อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาดผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เด่น Lamphun Brand/GI

by smethailandclub 29 สค. 2016
Share:

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาดแก่ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เด่น Lamphun Brand/GI ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2559 ณ โรงแรมลำพูนวิล จังหวัดลำพูน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและการตลาดผลิตภัณฑ์ของจังหวัดลำพูน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในด้านการตลาดให้แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการผลิตเด่น ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานตราสัญญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ลำพูน (Lamphun Brand) และ ผลิตภัณฑ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาตร์ (GI) ของจังหวัดคือผ้าไหมยกดอกและลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีแหล่งผลิตในจังหวัดลำพูน เข้าสู่กระบวนการพัฒนาและรักษาคุณภาพ ภายใต้ตราสัญญลักาณ์เครื่องหมายบริการสินค้าของจังหวัด (Lamphun Brand:LB)และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาตร์ (Geographical Indication :GI)และมาตรฐานฮาลาล เป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าสร้างเชื่อถือให้กับผู้ซื้อและสร้างโอกาศทางการตลาดให้เพิ่มขึ้น
 
Share:

Related Articles

​GIT ผลักดัน GIT Standard ยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการตรวจรับรองอัญมณีและเครื่องประดับไทย

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ผลักดัน GIT Standard ยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณี เครื่องประดับ และโล..

by SME Startup| 03 สค. 2021

​ไขความลับ...3 SMEเติบโตอย่างยั่งยืนในร้านเซเว่นฯ

เรื่องราวและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ ตลอดจนแนวคิดของ 3 SMEs ไทยที่ประสบความสำเร็จสามารถสร้างยอดขายในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นได้อย่างต่อเนื่องและยาวนาน

by SME Thailand.| 02 สค. 2021

​รวมโซลูชัน LINE ช่วย SME ไทย เริ่มธุรกิจออนไลน์ด้วยตนเองได้ฝ่าวิกฤต

ในวิกฤติย่อมมีโอกาสเสมอ ถ้าเรามี “ขุมพลัง” ที่แข็งแกร่งพร้อมออกไปต่อกรกับทุกอุปสรรค แพลตฟอร์มและเครื่องมือทางการตลาดออนไลน์อาจเป็นหนึ่ง “ขุมพลัง” สำ..

by SME Thailand.| 29 กค. 2021