งาน 'T.I.D.E 2016'สุดยอดงานแสดงสินค้านวัตกรรมและการออกแบบ

by smethailandclub 07 กย. 2016
Share:

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ประกาศความพร้อมจัดงานสุดยอดงานแสดงสินค้านวัตกรรมและการออกแบบจาก 9 กลุ่มอุตสาหกรรมของไทยและนานาชาติ 'Thailand Innovation and Design Expo 2016' หรือ 'T.I.D.E. 2016'ระหว่างวันที่ 15 – 18 กันยายน 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เดินหน้าดันไทยเป็นศูนย์กลางกลุ่มสินค้านวัตกรรมและการออกแบบในตลาดส่งออกกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในสังคม โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อก้าวสู่ยุคประเทศไทย 4.0

นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตลาดส่งออกสินค้านวัตกรรมและการออกแบบของไทยมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากไทยเป็นฐานการผลิตที่สำคัญของโลก และเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญ เหตุด้วยมีภูมิศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับหลายประเทศในกลุ่มอาเซียน กรมฯ จึงเดินหน้าพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจส่งออกด้านนวัตกรรมและการออกแบบของไทย เพื่อผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางกลุ่มสินค้านวัตกรรมและการออกแบบของตลาดอาเซียนในอนาคต อีกทั้งไทยยังมีแนวคิดสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศด้วยแนวคิดการสร้างมูลค่าให้กับสินค้าด้วยนวัตกรรมและการออกแบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในสังคมให้ก้าวสู่ยุคประเทศไทย 4.0 โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในสังคม ให้มีชีวิตที่ดีและอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข หรือ Aging Well


ทั้งหมดนี้จึงเป็นที่มาของการจัดงาน 'Thailand Innovation and Design Expo 2016' หรือ 'T.I.D.E. 2016' ในปีนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานที่สำคัญ คือ เพื่อรวบรวมผลงานนวัตกรรมและงานออกแบบของผู้ประกอบการ และนักออกแบบไทยเพื่อแสดงศักยภาพและประชาสัมพันธ์ พร้อมนำผลงานนวัตกรรมและงานออกแบบสู่ตลาดเพื่อพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ อีกทั้งเพื่อให้เป็นศูนย์กลางให้ผู้ประกอบการได้มาค้นหานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อไปพัฒนาต่อยอดธุรกิจของตนเอง และเป็นการเสริมสร้างความรู้ด้านนวัตกรรมและการออกแบบให้กับคนไทย โดยเฉพาะ นักเรียน นิสิต นักศึกษา 
          

สำหรับรายละเอียด ความพิเศษ และกิจกรรมที่น่าสนใจของงาน T.I.D.E. 2016 ม.ล.คฑาทอง ทองใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กล่าวเพิ่มเติมว่า ธีมงาน T.I.D.E. 2016 ในปีนี้ คือ Better Life Innovation For Tomorrow สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าด้วยนวัตกรรมแห่งอนาคต โดยจะมีการจัดแสดงผลงานการประดิษฐ์คิดค้นด้านนวัตกรรมและงานออกแบบจาก 9 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่

1) สินค้าบรรจุภัณฑ์ 2) สินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ 3) สินค้าสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ 4) สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์ 5) สินค้าอาหารและเครื่องดื่ม 6) สินค้าเกษตร 7) สินค้ากลุ่มพลังงานทดแทนเพื่อสิ่งแวดล้อม 8) สินค้าธุรกิจก่อสร้าง และ 9) สินค้ากลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนประกอบ พร้อมกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ในเนื้อที่กว่า 8,936 ตารางเมตร ด้วยความร่วมมือจากหลากหลายหน่วยงาน ทั้งองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนหน่วยงานพันธมิตรจากต่างประเทศ อาทิ ศูนย์ส่งเสริมการค้ารัฐบาลไต้หวันประจำประเทศไทย (TAITRA) องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) และ สมาคมยูโรเปียนเพื่อธุรกิจและการพาณิชย์ (EABC) งานนี้จึงเป็นเวทีให้กับนักออกแบบ นักคิดนักประดิษฐ์ และผู้ประกอบการของไทยได้เผยแพร่ผลงานสร้างปฏิสัมพันธ์เชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ในอนาคต นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่ในการเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนทั่วไป เพื่อให้เกิดการตื่นตัวในเรื่องการนำนวัตกรรมและงานออกแบบมาสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ
         

