อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาดผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เด่น Lamphun Brand/GI

by smethailandclub 29 สค. 2016
Share:

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาดแก่ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เด่น Lamphun Brand/GI ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2559 ณ โรงแรมลำพูนวิล จังหวัดลำพูน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและการตลาดผลิตภัณฑ์ของจังหวัดลำพูน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในด้านการตลาดให้แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการผลิตเด่น ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานตราสัญญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ลำพูน (Lamphun Brand) และ ผลิตภัณฑ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาตร์ (GI) ของจังหวัดคือผ้าไหมยกดอกและลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีแหล่งผลิตในจังหวัดลำพูน เข้าสู่กระบวนการพัฒนาและรักษาคุณภาพ ภายใต้ตราสัญญลักาณ์เครื่องหมายบริการสินค้าของจังหวัด (Lamphun Brand:LB)และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาตร์ (Geographical Indication :GI)และมาตรฐานฮาลาล เป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าสร้างเชื่อถือให้กับผู้ซื้อและสร้างโอกาศทางการตลาดให้เพิ่มขึ้น
 
Share:

Related Articles

​กรมเจรจาฯ เตรียมจัดงาน “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ”

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเตรียมจัดงาน “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ” เป็นปีที่ 2 ตอกย้ำความสำเร็จของโครงการที่ผ่านมา

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020

​SEAC รีเฟรมธุรกิจ รับมือหลังวิกฤต ปรับมุมคิดพลิกมุมมองด้วย Outward Mindset

ผลจากวิกฤตการณ์ช่วงที่ผ่านมา ทำให้เห็นว่าอนาคตเป็นเรื่องที่คาดการณ์ได้ยาก ไม่มีใครมีคำตอบแน่ชัด สิ่งที่ทำได้คือการโอบกอดความไม่แน่นอน แล้วปรับตัวให้..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020

​ม.อ. - SME D Bank – ก.อุตฯ วช. ร่วมติดปีกเอสเอ็มอีด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม

ม.อ. SME D Bank ก.อุตฯ และ วช.ผนึกกำลังจัดมหกรรม"BCG เศรษฐกิจใหม่ประเทศไทยยั่งยืนInnovation bazaar" ครั้งที่ 2 เสริมแกร่งเอสเอ็มอีไทย นำผล..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020