จุฬาฯจัดสัมมนากระตุ้นภาคธุรกิจปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงหลังเข้าสู่ยุค Thailand 4.0

by smethailandclub 03 กย. 2016
Share:

เอ็มบีเอ จุฬาฯ กระตุ้นภาคธุรกิจตื่นตัวรับมือสังคมดิจิทัล จัดสัมมนาในหัวข้อ "Digital Tranformation for Thailand 4.0" เสนอแนวทางรับมือการเปลี่ยนแปลงหลังรัฐบาลเดินหน้าเปลี่ยนประเทศไทยให้เข้าสู่ยุค Thailand 4.0 เพื่อนำประเทศก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบในอนาคต โดยอาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมพูดคุยให้แง่คิดในสามมุมมอง ทั้งด้านการตลาด การเงิน และด้านกลยุทธ์ หวังภาคธุรกิจรู้เท่าทันและเตรียมพร้อมอย่างรอบด้านเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง อันเป็นหนทางสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจไทย
          
งานสัมมนา Digital Transformation for Thailand 4.0 จัดขึ้นที่โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินี ปาร์ค โดย ดร.เอกก์ ภทรธนกุล อาจารย์ประจำ ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่าประเทศไทยติดกับดักรายได้ปานกลางมานาน แม้รัฐบาลพยายามแก้ไขแต่ก็ไม่สามารถหลุดออกจากกับดักนี้ได้ จึงเป็นที่มาของการสร้างโมเดล Thailand 4.0 ซึ่งจะให้ความสำคัญใน 3 เรื่อง คือ Smart Industry, Smart City และ Smart people โดยมุ่งเน้นในการพัฒนา 10 อุตสาหกรรมสำคัญของประเทศ คือ อุตสาหกรรมยานยนต์, อิเล็กทรอนิกส์, ท่องเที่ยว, การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ, แปรรูปอาหาร, หุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม, การบินและโลจิสติกส์, เชื้อเพลงชีวภาพและเคมีชีวภาพ, ดิจิทัล และการแพทย์ ซึ่งมีการปรับรูปแบบใหม่ตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและความต้องการของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล
          
ทั้งนี้ ดร.เอกก์กล่าวว่าโมเดล Thailand 4.0 จะทำให้การตลาดของไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปตามไลฟ์สไตล์ของคน กล่าวคือในโลกดิจิทัลเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ รอบตัวเรามีความเป็นอัจฉริยะมากขึ้น ถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกันผ่านอินเตอร์เน็ตทำให้มีการส่งถ่ายข้อมูลถึงกัน โดยข้อมูลนี้จะถูกนำมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการที่มีความเฉพาะตัวมากขึ้น เกิดการเชื่อมโยงกันระหว่างโลกแห่งความเป็นจริงกับโลกเสมือน ผู้คนแยกตัวออกจากสังคมในโลกแห่งความเป็นจริง และเข้าไปอยู่ในสังคมโลกออนไลน์มากขึ้น เกิดบุคคลที่มีชื่อเสียงบนโลกออนไลน์ซึ่งมีอิทธิพลชี้นำคนในโลกแห่งความเป็นจริง และคนใช้อารมณ์ในการตัดสินใจซื้อมากกว่าฟังก์ชั่นการทำงานของสินค้า ขณะเดียวกันเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์จะถูกกระจายออกไปในวงกว้างอย่างรวดเร็ว และท้ายที่สุดคนในสังคมจะมองหาสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจมากขึ้น
          ทางด้าน ดร.คณิสร์ แสงโชติ อาจารย์ประจำภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่าปริมาณข้อมูลที่มีมากขึ้นตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อภาคการเงินใน 3 ด้าน คือ หนึ่ง-ทำให้เกิดช่องทางการจ่ายชำระในรูปใหม่ๆ ซึ่งเราไม่จำเป็นต้องมีตัวเงินจริงๆ หรือแม้แต่บัตรเครดิต หรือบัตรเดบิตอยู่ในกระเป๋าสตางค์ เช่น โมบายเพย์เมนท์, อินทิเกรเตท บิลลิ่ง, สตรีมมิ่ง เพย์เมนท์ เป็นต้น ความเปลี่ยนแปลงนี้นำมาซึ่งข้อดีและข้อเสีย กล่าวคือ ช่วยลดต้นทุน และทำให้เกิดสภาพคล่องที่ช่วยเสริมการค้าการลงทุน ขณะเดียวกันการโจรกรรมสามารถทำได้ง่ายแค่รู้ข้อมูลของเจ้าของบัญชีเพียงไม่กี่อย่าง สอง-ด้านการลงทุนจะเกิดหุ่นยนต์ที่สามารถบริหารจัดการเงินทุนแทนคนได้ เนื่องจากมีความแม่นยำกว่าในการรวบรวมและประเมินผลข้อมูลต่างๆ และเกิดช่องทางให้ผู้ที่มีความสามารถทางการเงินการลงทุน สามารถหารายได้ด้วยตัวเองผ่านทางออนไลน์ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นพนักงานขององค์กรให้บริการทางการเงินอย่างในปัจจุบัน และสาม-บริษัทประกันมีข้อมูล มากพอในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร และสามารถออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะตัวบุคคลได้มากขึ้น
          
