ดีเดย์ 1 ก.ย.นี้ รถแท็กซี่ เป็นพื้นที่ปลอดควันบุหรี่ 100%

by smethailandclub 30 สค. 2016
Share:

กรมการขนส่งทางบก จับมือ กรมควบคุมโรค และมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมรณรงค์สร้างสังคมปลอดควันบุหรี่ กำหนดให้รถแท็กซี่ เป็นพื้นที่ปลอดควันบุหรี่ 100% ห้ามทั้งคนขับและผู้โดยสารสูบบุหรี่ภายในรถ และต้องจัดให้มีเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ (ห้ามสูบบุหรี่) ติดไว้ที่คอนโซลหน้ารถที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมายปรับไม่เกิน 2,000 บาท เริ่ม 1 กันยายน 2559 เป็นต้นไป

 วันนี้ (30 สิงหาคม 2559) เวลา 09.30 น. ณ กรมการขนส่งทางบก นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก พร้อมด้วยนายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และศาสตราจารย์ นายแพทย์ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมรณรงค์ให้แท็กซี่ทุกคันปลอดควันบุหรี่ 100% พร้อมมอบสื่อสติ๊กเกอร์ “ห้ามสูบบุหรี่” สำหรับติดบนรถแท็กซี่ เพื่อสร้างความตระหนักให้ปฏิบัติตามกฎหมายและตระหนักถึงพิษภัยจากควันบุหรี่มือสองที่อาจตกค้างอยู่ภายในรถซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ที่ไม่สูบบุหรี่   

 นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของ การดำเนินการให้รถแท็กซี่เป็นยานพาหนะปลอดบุหรี่ 100% เพื่อเป็นการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนจากพิษภัยของควันบุหรี่ และเป็นความร่วมมือดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 ที่กำหนดให้รถแท็กซี่เป็นเขตปลอดบุหรี่ ห้ามสูบบุหรี่ในรถแท็กซี่ไม่ว่าจะมีผู้โดยสารหรือไม่ก็ตาม และเจ้าของรถแท็กซี่ต้องแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ (ห้ามสูบบุหรี่) ภายในรถของตน กรมการขนส่งทางบกจึงได้กำหนดให้รถแท็กซี่ทุกคันทั่วประเทศต้องติดเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ (ห้ามสูบบุหรี่) ไว้ที่คอนโซลบริเวณที่นั่งผู้โดยสารตอนหน้าภายในรถให้ผู้โดยสารสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 เป็นต้นไป ซึ่งกรมการขนส่งทางบกจะตรวจสอบให้มีการติดเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ (ห้ามสูบบุหรี่) ในบริเวณที่กำหนดจึงจะผ่านการตรวจสภาพรถเพื่อต่อภาษีประจำปี โดยเจ้าของรถสามารถจัดหาสติ๊กเกอร์ตามแบบเครื่องหมายที่ประกาศกำหนดต้องมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า พื้นสีขาวขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 9 เซนติเมตร ความสูง ไม่น้อยกว่า 12.5 เซนติเมตร โดยมีเส้นกรอบสีแดงกว้างไม่น้อยกว่า 0.2 เซนติเมตร และมีวงกลมพื้นสีขาวขอบสีแดงมีรูปมวนบุหรี่ตรงกลางและมีเส้นสีแดงคาดทับ ระบุข้อความ “ห้ามสูบบุหรี่” ทั้งนี้ สำหรับเจ้าของรถแท็กซี่ที่ไม่ติดเครื่องหมายห้ามสูบบุหรี่ จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท และสำหรับผู้ขับรถแท็กซี่ที่ฝ่าฝืนสูบบุหรี่ขณะขับรถนั้น นอกจากจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ปรับไม่เกิน 1,000 บาทแล้ว ยังมีความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 ปรับไม่เกิน 2,000 บาท ทั้งกรณีผู้โดยสารและผู้ขับรถแท็กซี่ที่ฝ่าฝืนสูบบุหรี่ภายในรถแท็กซี่ด้วย

 
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับสติ๊กเกอร์เครื่องหมายห้ามสูบบุหรี่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ โดยงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นั้น กรมการขนส่งทางบกจะดำเนินการส่งมอบให้สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 - 5 และสำนักงานขนส่งจังหวัดที่มีการจดทะเบียนรถแท็กซี่ เพื่อให้รถแท็กซี่ทุกคันทั่วประเทศปลอดจากควันบุหรี่อย่างแท้จริง

ทั้งนี้ ขอให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะหากพบเห็นผู้ขับรถแท็กซี่การฝ่าฝืนสูบบุหรี่บนรถ สามารถร้องเรียนที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน โทร.1584 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยระบุรายละเอียด เช่น สีรถ หมายเลขทะเบียนรถหรือชื่อผู้ขับรถ พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่เกิดเหตุ เพื่อการติดตามตัวผู้กระทำความผิดได้อย่างรวดเร็ว อธิบดีกรมการขนส่งทางบกกล่าว


Share:

Related Articles

​บสย. จัดหนักเปิดบูธ “แก้หนี้” ช่วยSME

บสย. จัดหนักเพื่อ SMEs เปิดบูธ “แก้หนี้” ระดมทีม หมอหนี้ หาทางออก “ปรับโครงสร้างหนี้” ในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 20 ระหว่าง 22-25 ตุลาคมนี้

by SME Thailand.| 22 ตค. 2020

​HP จัดโปรแกรมเช่าซื้อ-เช่าใช้อุปกรณ์ไอทีสำหรับธุรกิจ ช่วย SME–Startup ขับเคลื่อนธุรกิจบนเส้นทางการฟื้นตัว

ธุรกิจจำนวนมากกำลังเผชิญกับความท้าทายในสภาพกดดันจากการสถานกาณ์ผันผวนต่างๆ และพยายามต่อสู้กับผลกระทบที่เกิดขึ้น ผู้ประกอบการ SME – Start up จำเป็นต้อ..

by SME Thailand.| 21 ตค. 2020

​กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต คว้ารางวัลสถานที่ทำงานที่น่าทำงานที่สุดในเอเชีย

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย แซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยา..

by SME Thailand.| 20 ตค. 2020