พาณิชย์ภูมิใจไทยเทรดดอทคอมคว้ารางวัลดีเด่นจากกพร.เดินหน้ามุ่งสนับสนุน SME

by smethailandclub 16 กย. 2016
Share:

พาณิชย์ภูมิใจไทยเทรดดอทคอมคว้ารางวัลดีเด่นจากกพร. มุ่งมั่นพัฒนาต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนเอสเอ็มอีไทย

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เข้ารับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2559 ในงานประชุมสัมมนาวิชาการ และรับรางวัลของหน่วยงานภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) วันที่ 16 กันยายน 2559 ณ หอประชุมกองทัพเรือ โดยในปีนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างระหว่างประเทศได้รับรางวัลระดับดีเด่นจำนวน 2 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง และรางวัลพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ 

รางวัลแรก ได้แก่ รางวัลพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง ระดับดีเด่น สำหรับผลงานบริการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศผ่านช่องทางพาณิชย์ดิจิตอล Thaitrade.com ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับการพัฒนาและยกระดับบริการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศผ่านช่องทางพาณิชย์ดิจิตอล Thaitrade.com อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยกรมได้พัฒนา Thaitrade.com เป็นช่องทางการค้าออนไลน์ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยมีโอกาสนำสินค้าและบริการของตนสู่ตลาดโลก เข้าถึงผู้บริโภคหรือผู้นำเข้าโดยตรง ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมมีการพัฒนา รักษามาตรฐานการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน Thaitrade.com มีสมาชิกทั้งหมด 127,846 ราย เป็นสมาชิกผู้ขายจำนวน 19,304 ร้านค้า และสมาชิกผู้ซื้อจากทั่วโลกจำนวน 108,542 ราย มีสินค้าบนเว็บไซต์จำนวน 243,273 รายการ มีการเข้าชมสินค้าจำนวน 19,710,830 Page Views จาก 237 ประเทศทั่วโลก 

ส่วนรางวัลพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น เป็นรางวัลสำหรับผลงานการพัฒนาศักยภาพ SMEs ด้านการค้าออนไลน์อย่างครบวงจร Smart Online SMEs (S.O.S) โดยเป็นโครงการที่พัฒนาศักยภาพ SMEs ทั้งในระดับเริ่มต้น ระดับกลาง และอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นสูง เน้นการพัฒนาความรู้อย่างไม่หยุดนิ่งให้ทันโลกออนไลน์ และยังช่วยผู้ประกอบการนำความรู้ที่ได้ไปทำการค้าออนไลน์ได้จริงผ่านเว็บไซต์ Thaitrade.com มีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษา ติดตามผล กระตุ้นให้เกิดยอดขาย และช่วยเสริมสร้างให้ SMEs สามารถต่อยอดการค้าออนไลน์ได้ด้วยตนเองต่อไป ซึ่งโครงการ S.O.S. นี้ยังได้รับรางวัลชนะเลิศ WSIS Prize 2016 สาขา Capacity Building ขององค์การสหประชาชาติ ด้านการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในการทำการค้าออนไลน์ได้ดีที่สุดในโลกประจำปี 2016 อีกด้วย

อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกล่าวในตอนท้ายว่า “ความภาคภูมิใจของกรมในการพัฒนาบริการด้านการส่งเสริม SMEs ไทยสู่สากลผ่านช่องทางการค้าออนไลน์ ไม่เพียงแค่รางวัลต่างๆ ที่กรมได้รับ หากแต่เป็นความสำเร็จของผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง SMEs ที่สามารถใช้ตลาดออนไลน์ Thaitrade.com เป็นช่องทางทำการค้าระหว่างประเทศ และสามารถต่อยอดความรู้ พัฒนาศักยภาพของ SMEs เองให้แข่งขันได้กับ SMEs ทั่วโลกในสภาวะแข่งขันสูงยุคดิจิทัลนี้ได้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งกับเศรษฐกิจประเทศไทยอย่างยั่งยืนต่อไป”
Share:

Related Articles

​ทีเอ็มบีและธนชาต เสริมแกร่งความรู้ให้ผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ผ่านโครงการ LEAN Supply Chain

ทีเอ็มบีและธนชาต จัดอบรม โครงการ LEAN Supply Chain by TMB I Thanachart ครั้งที่ 16 แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ให้ความร..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​TikTok ส่ง “TikTok For Business” พลิกโฉมวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไทย

การเปิดตัว “TikTok For Business” ไม่ม่เพียงแต่เป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งสำหรับนักการตลาดและนักโฆษณาทั่วโลกแต่ยังเป็นกา..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​กกพ. สนับสนุน 26 โครงการพลังงานสะอาด ภายใต้ธีม Clean Energy For Life

สำนักงาน กกพ. เปิดตัว 26 โครงการ ผู้รับทุนสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการภายใต้ธีม "Clean Energy For Life: ใช้พลังงานสะอาด เพื่อ..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020