SME Development Bank ลงพื้นที่ดูงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวและการค้า ข้าวอินทรีย์บ้านบัว จ.พะเยา

by smethailandclub 23 กย. 2016
Share:
SME Development Bank ลงพื้นที่ดูงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวและการค้า ข้าวอินทรีย์บ้านบัว  จ.พะเยา

 นางพรรณขนิตตา  บุญครอง  ประธานกรรมการบริหาร  นายมงคล  ลีลาธรรม  กรรมการผู้จัดการ SME Development Bank ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน และ เยี่ยมกิจการลูกค้าเป้าหมาย หมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว บ้านบัว ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว เชื่อมโยงการพัฒนาการค้า เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด ส่งสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและเสริมสร้างรายได้แก่วิสาหกิจของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ซึ่งผลิตและจำหน่ายข้าวอินทรีย์บ้านบัว  (Organic Rice Thailand)  พื้นที่ตัวอย่างการปลูกข้าวปลอดสารเคมี จ.พะเยา เมื่อเร็ว ๆ นี้
  
Share:

Related Articles

​TQM มอบเงินสมทบทีมแพทย์สมุทรสาครสู้ภัยโควิด-19 พร้อมผนึก 2 แอปฯ ให้ลูกค้าปรึกษาแพทย์ออนไลน์ฟรี

บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น มอบเงินสมทบกองทุน ‘คนสมุทรสาครรวมใจสู้ภัย Covid-19’ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์รพ.สนาม และช่วยเหลือทีมแพทย์และเจ้าหน้า..

by SME Thailand.| 20 มค. 2021

​SME รู้ทันความเสี่ยง เลี่ยงค่าเงินผันผวน ในโครงการ FX Options

จากการที่ค่าเงินบาทผันผวนไปมา อาจจะทำให้ผู้ประกอบการที่ทำการค้าระหว่างประเทศได้รับผลกระทบ หากตั้งราคาซื้อขายหรือคำนวณต้นทุนผิดพลาด รัฐบาลจึงได้จัดทำ..

by SME Thailand.| 19 มค. 2021

​อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต แต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ประกาศแต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันช..

by SME Thailand.| 18 มค. 2021