กระทรวงการคลัง แต่งตั้ง สมชาย หาญหิรัญ ประธาน ธพว. คนใหม่

by smethailandclub 26 สค. 2016
Share:
 

    รายงานข่าวจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้แจ้งว่า  ทางคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจได้เห็นชอบแต่งตั้ง        นายสมชาย หาญหิรัญ  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการ ธพว. ซึ่งคณะกรรมการ ธพว.ครั้งที่ 16/2559 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 มติที่ประชุมมีผลตั้งแต่วันที่  24  สิงหาคม 2559  เป็นต้นไป  แทน นางสาลินี วังตาล  ที่ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการ ธพว.  ตั้งแต่วันที่  22  สิงหาคม  2559

    ทั้งนี้ การลาออกของประธานกรรมการ นางสาลินี วังตาล ด้วยเหตุผลได้เข้ามาดูแล ธพว. เป็นเวลา 2 ปีเต็มแล้ว (เริ่มเข้ารับตำแหน่งประธานกรรมการมีผลตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 – 22 สิงหาคม 2559 ) ซึ่งขณะนี้สถานะของธนาคารสามารถฟื้นตัวจากวิกฤตได้แล้ว โดยจะเห็นได้จากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นในทุกๆ ด้าน ทั้งในเรื่องกำไร เรื่องการลด NPL และเรื่องการปล่อยสินเชื่อใหม่ที่มีคุณภาพดี มีอัตราหนี้เสียน้อยลงมาก จึงเห็นว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วที่ตนเองจะออกจากตำแหน่งประธานกรรมการ ธพว. เพื่อไปทุ่มเทงานที่ สสว. ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากมาย ทั้งด้านปริมาณและความยากของตัวงาน 

    อย่างไรก็ตาม พร้อมเอาใจช่วย ธพว. ภายใต้การนำของประธานกรรมการคนใหม่ และกรรมการผู้จัดการ ให้ ธพว. เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้น รวมถึงกิจกรรมของ สสว. กับ ธพว. มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น จึงมีโอกาสที่จะร่วมสนับสนุนกิจกรรมระหว่างกัน เพื่อให้งานโดยรวมของทั้งสององค์กรที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ SMEsเดินหน้าต่อไปสู่ความสำเร็จ ตอบสนองนโยบายรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพ


    สำหรับนายสมชาย หาญหิรัญ ดำรงตำแหน่งกรรมการ ธพว. ตั้งแต่ปี 2556 – จนถึงปัจจุบัน (เป็นกรรมการ ธพว. 2 รอบ ครั้งที่1 ปี 2556 – 2557   ครั้งที่2 ปี 2557 – ถึงปัจจุบัน) อายุ 58 ปี สำเร็จการศึกษาปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์ Concordia University, Canada  ปริญญาโท Master of Art (Economics), Queen’s University, Canada และปริญญาโท พัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และเคยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และกรรมการศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทยด้วย 
Share:

Related Articles

​TQM มอบเงินสมทบทีมแพทย์สมุทรสาครสู้ภัยโควิด-19 พร้อมผนึก 2 แอปฯ ให้ลูกค้าปรึกษาแพทย์ออนไลน์ฟรี

บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น มอบเงินสมทบกองทุน ‘คนสมุทรสาครรวมใจสู้ภัย Covid-19’ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์รพ.สนาม และช่วยเหลือทีมแพทย์และเจ้าหน้า..

by SME Thailand.| 20 มค. 2021

​SME รู้ทันความเสี่ยง เลี่ยงค่าเงินผันผวน ในโครงการ FX Options

จากการที่ค่าเงินบาทผันผวนไปมา อาจจะทำให้ผู้ประกอบการที่ทำการค้าระหว่างประเทศได้รับผลกระทบ หากตั้งราคาซื้อขายหรือคำนวณต้นทุนผิดพลาด รัฐบาลจึงได้จัดทำ..

by SME Thailand.| 19 มค. 2021

​อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต แต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ประกาศแต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันช..

by SME Thailand.| 18 มค. 2021