ทางด้าน รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่าโลกดิจิทัลจะเปิดช่องทางให้เกิดธุรกิจใหม่ๆ เข้ามาแทนที่ธุรกิจเดิมที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงให้ทันสถานการณ์ ดังจะเห็นได้จากการล่มสลายของ โนเกีย และโกดัก ที่ครั้งหนึ่งเคยรุ่งโรจน์มาก่อน ขณะเดียวกันการเร่งพัฒนาขององค์กรต่างๆ ก็ทำให้เกิดการควบรวมระหว่างอุตสาหกรรมมากขึ้น เช่น ไมโครซอฟเป็นอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ แต่เมื่อซื้อกิจการของ linkedin เข้าไปก็จะเข้าไปอยู่อุตสาหกรรมการบริการบนโลกออนไลน์ด้วยเช่นกัน ดังนั้นการจัดวางตำแหน่งองค์กรจึงมีความสำคัญต่อการกำหนดบทบาท และทิศทางการพัฒนาเพื่อการเติบโตในอนาคต
         
อย่างไรก็ตามการเร่งพัฒนาสินค้าและบริการของธุรกิจในปัจจุบันของหลายๆ องค์กร ติดกับดักกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการจนมีราคาแพง เหมาะสำหรับกลุ่มผู้บริโภคระดับบน จึงกลายเป็นหลงลืมกลุ่มผู้บริโภคระดับกลาง และล่าง ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีฐานขนาดใหญ่ ทำให้องค์กรที่มองเห็นโอกาสนี้เข้ามาผลิตสินค้าที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าสองกลุ่มนี้ได้ และสามารถเติบโตมาแทนที่องค์กรเดิมที่เคยเป็นเจ้าตลาดอยู่
          
ดร.พสุกล่าวในตอนท้ายว่าการเตรียมตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นมี 6 แนวทาง คือการปิดกั้นไม่ให้องค์กรใหม่ๆ เข้ามาแทนที่ธุรกิจเดิมได้, การรีบเก็บเกี่ยวในช่วงขณะที่องค์กรยังสามารถหากำไร ได้จากธุรกิจที่ทำ, การลงทุนดำเนินกิจการตามโมเดลใหม่ ที่เข้ากับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน, การออกแคมเปญใหม่ๆ ออกมาสู้กับธุรกิจใหม่ที่จะเข้ามาแทนที่, การหลบเลี่ยงไปตลาดอื่น และการปิดกิจการไปเลย ซึ่งทางเลือกที่ดีที่สุด คือการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยนกิจการตามโมเดลใหม่ ให้เข้ากับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ซึ่งจะทำให้ธุรกิจอยู่รอดและเติบโตต่อไปได้
Share:

Related Articles

​เอ็มจี แจ้งยอดขายรวม 3 ไตรมาส เติบโตขึ้น 14 เปอร์เซ็นต์ ขยับมาเป็นอันดับ 5 ของตลาด

บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย แถลงยอดขายรวมหลังจบไตรมาส 3 มีอัตราการเติบโตถึง 14 เปอร์เซ็นต์ พร้..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​ททท. จัดพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 รับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวไทยสู่สากล

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 หรือรางวัล..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​ช้อปปี้ สยายปีกบุกไตรมาส 4 เต็มสูบกับมหกรรม Shopee 10.10 Brands Festival

ช้อปปี้ (Shopee) ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน ติดสปีดสู่ความเป็นเลิศส่งท้ายไตรมาส 4 ของปี มุ่งตอบโจทย์ทุกความต..

by SME Thailand.| 08 ตค. 2021