สสว. เปิดศูนย์ OSS อีก 13 แห่ง

by smethailandclub 18 สค. 2016
Share:

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เผยว่า ขณะนี้ สสว.ได้เปิดศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center : OSS) เพิ่มอีก 13 แห่ง ใน 13 จังหวัด ประกอบด้วย ลพบุรี สมุทรปราการ เชียงราย เชียงใหม่ พิษณุโลก ภูเก็ต ปัตตานี สกลนคร ขอนแก่น นครราชสีมา อุดรธานี บุรีรัมย์ และอุบลราชธานี โดยก่อนหน้านี้ สสว. ได้จัดตั้งศูนย์ OSS เพื่อเปิดให้บริการแก่ SMEs ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2558 จนถึงปัจจุบันรวม 11  แห่ง ทั้งในกรุงเทพฯและจังหวัดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ

โดยศูนย์ OSS เหล่านี้ พร้อมเปิดให้บริการเรื่องการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ให้คำแนะนำปรึกษาเบื้องต้น จัดอบรมสัมมนาและให้บริการด้านต่างๆ แก่ SMEs หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม OTOP และผู้สนใจเริ่มประกอบธุรกิจ เพื่อให้การสนับสนุนและตอบสนองความต้องการของ SMEs ในด้านต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาลตลอดจนเชื่อมโยงผู้ประกอบการไปสู่บริการของภาครัฐได้อย่างทั่วถึง

ผู้สนใจขอเข้ารับการบริการจากศูนย์ OSS ในพื้นที่ ที่ตั้งในศาลากลางจังหวัดตามจังหวัดที่ระบุ (ยกเว้นศูนย์ OSS ปัตตานี อยู่ในพื้นที่ตลาดกลางการเกษตรและห้องเย็น จังหวัดปัตตานี) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) Call Center 1301
Share:

Related Articles

​ทีเอ็มบีและธนชาต เสริมแกร่งความรู้ให้ผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ผ่านโครงการ LEAN Supply Chain

ทีเอ็มบีและธนชาต จัดอบรม โครงการ LEAN Supply Chain by TMB I Thanachart ครั้งที่ 16 แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ให้ความร..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​TikTok ส่ง “TikTok For Business” พลิกโฉมวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไทย

การเปิดตัว “TikTok For Business” ไม่ม่เพียงแต่เป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งสำหรับนักการตลาดและนักโฆษณาทั่วโลกแต่ยังเป็นกา..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​กกพ. สนับสนุน 26 โครงการพลังงานสะอาด ภายใต้ธีม Clean Energy For Life

สำนักงาน กกพ. เปิดตัว 26 โครงการ ผู้รับทุนสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการภายใต้ธีม "Clean Energy For Life: ใช้พลังงานสะอาด เพื่อ..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020