พาณิชย์เตรียมทัพ SMEs ไทย บุกตลาดออนไลน์ด้วยบริการใหม่Thaitrade.com SOOK

by smethailandclub 29 สค. 2016
Share:
พาณิชย์เตรียมทัพ SMEs ไทย บุกตลาดออนไลน์ด้วยบริการใหม่ครบวงจร Thaitrade.com SOOK ส่งสินค้าล็อตเล็กขายทั่วโลก


กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดพิธีเปิดโครงการThaitrade.com Small Order OK (Thaitrade.com SOOK) โดยนางอภิรดี  ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้กล่าวว่า ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 SMEs หรือผู้ประกอบการพันธุ์ใหม่ที่เรียกว่า “Innovation-Driven Entrepreneur” นับเป็นแม่ทัพหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย ผ่านการสานพลังประชารัฐที่เกิดจากการผนึกกำลังกับภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาคมทุกภาคส่วน รัฐบาลจึงได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์สร้างความเข้มแข็งให้ภาคธุรกิจไทย พัฒนาศักยภาพของ SMEs ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะการแข่งขันในธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 
กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้พัฒนาตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบธุรกิจต่อธุรกิจในนามเว็บไซต์ไทยเทรดดอทคอม (Thaitrade.com) ขึ้นในปี 2554 เพื่อสร้างและขยายโอกาสทางการค้า และสนับสนุนผู้ส่งออกไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง SMEs ให้สามารถทำการค้าระหว่างประเทศผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอดทุกที่ทุกเวลา และด้วยแนวโน้มการสั่งซื้อสินค้าในโลกออนไลน์ที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นการสั่งซื้อในปริมาณที่ลดลง จึงได้พัฒนาและต่อยอดตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยเทรดดอทคอมให้สามารถรองรับการสั่งซื้อในปริมาณไม่มาก
 
“ในวันนี้กระทรวงพาณิชย์พร้อมเปิดให้บริการ Thaitrade.com SOOK (Small Order OK) หรือ ไทยเทรดดอทคอม“สุข” อย่างเป็นทางการ ภายใต้แนวคิด “สุข เพิ่มความสุข ส่งออกสบายอย่างครบวงจร” โดยมุ่งมั่นให้ตอบสนองความต้องการผู้ซื้อจากทั่วโลก ที่ต้องการซื้อสินค้าไทยที่มีคุณภาพและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และให้เป็นบริการของรัฐที่ช่วยส่งสินค้าของผู้ประกอบการไทยให้ขายออนไลน์ไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยสามารถเลือกขายในปริมาณน้อยได้ เพื่อตอบสนองผู้บริโภคที่ต้องการทดลองสินค้า ก่อนการตัดสินใจซื้อสินค้าในปริมาณมาก” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าว
 
นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวเสริมว่า “กรมได้พัฒนาบริการ Thaitrade.com SOOK ให้อำนวยความสะดวกให้กับทั้งผู้ขายไทยและผู้ซื้อทั่วโลก มีบริการรับชำระเงิน บริการขนส่งสินค้า และบริการลูกค้าสัมพันธ์ พร้อมสำหรับรับการสั่งซื้อออนไลน์และอัพเดตสถานะการสั่งซื้อได้ตลอดเวลา และกรมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการสร้างสรรค์บริการที่จะอำนวยความสะดวก ลดต้นทุนในการทำการค้าระหว่างประเทศผ่านช่องทางออนไลน์ให้แก่ผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม SMEs อีกทั้งมีแผนที่จะประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวผ่านสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศทั่วโลก เพื่อดึงดูดผู้ซื้อที่มีคุณภาพ และจะมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นตลาดให้เข้าถึงสินค้าคุณภาพของไทยผ่าน Thaitrade.com SOOK ได้ง่ายยิ่งขึ้น”
 
 
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ผนึกกำลังร่วมกับองค์กรพันมิตรในการให้บริการการซื้อขายออนไลน์ที่ครบวงจร แบ่งออกเป็น 3 ด้านหลักๆ ได้แก่ ด้านการรับชำระสินค้า ผู้ซื้อสามารถชำระสินค้าผ่านบัตรเครดิต โดยผู้ขายจะได้รับยอดชำระอย่างรวดเร็ว ด้วยระบบรับชำระที่ปลอดภัยได้มาตรฐานสากลโดยธนาคารกรุงเทพ รวมทั้งจะเพิ่มช่องทางการรับชำระเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อทั่วโลก อาทิ วิธีการชำระผ่านระบบ PayPal (เพย์พาล) ด้านการขนส่งสินค้าให้ถึงมือผู้รับอย่างรวดเร็วและสามารถตรวจสอบสถานะของการส่งสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านผู้ให้บริการทางด้านการขนส่งที่มีความเชี่ยวชาญและเครือค่ายครอบคลุมทั่วโลกโดย ดีเอชแอล เอ็กเพรส (ประเทศไทย) และบริษัทไปรษณีย์ไทย ด้านลูกค้าสัมพันธ์ ผู้ขายและผู้ซื้อสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับข้อยุติที่เป็นที่พอใจของทั้งสองฝ่าย หากมีปัญหาข้อพิพาทในการสั่งซื้อ โดยสถาบันอนุญาโตตุลาการหรือทีเอชเอซี จะให้บริการประนอมข้อพิพาท ผ่านบริการ “TalkDD” เพื่อลดโอกาสความเสียหายเชิงพาณิชย์ให้แก่ผู้ประกอบการไทย
 
นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงบริการ Thaitrade.com SOOK ว่า “ธนาคารกรุงเทพมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในฐานะสถาบันการเงินแห่งเดียวที่ได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรและได้รับความไว้วางใจจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศให้พัฒนาระบบรับชำระเงินออนไลน์ (e-Commerce Payment) ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ Thaitrade.com เพื่ออำนวยความสะดวกให้สมาชิกผู้ซื้อสินค้าสามารถชำระเงินผ่านวิธีการอันหลากหลายแบบออนไลน์ได้อย่างครบวงจร รวดเร็ว และปลอดภัยในมาตรฐานระดับสากล นับเป็นการอำนวยความสะดวกและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อทั่วโลก ตอบสนองต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ในปัจจุบัน และเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง SMEs ให้ก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิตอลอย่างเข้มแข็งครบวงจร”
 
ในส่วนของการขนส่งสินค้า นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ กรรมการผู้จัดการ ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ประเทศไทย กล่าวว่า “การค้าระหว่างประเทศนั้นมีความซับซ้อน ทั้งทางด้านภาษา กฎระเบียบศุลกากร และกำแพงภาษีอากรที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ     ดีเอชแอลมีมาตรฐานการขนส่งระดับโลก และทีมงานท้องถิ่นที่มีความเชี่ยวชาญบนเครือข่ายการขนส่งใน 220 ประเทศทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นประเทศเล็กหรือใหญ่สามารถขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการไทยให้ถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยและตรงต่อเวลา ซึ่งการขนส่งที่สมบูรณ์จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ขายและเพิ่มโอกาสในการซื้อซ้ำในอนาคต”
 
นอกจากนี้ ในพิธีเปิดโครงการ Thaitrade.com SOOK กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศยังได้มีการลงนามความร่วมมือ (MOU) กับสถาบันอนุญาโตตุลาการ และเพย์พาล อีกด้วย โดยนายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ หรือทีเอชเอซี กล่าวถึงความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศว่า “ทีเอชเอซี เป็นหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อให้บริการการระงับข้อพิพาททางเลือก ทั้งด้านการประนอมข้อพิพาทและการอนุญาโตตุลาการ ความร่วมมือกับThaitrade.com SOOK เป็นการขยายฐานการให้บริการ TalkDD.com ซึ่งเป็นระบบที่ให้บริการการระงับข้อพิพาททางพาณิชย์ออนไลน์ระบบแรกของไทย ให้รองรับตลาดแบบ E-Marketplace ได้ เราพร้อมเป็นคนกลางในการช่วยระงับข้อพิพาทที่เกิดจากการซื้อขายระหว่างผู้ขายออนไลน์ที่เป็นสมาชิกของ Thaitrade.com SOOK กับผู้ซื้อ รองรับได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ดีในการซื้อขายออนไลน์”
 
ด้าน Mr. Rahul Shinghal (มร. ราหุล ชิงฮาล) ผู้จัดการ PayPal (เพย์พาล) ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า “บริษัทมีความยินดีเป็นอย่างมากที่ได้ร่วมมือกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ในการส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจในประเทศไทยให้สามารถขยายตลาดไปต่างประเทศได้ และหวังว่าจะทำให้ธุรกิจไทยสามารถก้าวทันกระแสโลก และมีบทบาทเป็นผู้เล่นคนสำคัญในตลาดโลกได้ โดย PayPal ไม่เพียงแต่มอบประสบการณ์การชำระเงินที่ดีแก่ผู้ค้าและผู้ซื้อเท่านั้น แต่ยังควบคุมความเสี่ยงและดูแลความปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางการเงินด้วย”
 
“วันนี้นอกเหนือจากจะมีพิธีเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ Thaitrade.com SOOK แล้ว ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานยังได้ทราบถึงสิทธิพิเศษต่างๆ ที่จะได้รับ รวมถึงเกร็ดความรู้ในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศผ่านช่องทางออนไลน์จากการเสวนาเรื่อง ‘Thaitrade 4.0 & Partners’ ที่ได้รวบรวมวิทยากรผู้บริหารจากหน่วยงานชั้นนำที่เกี่ยวข้องกับอีคอมเมิร์ซ ได้แก่Thaitrade.com ธนาคารกรุงเทพ DHL Express, THAC, PayPal, Amazon, eBay และ Google ซึ่งการเสวนานี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาศักยภาพการทำการค้าออนไลน์ Smart Online SMEs หรือ S.O.S ที่ได้รับรางวัลจากองค์การสหประชาชาติมาแล้วอีกด้วย” อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกล่าวในตอนท้าย
 
Thaitrade.com SOOK เปิดให้บริการแล้ววันนี้ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนใช้บริการ และศึกษาสิทธิพิเศษต่างๆ ได้ที่ www.thaitrade.com หรือ DITP Call center 1169
 
Share:

Related Articles

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021

​เคทีซี ร่วมกับ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สานต่อสิทธิพิเศษเพื่อสมาชิกบัตรฯ รักการอ่าน

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ CHULA BOOK หรือ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย มอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021

​HP เปิดตัว OMEN พลิกโฉมประสบการณ์ เพิ่มพลังระดับการเล่นเกม

เอชพี ประเทศไทย เปิดตัวเกมมิ่งพอร์ตโฟลิโอในแล็ปท็อป OMEN 16, Victus by HP 16 ที่มาพร้อมซอฟต์แวร์ OMEN Gaming Hub ในโหมดงานเสมือนจริง (Virtual Event)

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021