลาดผู้บริโภค เนื่องจากอาหารเหล่านี้สามารถช่วยป้องกันปัญหาด้านสุขภาพต่าง ๆ ทั้งยังช่วยส่งเสริมสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรง ปัจจุบันผู้คนทุกเพศทุกวัยหันมาใส่ใจดูแลเรื่องของอาหารการกินมากเป็นพิเศษ รวมทั้งรับประทานอาหารเสริมต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น ซึ่งคาดการณ์ว่าตลาดอาหารเสริมยังคงมีแนวโน้มที่จะขยายตัวขึ้นเรื่อย ๆ ตามเทรนด์สุขภาพของคนไทย ที่เกิดขึ้นในยุคนี้ และทวีคูณความสำคัญในการเลือกซื้อเป็นของขวัญในทุกช่วงเทศกาล 

4.อาหารเพื่อสุขภาพและออร์แกนิก ด้วยพฤติกรรมกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ที่เปลี่ยนไป ทำให้รู้จักเลือกสินค้า            ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ รวมถึงพร้อมที่จะจ่ายเงินเพิ่มในการเลือกซื้อสินค้าประเภทนี้ และยังทำให้อาหารเพื่อสุขภาพกลายเป็นเมกะเทรนด์ (Mega-Trend) มีอุตสาหกรรมมากมายที่กำลังคิดค้นและสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้า            ชนิดใหม่ ๆ ตอบสนองความต้องการที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

5.อุปกรณ์ทางการแพทย์ จากอัตราผู้สูงอายุที่เพิ่มจำนวน ความต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์จึงกลายเป็นสิ่งจำเป็นต่อสภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น และกลายเป็นของขวัญในช่วงเทศกาล 

อย่างไรก็ตามทั้ง 5 อุตสาหกรรมมีมูลค่าอุตสาหกรรมรวม 2.38 แสนล้านบาท คิดเป็นมูลค่าจาก กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์เพื่อสุขภาพ กลุ่มเครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์บำรุง 8.74 หมื่นล้านบาท  กลุ่มอาหารเสริม อาหาร              เพื่อสุขภาพและออร์แกนิก 7.93 หมื่นล้านบาท และกลุ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์ 7.15 หมื่นล้านบาท (ข้อมูลจาก            ศูนย์อัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร, รายงานสภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์              ทางการแพทย์ของไทย) โดยทั้ง 5 อุตสาหกรรมมีทิศทางการเติบโตเฉลี่ย 3-6 % ต่อปี ทั้งนี้ กสอ. มี นโยบาย                  การส่งเสริมผ่านโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการยกระดับดาวเด่น SMEs ไทย (DIP Stars) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน (MDICP) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Thailand Industrial Design Center) ฯลฯ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการที่มีศักยภาพให้ต่อยอดในเชิงพานิชย์ พร้อมผลักดันกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทนี้              ให้เกิดมูลค่าที่สูงขึ้นทัดทียมนานาชาติ และเติบโตได้อย่างยั่งยืน ดร.พสุ กล่าวสรุป 

ด้าน นางกรกนก สว่างรวมโชค กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยัมมี่ อินเตอร์เทรด จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายรองเท้าเพื่อสุขภาพชูเบอร์รี่ กล่าวว่า ในวันแม่ประจำปี 2559 นี้ สินค้าประเภทรองเท้าเพื่อสุขภาพมีการจำหน่าย ที่มากกว่าปกติ เนื่องจากมีการจัดกิจกรรมทางช่องทางออนไลน์ รวมถึงมีการผลิตสินค้ารูปแบบพิเศษเพื่อเทศกาลดังกล่าวโดยเฉพาะ ทำให้ความต้องการในกลุ่มลูกค้ามีจำนวนที่เพิ่มขึ้นและไม่จำกัด ซึ่งสาเหตุที่ทำให้เป็นที่ต้องการจำนวนมากในตลาดรองเท้าเพื่อสุขภาพ เพราะทางบริษัทผลิตสินค้าได้ตรงตามความประสงค์ เน้นประโยชน์  ในทางการใช้งาน รวมไปถึงมีการออกแบบที่สวยงาม พยายามสร้างสรรค์รูปแบบสินค้าใหม่ ๆ ให้เป็นที่รู้จักและติดตลาด ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับและเป็นทางเลือกลำดับแรก ๆ ของกลุ่มผู้บริโภค

ในมุมมองของ นายสันติ วจนพานิช ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ทีดีเอช เพรสทิเจียส เดอร์มาโทโลจี จำกัด  ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและครีมไวซ์เซ่ กล่าวว่า ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ถือเป็นช่วงหน้าขายของสินค้า เนื่องจาก มีช่วงเทศกาลวันแม่ โดยมียอดจำหน่ายเพิ่มกว่า 100 % จากช่วงปกติ ทั้งนี้บริษัทมีการผลิตสินค้าได้ตรงกลุ่มเป้าหมายและเน้นความคุ้มค่าจากการใช้งานได้จริง และถึงแม้ว่าสินค้าจะไม่ได้มีรูปแบบพิเศษเพื่อเทศกาลนี้หรือเทศกาลอื่น ๆ แต่เชื่อว่าจุดแข็งอยู่ที่การตอบโจทย์รับกระแสสุขภาพที่กำลังมาแรง พร้อมด้วยรูปลักษณ์ของสินค้าที่โดดเด่น เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเดียวกัน


Share:

Related Articles

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021

​เคทีซี ร่วมกับ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สานต่อสิทธิพิเศษเพื่อสมาชิกบัตรฯ รักการอ่าน

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ CHULA BOOK หรือ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย มอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021