ธพว. เปิดโครงการกองทุนร่วมลงทุนวงเงิน 100 ล้านบาทเป้าหมาย SMEs เชิงเกษตร ที่เป็นกลุ่ม S-curve

by smethailandclub 15 กย. 2016
Share:

ธพว. เปิดโครงการกองทุนร่วมลงทุนวงเงิน 100 ล้านบาทเป้าหมาย SMEs เชิงเกษตร ที่เป็นกลุ่ม S-curve พัฒนาเศรษฐกิจประเทศ


นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว. หรือ SME Development Bank) เปิดเผยว่า ธนาคารได้จัดตั้งโครงการร่วมลงทุนพันธกิจ SMEs เชิงเกษตรและที่เกี่ยวข้อง วงเงิน 100 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเจริญเติบโตของธุรกิจ SMEs ให้มีศักยภาพ โดยธนาคารมีนโยบายสนับสนุนทางการเงินในธุรกิจ SMEs ในกลุ่ม S-curve ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิต โดยการลงทุนกลุ่มนี้จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อต่อยอดธุรกิจ ก่อเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยภาพรวมต่อไป

 
ทั้งนี้ กองทุนร่วมลงทุนใหม่ของธนาคารดังกล่าว ธนาคารจะเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการ SMEs ที่มีการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาชุมชน ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ และอยู่ในธุรกิจแปรรูปอาหาร ธุรกิจการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยมีเป้าหมายการเข้าร่วมลงทุนรายละไม่เกิน 30 ล้านบาท โดยเป็น SMEs ที่อยู่ในระยะเริ่มต้นการทำธุรกิจ หรือ ขนาดกลาง ขนาดย่อม ที่ศักยภาพการเติบโตต่อไป โดยสัดส่วนการร่วมลงทุนของธนาคารในแต่ละกิจการไม่เกินร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วภายหลังการร่วมลงทุน และจะไม่เข้าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ แต่จะเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนในด้านการบริหารจัดการ ด้านการตลาด รวมถึงผู้ประกอบการ SMEs รายที่ร่วมลงทุนดังกล่าวจะต้องมีการปรับปรุงระบบบัญชีให้ได้มาตรฐานถูกต้องตามกฎหมาย    และมีการบริหารงานที่โปร่งใส มีธรรมาภิบาลในการทำธุรกิจต่อไปด้วย
Share:

Related Articles

​วว. มุ่งสร้างธุรกิจใหม่ให้ผู้ประกอบการ ด้วยศักยภาพวิจัย ผลิต และบริการ ตั้งเป้าลดนำเข้า 100 เปอร์เซ็นต์

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โชว์ศักยภาพ ศูนย์นวัตกรรมผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม สำหรับเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้าน..

by SME Thailand.| 21 มิย. 2021

​ลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์ขนส่งพัสดุด่วน สู่การคว้าโอกาสในตลาดอีคอมเมิร์ซที่โตสวนกระแสปี 2021

ธุรกิจที่มาแรงจนสามารถโตแบบก้าวกระโดดสวนกระแสเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก คงหนีไม่พ้นธุรกิจอีคอมเมิร์ซและธุรกิจโลจิสติกส์ ที่เข้ามาตอบโจทย์วิถีชีวิตใหม่ (Ne..

by SME Thailand.| 21 มิย. 2021

​ททท. เดินหน้าฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย เปิดตัวโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เดินหน้าฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย เปิดตัว “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล (Empowering ..

by SME Thailand.| 21 มิย. 2021