อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาดผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เด่น Lamphun Brand/GI

by smethailandclub 29 สค. 2016
Share:

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาดแก่ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เด่น Lamphun Brand/GI ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2559 ณ โรงแรมลำพูนวิล จังหวัดลำพูน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและการตลาดผลิตภัณฑ์ของจังหวัดลำพูน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในด้านการตลาดให้แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการผลิตเด่น ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานตราสัญญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ลำพูน (Lamphun Brand) และ ผลิตภัณฑ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาตร์ (GI) ของจังหวัดคือผ้าไหมยกดอกและลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีแหล่งผลิตในจังหวัดลำพูน เข้าสู่กระบวนการพัฒนาและรักษาคุณภาพ ภายใต้ตราสัญญลักาณ์เครื่องหมายบริการสินค้าของจังหวัด (Lamphun Brand:LB)และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาตร์ (Geographical Indication :GI)และมาตรฐานฮาลาล เป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าสร้างเชื่อถือให้กับผู้ซื้อและสร้างโอกาศทางการตลาดให้เพิ่มขึ้น
 
Share:

Related Articles

​SME รู้ทันความเสี่ยง เลี่ยงค่าเงินผันผวน ในโครงการ FX Options

จากการที่ค่าเงินบาทผันผวนไปมา อาจจะทำให้ผู้ประกอบการที่ทำการค้าระหว่างประเทศได้รับผลกระทบ หากตั้งราคาซื้อขายหรือคำนวณต้นทุนผิดพลาด รัฐบาลจึงได้จัดทำ..

by SME Thailand.| 19 มค. 2021

​อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต แต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ประกาศแต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันช..

by SME Thailand.| 18 มค. 2021

​บ้านปูจัด “UpImpact” ผลักดันกิจการเพื่อสังคมให้รอดพ้นวิกฤติ ปั้น BC4C กิจการเพื่อสังคมรุ่นต่อไปในปี 2564

บ้านปู จำกัด (มหาชน) สานต่อการทำงานด้านการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม หรือ “Social Enterprise (SE)” ในปี 2563 ผ่านโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม หรือ..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021