T.I.D.E. 2016 ประกอบด้วย 7 โซนแสดงผลงานสินค้านวัตกรรมและการออกแบบที่สำคัญ ได้แก่ INNOVATION SHOWCASE นิทรรศการแสดงสุดยอดนวัตกรรมและงานออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม กว่า 300 ชิ้นงาน ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ START UP SHOWCASE นิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรมและการออกแบบของกลุ่มผู้ประกอบการ Startup INNOVATION HIGHLIGHT นิทรรศการจากหน่วยงานและองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมชั้นนำของประเทศ INNOVATION PAVILION นิทรรศการผลงานนวัตกรรมของนานาชาติทั้งยุโรปและเอเชีย DESIGN ZONE ส่วนจัดแสดงงานออกแบบที่รวบรวมสุดยอดผลงานออกแบบสร้างสรรค์ อาทิ ASIA TALENT ซึ่งเป็นการคัดสรรผลงานการออกแบบจากนักออกแบบไทยและเอเชีย INNOVATION PLUS DESIGN STYLE CAFÉ คาเฟ่ยุคใหม่ที่มีสินค้านวัตกรรมและดีไซน์เหมาะกับคนเมือง พร้อมกิจกรรม workshop DEmark ส่วนแสดงผลงานที่ได้รับรางวัลสินค้าที่มีการออกแบบดี หรือ DEmark พร้อมส่วนจำหน่ายใน DEmark Concept Store ด้วย VIVA การจัดแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจของสินค้าสำหรับผู้สูงวัย DESIGN BAZAAR ตลาดนัดนักออกแบบที่รวบรวมผลงานการออกแบบของนักออกแบบไทยสำหรับไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ INNOVATION NETWORK รวบรวมองค์กรและหน่วยงานที่เป็นองค์ประกอบหลักในการขับเคลื่อนนวัตกรรมของประเทศ ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการด้านนวัตกรรมของประเทศ สถาบันการเงิน สมาคม สมาพันธ์ สถาบันการศึกษา รวมทั้งสื่อและนิตยสารด้านการออกแบบชั้นนำของประเทศ
         

นอกจากนี้ภายในงานยังมีโซนและกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น โซนเจรจาธุรกิจ เชื่อมโยงเครือข่ายการค้าด้วยนวัตกรรม และการออกแบบ ด้วยการเปิดพื้นที่กลางสำหรับเจรจาการค้าให้กับผู้ประกอบการที่สนใจ โซนจำหน่ายสินค้านวัตกรรม โซนกิจกรรมภายในงาน หลากหลายกิจกรรมให้ความรู้ด้านนวัตกรรมและการออกแบบ โดยวิทยากรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ การสัมมนา BREAKING NEW FRONTIERS พิชิตสมรภูมิการค้าแห่งโลกอนาคตด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การสัมมนา AGING WELL : The New Frontiers Of Service Design พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยด้วย creative service การสัมมนา Thai Brands What's Next Post AEC ถ่ายทอดมุมมองทางธุรกิจโดยใช้นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ จาก CEO และ SMEs ที่ประสบความสำเร็จ และโซน I+D Maker Space จัดแสดงสินค้าออกแบบและนวัตกรรมและร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การประกอบธุรกิจของคนรุ่นใหม่
         
"สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมงาน T.I.D.E. 2016 ในปีนี้ กรมฯ จะมุ่งเน้นไปที่ผู้ประกอบการด้านนวัตกรรม หน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน หน่วยงานจากองค์กรต่างประเทศทั้งในแถบยุโรป เอเชีย และอาเซียน อาทิ ศูนย์ส่งเสริมการค้ารัฐบาลไต้หวันประจำประเทศไทย (TAITRA) องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) และ สมาคมยูโรเปียนเพื่อธุรกิจและการพาณิชย์ (EABC) นอกจากนี้ กรมฯ จะมีการประชาสัมพันธ์การจัดงานผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ สื่อกลางแจ้ง สื่อออนไลน์ เพื่อประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมชมงาน ทั้งผู้ประกอบการ SMEs ประชาชน นิสิตนักศึกษา เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพของการออกแบบและนวัตกรรมไทย และเป็นความรู้และแนวทางที่จะนำไปเชื่อมต่อกับวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมชมงานต่อไปในอนาคต โดยกรมคาดหวังว่าจะมีผู้เข้าร่วมชมงาน T.I.D.E. 2016 ในปีนี้กว่า 10,000 คน ซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่าการซื้อขายในงานถึงหลายสิบล้านบาท" นางจันทิรา กล่าวสรุป
         
