มอบโล่45 ธุรกิจบริหารทรัพย์สินผ่านเกณฑ์คุณภาพก้าวสู่มืออาชีพ

by smethailandclub 02 กย. 2016
Share:

กรมพัฒน์ฯ จัดงาน PROPERTY MANAGEMENT AWARD: 2016มอบโล่และประกาศเกียรติคุณเชิดชู 45 ธุรกิจบริหารทรัพย์สินที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ  ก้าวสู่การเป็นมืออาชีพด้านการบริการจัดการที่อยู่อาศัยในระดับสากล
    
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดงานมอบโล่และประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ประกอบธุรกิจบริหารทรัพย์สินที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานฯ จำนวน 45 ราย ภายใต้ชื่องาน “PROPERTY MANAGEMENT AWARD: 2016” เพื่อสร้างขวัญกำลังใจดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคง พร้อมมุ่งหวังสร้างธุรกิจบริหารทรัพย์สินให้บูม!! สอดรับกับโอกาสการขยายตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และก้าวสู่มาตรฐานเทียบเท่าสากล
    
นางสาวรัตนา เธียรวิศิษฎ์สกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า  เมื่อ 1 กันยายน 2559  กรมฯ    ได้จัดงาน PROPERTY MANAGEMENT AWARD: 2016 ณ ศูนย์ฝึกอบรมกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ชั้น 6  เพื่อมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ธุรกิจบริหารทรัพย์สินที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาจากกรมฯ จนกระทั่งสามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพบริหารจัดการธุรกิจบริหารทรัพย์สิน จำนวน 45 ราย นอกจากนี้ภายในงานยังมีการเสวนา ในหัวข้อ นวัตกรรมการบริหารจัดการอาคารและนิติบุคคล โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์โดยตรงด้านการบริหารทรัพย์สินมาบรรยาย 
    
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เล็งเห็นความสำคัญของธุรกิจบริหารทรัพย์สิน เนื่องจากเป็นสาขาบริการธุรกิจหนึ่งใน 12 สาขา ภายใต้ความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน (AFAS) ซึ่งถูกจัดในกลุ่มสาขาบริการธุรกิจ (ประเภทบริการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์)  อีกทั้งการพัฒนาที่พักอาศัย  มีอัตราการเติบโตและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งใจกลางเมืองหลวงและในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะทำให้มีนักลงทุนชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาทำธุรกิจและพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก แม้ปัจจุบันจะมีธุรกิจบริหารทรัพย์สินจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเพียง 1,594 ราย แต่มีการจดทะเบียนอาคารชุดและบ้านจัดสรรทั่วประเทศมากถึงจำนวน 12,000 ราย รวมแล้ว 800,000 กว่ายูนิต ทำให้ธุรกิจบริหารทรัพย์สินมีโอกาสเติบโตอย่างมากจึงต้องให้ความสำคัญ  เนื่องจากอาคารชุดและบ้านจัดสรรนั้นเป็นชุมชนขนาดย่อม ซึ่งเกี่ยวข้องกับประชาชนผู้พักอาศัยจำนวนมาก ธุรกิจบริหารทรัพย์สินจึงจำเป็นต้องมีมาตรฐานและมีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งของผู้พักอาศัยที่จะต้องอยู่ร่วมกัน 
            
“โอกาสนี้กรมฯ ขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบธุรกิจบริหารทรัพย์สินที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานฯ ในครั้งนี้ และขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านได้รักษามาตรฐานคุณภาพ เดินหน้าพัฒนาธุรกิจให้มีความเข้มแข็งเป็นตัวแทนที่ดีและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจบริหารทรัพย์สินรุ่นใหม่ได้ยึดเหนี่ยวพร้อมพัฒนาธุรกิจของตนเองให้ก้าวไปสู่ระบบมาตรฐานรองรับการดำเนินงานแบบสากลต่อไป” รองอธิบดีกล่าว
Share:

Related Articles

​AP ยืนหนึ่งผู้นำด้านบริหารจัดการโครงการอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัยครบวงจร

AP ยิ้มรับความสำเร็จหลัง SMART (สมาร์ท) บริษัทผู้นำธุรกิจพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ ในเครือ “คว้า ISO 41001:2018” มาตรฐานใหม่ของการให้บริการด้านการบร..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​“สุริยะ” สั่งการ กสอ. ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุนฯ เพิ่มสภาพคล่องกว่า 2,300 กิจการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุน กว่า 2,300 กิจการ ประกอบด้วย การพักชำระหนี้สูงสุด 12 เดือนสำหรับลูกหนี้ชั้นดี พักชำระหน..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​บริดจสโตน ส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตน ผ่านโครงการ B-Active สร้างพื้นที่ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของเด็กไทย

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ในฐานะผู้นำด้านการผลิตยางรถยนต์อันดับหนึ่งในประเทศไทย เดินหน้าส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตนในโครงการ B-Active แห่งที่ 3 ณ โรงเรี..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021