ดัชนีราคาสินค้าเกษตรก.ค.ปรับตัวเพิ่ม สศก.คาด ส.ค.ยังคงสูงขึ้น

by smethailandclub 24 สค. 2016
Share:

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร แจงดัชนีราคาสินค้าเกษตรเดินกรกฎาคม 2559 สูงขึ้น ร้อยละ 9.32 เมื่อเทียบกับมิถุนายนที่ผ่านมา สินค้าที่ราคาปรับตัวสูงขึ้น คือข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ยางพารา สับปะรดโรงงาน ปาล์มน้ำมัน ในขณะที่ดัชนีผลผลิตลดลง ร้อยละ 6.11 คาดสิงหาคม ดัชนีราคาสินค้าเกษตรจะยังสูงขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 59

นายสุรพงษ์  เจียสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงภาพรวมราคาสินค้าเกษตรซึ่งวัดจากดัชนีราคาสินค้าเกษตรประจำเดือนกรกฎาคม 2559 พบว่า สูงขึ้น ร้อยละ 9.32 เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2559 สินค้าที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15 % ยางพารา สับปะรดโรงงาน ปาล์มน้ำมัน โดยข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15 % ราคาสูงขึ้นเนื่องจากผลผลิตลดลงจากเดือนที่ผ่านมา ยางพารา ราคาสูงขึ้นตามทิศทางตลาดล่วงหน้าโตเกียว สับปะรดโรงงาน ราคาสูงขึ้นเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงจากเดือนที่ผ่านมา ปาล์มน้ำมัน ราคาสูงขึ้นเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงจากเดือนที่ผ่านมา สินค้าที่มีราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ มันสำปะหลัง สุกร โดยมันสำปะหลัง ราคาลดลงแม้ว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดลดลงจากเดือนที่ผ่านมา เนื่องจากฝนตกทำให้คุณภาพไม่ค่อยดี สุกร ราคาลดลงเนื่องจากความต้องการของผู้บริโภคลดลง

หากเปรียบเทียบดัชนีราคาสินค้าเกษตรกับเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว (ปี 2558) ภาพรวมสูงขึ้น ร้อยละ 16.19  สินค้าที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15 % และสับปะรดโรงงาน โดยข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15 % ราคาสูงขึ้นเนื่องจากผลผลิตลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา จากภาวะภัยแล้ง สับปะรดโรงงาน ราคาสูงขึ้นเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาเนื่องจากภาวะภัยแล้ง สินค้าที่มีราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ มันสำหลัง ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ในเดือนสิงหาคม 2559 คาดว่า ดัชนีราคาสินค้าเกษตรจะสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา

ด้านนายคมสัน จำรูญพงษ์ รองเลขาธิการ สศก. กล่าวถึงดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนกรกฎาคม 2559 เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน ปี 2559 ลดลงร้อยละ 6.11 สินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า สับปะรดโรงงาน ลองกอง เงาะ และมังคุด สินค้าสำคัญที่ผลผลิตสูงขึ้น ได้แก่ ยางพารา ทุเรียน และลำไย  และเมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม (ปี 2558) พบว่า ภาพรวมผลผลิตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.31 สินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ มันสำปะหลัง สินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ทุเรียน และลองกอง ทั้งนี้ ในเดือนสิงหาคม 2559 คาดว่า ดัชนีผลผลิตจะลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนสิงหาคม 2558 และลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2559 สินค้าสำคัญที่ออกสู่ตลาดมากในเดือนสิงหาคม 2559 ได้แก่ ลำไย ทุเรียน มังคุด และเงาะ

 

 
Share:

Related Articles

​Buzzebees ผนึก Sabuy ทรานส์ฟอร์มธุรกิจค้าปลีก สร้าง Synergy Model ภายใต้ชื่อ บริษัท สบาย เอ็กเชนจ์ จำกัด

บัซซี่บีส์ และ SABUY ได้จับมือร่วมทุนด้วยสัดส่วน 50:50 โดยได้ร่วมดำเนินการจัดตั้งบริษัทใหม่ ภายใต้ชื่อ “บริษัท สบาย เอ็กเชนจ์ จำกัด” เติมเต็มในการสร..

by SME Thailand.| 27 มค. 2021

​EXIM BANK เติบโตก้าวกระโดดในรอบ 5 ปีจากการปรับองค์กรครั้งใหญ่เพื่อเป็นผู้นำ ‘องค์กรการเงินเพื่อการส่งออก’ ระดับโลก

แม้ปี 2563 ต้องเผชิญความท้าทายจากผลกระทบของการแพร่ระบาดโควิด-19 EXIM BANK ยังมีผลการดำเนินงานที่น่าพอใจและเป็นไปตามเป้าหมาย เป็นผู้นำองค์กรการเงินเพ..

by SME Thailand.| 27 มค. 2021

​สตีเบล เอลทรอน ผนึกพันธมิตร เฮลท์แลนด์ ขยายไลน์มุ่งเจาะตลาดสปาเต็มรูปแบบ

สตีเบล เอลทรอน ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ ฮีทปั๊ม (Heat Pump) เครื่องปั๊มความร้อนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้บริการ ณ เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ในพัทยาใ..

by SME Thailand.| 26 มค. 2021