ธพว. เผย 7 เดือน มีกำไรสุทธิรวม 1,259 ล้านบาท NPL ลดลงต่อเนื่อง

by smethailandclub 18 สค. 2016
Share:

7 เดือน ธพว. มีกำไรสุทธิรวม 1,259 ล้านบาท  NPL ลดลงต่อเนื่องธปท.ประเมินระบบตรวจสอบภายในอยู่ในระดับยอมรับได้

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ประกาศผลประกอบการเดือนกรกฎาคม 2559 โดย นางสาลินี  วังตาล ประธานกรรมการ   และ นายมงคล  ลีลาธรรม  กรรมการผู้จัดการ ธพว. ชี้แจงรายละเอียด   ดังนี้

ผลการดำเนินงานของธนาคาร เดือนกรกฎาคม 2559 มีกำไรสุทธิ 155 ล้านบาท ทั้งนี้เป็นผลมาจากการขยายตัวของสินเชื่อต่อเนื่อง การบริหารจัดการหนี้ NPLs ลดลง ประกอบกับธนาคารสามารถบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินลดลง และควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายใต้กรอบแผนงานที่วางไว้  อย่างไรก็ตาม กำไรสุทธิเดือนกรกฎาคม 2559 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าลดลงเล็กน้อย โดยธนาคารได้ตั้งสำรองส่วนเกินเผื่อค่าหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น  เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงแข็งแกร่งทางด้านฐานะการเงินต่อไป ทั้งนี้กำไรสุทธิของธนาคารรวม 7 เดือน เท่ากับ 1,259 ล้านบาท

ณ  31 กรกฎาคม 2559 ธนาคารสามารถปล่อยสินเชื่อใหม่เพื่อช่วยผู้ประกอบการรายย่อยรวม 18,914 ล้านบาท  จำนวน 6,242 ราย เฉลี่ยกู้ต่อราย 3 ล้านบาท ยอดสินเชื่อคงค้าง 88,858 ล้านบาท

 
 สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ณ  31 กรกฎาคม 2559  มียอด NPLs คงเหลือ  19,758  ล้านบาท      (คิดเป็น 22.24% ของสินเชื่อรวม) ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2559 ที่มียอด NPLs เท่ากับ 20,011 ล้านบาท (คิดเป็น 22.60% ของสินเชื่อรวม) หรือลดลง 253 ล้านบาท ทั้งนี้ เกิดจากธนาคารได้มีการตัดหนี้สูญทางบัญชีและมีการแก้ไขหนี้ NPLs  ด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย  อาทิ  การปรับปรุงโครงสร้างหนี้      การชำระหนี้ปิดบัญชี

 
จากการประชุมของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.)  ในคราวประชุมครั้งที่  3/2559  เมื่อวันที่  11 กรกฎาคม 2559  ได้พิจารณาการดำเนินการตามแผนการแก้ไขปัญหาองค์กรของ ธพว.  และมีมติรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของ ธพว. ซึ่งส่วนใหญ่ ธพว. ดำเนินการได้ตามมติ คนร. และแผนที่กำหนดไว้รวมทั้งจากการที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้เข้าตรวจสอบคุณภาพการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และด้านการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) เมื่อช่วงต้นปี 2559  ซึ่งเป็นการตรวจสอบสถาบันการเงินทั้งระบบ (ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน   เฉพาะกิจ(SFIs) ธปท. ได้แจ้งผลการตรวจสอบ ธพว. ในเรื่องการตรวจสอบภายในและเรื่องการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เมื่อเดือนกรกฎาคม 2559 ว่า ธพว. มีมาตรฐานในระดับที่ยอมรับได้ และ ธปท. ยังได้ให้ข้อเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพของงานดังกล่าวให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นด้วย
Share:

Related Articles

​ทรู 5G แชร์ประสบการณ์อัจฉริยะขั้นสุด ใน “CAPTURE YOUR EPIC TRUE 5G MOMENT

ทรู 5G ล้ำสุดในไทย จัดเต็มสร้างประสบการณ์อัจฉริยะขั้นสุดกับ ‘CAPTURE YOUR EPIC TRUE 5G MOMENT’ กิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟต้อนรับการเปิดตัว Samsung Galax..

by SME Thailand.| 28 มค. 2021

​Buzzebees ผนึก Sabuy ทรานส์ฟอร์มธุรกิจค้าปลีก สร้าง Synergy Model ภายใต้ชื่อ บริษัท สบาย เอ็กเชนจ์ จำกัด

บัซซี่บีส์ และ SABUY ได้จับมือร่วมทุนด้วยสัดส่วน 50:50 โดยได้ร่วมดำเนินการจัดตั้งบริษัทใหม่ ภายใต้ชื่อ “บริษัท สบาย เอ็กเชนจ์ จำกัด” เติมเต็มในการสร..

by SME Thailand.| 27 มค. 2021

​EXIM BANK เติบโตก้าวกระโดดในรอบ 5 ปีจากการปรับองค์กรครั้งใหญ่เพื่อเป็นผู้นำ ‘องค์กรการเงินเพื่อการส่งออก’ ระดับโลก

แม้ปี 2563 ต้องเผชิญความท้าทายจากผลกระทบของการแพร่ระบาดโควิด-19 EXIM BANK ยังมีผลการดำเนินงานที่น่าพอใจและเป็นไปตามเป้าหมาย เป็นผู้นำองค์กรการเงินเพ..

by SME Thailand.| 27 มค. 2021