ธพว. เปิดโครงการกองทุนร่วมลงทุนวงเงิน 100 ล้านบาทเป้าหมาย SMEs เชิงเกษตร ที่เป็นกลุ่ม S-curve

by smethailandclub 15 กย. 2016
Share:

ธพว. เปิดโครงการกองทุนร่วมลงทุนวงเงิน 100 ล้านบาทเป้าหมาย SMEs เชิงเกษตร ที่เป็นกลุ่ม S-curve พัฒนาเศรษฐกิจประเทศ


นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว. หรือ SME Development Bank) เปิดเผยว่า ธนาคารได้จัดตั้งโครงการร่วมลงทุนพันธกิจ SMEs เชิงเกษตรและที่เกี่ยวข้อง วงเงิน 100 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเจริญเติบโตของธุรกิจ SMEs ให้มีศักยภาพ โดยธนาคารมีนโยบายสนับสนุนทางการเงินในธุรกิจ SMEs ในกลุ่ม S-curve ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิต โดยการลงทุนกลุ่มนี้จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อต่อยอดธุรกิจ ก่อเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยภาพรวมต่อไป

 
ทั้งนี้ กองทุนร่วมลงทุนใหม่ของธนาคารดังกล่าว ธนาคารจะเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการ SMEs ที่มีการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาชุมชน ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ และอยู่ในธุรกิจแปรรูปอาหาร ธุรกิจการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยมีเป้าหมายการเข้าร่วมลงทุนรายละไม่เกิน 30 ล้านบาท โดยเป็น SMEs ที่อยู่ในระยะเริ่มต้นการทำธุรกิจ หรือ ขนาดกลาง ขนาดย่อม ที่ศักยภาพการเติบโตต่อไป โดยสัดส่วนการร่วมลงทุนของธนาคารในแต่ละกิจการไม่เกินร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วภายหลังการร่วมลงทุน และจะไม่เข้าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ แต่จะเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนในด้านการบริหารจัดการ ด้านการตลาด รวมถึงผู้ประกอบการ SMEs รายที่ร่วมลงทุนดังกล่าวจะต้องมีการปรับปรุงระบบบัญชีให้ได้มาตรฐานถูกต้องตามกฎหมาย    และมีการบริหารงานที่โปร่งใส มีธรรมาภิบาลในการทำธุรกิจต่อไปด้วย
Share:

Related Articles

​ออฟฟิศเมท ชวน SME ช้อปกระเช้าและของขวัญปีใหม่กว่า 1,000 รายการ ลดสูงสุด 21 เปอร์เซ็นต์

ออฟฟิศเมท ร่วมต้อนรับเทศกาลแห่งความสุข ชวน SME องค์กร/บริษัท และนักช้อป ส่งความสุข มอบรอยยิ้มให้ลูกค้าและคนพิเศษของคุณ ด้วยของขวัญและกระเช้าปีใหม่จา..

by SME Thailand.| 27 พย. 2020

​กระทรวงอุตสาหกรรมเผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนตุลาคม 2563 ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6

กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เผย ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนตุลาคม 2563 ขยายตัวร้อยละ 0.45 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 สะ..

by SME Thailand.| 27 พย. 2020

​กรมการค้าภายในจัด “มหัศจรรย์ข้าวไทย ความภูมิใจแห่งท้องทุ่ง” รณรงค์บริโภคข้าวไทย

กรมการค้าภายใน จัดงาน “มหัศจรรย์ข้าวไทย ความภูมิใจแห่งท้องทุ่ง” หวังสร้างการรับรู้ให้ผู้บริโภคได้รู้จักพันธุ์ข้าว และทราบถึงคุณประโยชน์ของข้าวไทย พร..

by SME Thailand.| 25 พย. 2020