 
ทั้งนี้ภายในงานแถลงข่าว ทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดให้มีการเสวนาเกี่ยวกับความร่วมมือครั้งยิ่งใหญ่ในด้านนวัตกรรมและการออกแบบของการจัดงาน T.I.D.E. 2016 ในปีนี้ ในหัวข้อ 'ผนึกกำลังสร้างสรรค์นวัตกรรมและการออกแบบ สู่สังคมอัจฉริยะ 4.0' โดยได้รับเกียรติจาก ม.ล. คฑาทอง ทองใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า ในฐานะผู้จัดงาน Thailand Innovation and Design Expo 2016 (T.I.D.E. 2016) ร่วมด้วย หน่วยงานความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนด้านนวัตกรรมและการออกแบบ ได้แก่ ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และรองผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี ในฐานะองค์กรต้นน้ำที่วิจัยและพัฒนาผลงานนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการไทย ผศ.ดร.บัณฑิต อินณวงศ์ ผู้จัดการศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตรร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร ในฐานะนักวิชาการ นักวิจัยและนักพัฒนาสินค้าอาหารด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ และ นายประธาน ธีระธาดา บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร Art 4 D ในฐานะสื่อมวลชนและหน่วยงานที่เป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมอัจฉริยะ 4.0 และ Aging Well พร้อมการแสดงนวัตกรรมและการออกแบบชุดพิเศษ ในชื่อชุด 'BETTER LIFE : INNOVATION FOR TOMORROW' และนิทรรศการสุดยอดสินค้านวัตกรรมและการออกแบบที่ร่วมแสดงผลงานในงาน T.I.D.E. 2016
         
 
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญผู้ประกอบธุรกิจส่งออกสินค้านวัตกรรมและการออกแบบ รวมทั้งผู้ที่สนใจ ร่วมชมงาน 'Thailand Innovation and Design Expo 2016' หรือ 'T.I.D.E. 2016' โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 15 – 16 กันยายน 2559 เวลา 10.00 – 18.00 น. และวันที่ 17 – 18 กันยายน 2559 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ลงทะเบียนเข้าร่วมชมงานล่วงหน้าเพื่อลุ้นรับของรางวัล จักรยานพับ "DAHON route" ของที่ระลึกดีไซน์สวยจากนักออกแบบภายในงาน หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้ที่ www.thailandinnodesign.com และสอบถามหรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีก 2 ช่องทาง ได้แก่ Facebook : Thailand Innovation and Design Expo หรือ โทร. 0-2507-8262 085-680-8475 และ 085-680-8394 ในวันและเวลาราชการ
Share:

Related Articles

​‘พาณิชย์’ จัดงานสร้างเครือข่ายสินค้าไทย แนะใช้ FTA รุกขยายส่งออกตลาดโลก

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จัดงาน FTA Fair “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ” เปิดเวทีเจรจาสร้างเครือข่ายธุรกิจ พ..

by SME Thailand.| 30 ตค. 2020

​​Amazon Prime Day 2020) ทุบสถิติหนุนเอสเอ็มอี ด้วยยอดขายทั่วโลก 2 วัน โตกว่า 60 เปอร์เซ็นต์

อเมซอน ประกาศความสำเร็จของมหกรรมช้อปปิ้ง “อเมซอน ไพร์มเดย์ 2020” (Amazon Prime Day 2020) ที่เพื่อการส่งเสริมผู้ค้าที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลา..

by SME Thailand.| 30 ตค. 2020

​ทีเอ็มบีและธนชาต เสริมแกร่งความรู้ให้ผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ผ่านโครงการ LEAN Supply Chain

ทีเอ็มบีและธนชาต จัดอบรม โครงการ LEAN Supply Chain by TMB I Thanachart ครั้งที่ 16 แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ให้ความร..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020