ธพว. เปิดโครงการกองทุนร่วมลงทุนวงเงิน 100 ล้านบาทเป้าหมาย SMEs เชิงเกษตร ที่เป็นกลุ่ม S-curve

by smethailandclub 15 กย. 2016
Share:

ธพว. เปิดโครงการกองทุนร่วมลงทุนวงเงิน 100 ล้านบาทเป้าหมาย SMEs เชิงเกษตร ที่เป็นกลุ่ม S-curve พัฒนาเศรษฐกิจประเทศ


นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว. หรือ SME Development Bank) เปิดเผยว่า ธนาคารได้จัดตั้งโครงการร่วมลงทุนพันธกิจ SMEs เชิงเกษตรและที่เกี่ยวข้อง วงเงิน 100 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเจริญเติบโตของธุรกิจ SMEs ให้มีศักยภาพ โดยธนาคารมีนโยบายสนับสนุนทางการเงินในธุรกิจ SMEs ในกลุ่ม S-curve ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิต โดยการลงทุนกลุ่มนี้จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อต่อยอดธุรกิจ ก่อเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยภาพรวมต่อไป

 
ทั้งนี้ กองทุนร่วมลงทุนใหม่ของธนาคารดังกล่าว ธนาคารจะเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการ SMEs ที่มีการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาชุมชน ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ และอยู่ในธุรกิจแปรรูปอาหาร ธุรกิจการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยมีเป้าหมายการเข้าร่วมลงทุนรายละไม่เกิน 30 ล้านบาท โดยเป็น SMEs ที่อยู่ในระยะเริ่มต้นการทำธุรกิจ หรือ ขนาดกลาง ขนาดย่อม ที่ศักยภาพการเติบโตต่อไป โดยสัดส่วนการร่วมลงทุนของธนาคารในแต่ละกิจการไม่เกินร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วภายหลังการร่วมลงทุน และจะไม่เข้าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ แต่จะเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนในด้านการบริหารจัดการ ด้านการตลาด รวมถึงผู้ประกอบการ SMEs รายที่ร่วมลงทุนดังกล่าวจะต้องมีการปรับปรุงระบบบัญชีให้ได้มาตรฐานถูกต้องตามกฎหมาย    และมีการบริหารงานที่โปร่งใส มีธรรมาภิบาลในการทำธุรกิจต่อไปด้วย
Share:

Related Articles

​Bebesup ทิชชู่เปียกรักษ์โลก จับมือ LocknLock ส่งแคมเปญเจาะตลาดครอบครัวยุคใหม่

Bebesup ทิชชู่เปียกรักษ์โลก ชูความเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งของเกาหลีใต้ ชูจุดแข็งปลอดภัย สะอาด และเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม จับมือ LocknLock ส่งแคมเปญเจาะตลาด..

by SME Thailand.| 18 ตค. 2021

​เอ็มจี แจ้งยอดขายรวม 3 ไตรมาส เติบโตขึ้น 14 เปอร์เซ็นต์ ขยับมาเป็นอันดับ 5 ของตลาด

บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย แถลงยอดขายรวมหลังจบไตรมาส 3 มีอัตราการเติบโตถึง 14 เปอร์เซ็นต์ พร้..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​ททท. จัดพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 รับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวไทยสู่สากล

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 หรือรางวัล..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021