กพร.เปิดโอกาสสถานประกอบกิจการกู้ยืมเงินเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน ไม่เกิน1ล้าน ดอกเบี้ย 0%

by smethailandclub 15 กย. 2016
Share:

นายกรีฑา สพโชค อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) มีพันธกิจหลักในการส่งเสริม การมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากำลังแรงงานของประเทศ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 บัญญัติให้จัดตั้งกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยให้เงินกู้ยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหรือทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการได้พัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานให้มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะฝีมือสูงขึ้น โดยดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานเองหรือส่งไปพัฒนาฝีมือแรงงานกับหน่วยงานภายนอก  
            
กพร. จึงเปิดโอกาสให้สถานประกอบกิจการกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งละไม่เกิน 1,000,000 บาท โดยผู้ที่ทำสัญญากู้ยืมเงินตั้งแต่ 13 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 12 มกราคม 2560 จะได้รับอัตราดอกเบี้ย 0 % ตลอดอายุสัญญา แต่หลังจากนี้อัตราดอกเบี้ยเป็นร้อยละ 3 ทั้งนี้ผู้กู้สามารถผ่อนชำระได้ไม่เกิน 12 เดือน ผู้ที่สามารถกู้ยืมเงินกองทุน ได้แก่ 1. ผู้ดำเนินการฝึก  2. ผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 3. ผู้ประกอบกิจการ

ผู้กู้เงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานจะได้ประโยชน์ต่างๆ มากมาย อาทิ 1. ลูกจ้างได้รับการพัฒนาทักษะ เพิ่มผลิตภาพแรงงาน ลดต้นทุนการผลิต 2. ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกอบรม สามารถนำไปยกเว้นภาษีเงินได้ร้อยละร้อย  3. ลูกจ้างที่ผ่านการฝึกอบรมหรือทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สามารถนำไปประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานได้
ที่ผ่านมากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เริ่มดำเนินการให้เงินกู้ยืมเงินแก่ผู้ประกอบกิจการ เมื่อเดือนสิงหาคม 2558 จนถึงวันนี้ มีผู้กู้ยืมเงินแล้ว จำนวน 108 ราย เป็นเงินจำนวน 33.64 ล้านบาท และให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน จำนวน 146 ราย เป็นเงินจำนวน 841,969 บาท เพื่อส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

โดยกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน มีเงินจำนวน 879 ล้านบาท และในปีงบประมาณ 2560 มีแผนการให้เงินกู้ยืม และการให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนแก่ผู้ประกอบกิจการเพิ่มมากขึ้น เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้แก่ลูกจ้าง และขอเสริมในส่วนของพ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 ว่านอกจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานจะมีเงินให้กู้ยืมแล้ว ยังมีการให้เงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุนแก่ผู้ประกอบกิจการเพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ลูกจ้าง เช่น ส่งเสริมให้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ส่งเสริมให้จ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ และส่งเสริมให้จัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของตนเอง เป็นต้น 

โอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนสถานประกอบกิจการทุกแห่งที่สนใจเป็นเครือข่ายด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานมากู้เงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานกัน เพื่อประโยชน์กับสถานประกอบกิจการของท่านและประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป สำหรับสถานประกอบกิจการที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานสามารถยื่นคำขอกู้ยืมเงินได้  ณ หน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ตั้งอยู่ในทุกจังหวัดทั่วประเทศหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.dsd.go.th/sdpaa  0-2643-6039


เงื่อนไขของสถานประกอบกิจการที่มีความประสงค์ขอกู้ยืม ได้แก่ ชื่อเจ้าของสถานประกอบกิจการ และชื่อสถานประกอบกิจการ , สถานประกอบกิจการทำธุรกิจประเภทใด ,สถานประกอบกิจการกู้เงินกองทุนไปเท่าไหร่ ,นำไปใช้ประโยชน์อย่างไร,ได้ผลสัมฤทธิ์อย่างไร ,อยากให้ฝากถึงสถานประกอบกิจการอื่นๆ ,ทราบข่าวเรื่องการกู้เงินของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจากที่ไหน ,ทำไมถึงมากู้เงินของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ,สถานประกอบกิจการเคยส่งบุคลากรมาฝึกอบรมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือไม่อย่างไร 

 
Share:

Related Articles

​AP ยืนหนึ่งผู้นำด้านบริหารจัดการโครงการอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัยครบวงจร

AP ยิ้มรับความสำเร็จหลัง SMART (สมาร์ท) บริษัทผู้นำธุรกิจพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ ในเครือ “คว้า ISO 41001:2018” มาตรฐานใหม่ของการให้บริการด้านการบร..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​“สุริยะ” สั่งการ กสอ. ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุนฯ เพิ่มสภาพคล่องกว่า 2,300 กิจการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุน กว่า 2,300 กิจการ ประกอบด้วย การพักชำระหนี้สูงสุด 12 เดือนสำหรับลูกหนี้ชั้นดี พักชำระหน..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​บริดจสโตน ส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตน ผ่านโครงการ B-Active สร้างพื้นที่ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของเด็กไทย

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ในฐานะผู้นำด้านการผลิตยางรถยนต์อันดับหนึ่งในประเทศไทย เดินหน้าส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตนในโครงการ B-Active แห่งที่ 3 ณ โรงเรี..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021