'ดร.สันติ กนกธนาพร' คนไทยคนแรก รับตำแหน่งเลขาธิการเอพีโอ

by smethailandclub 23 กย. 2016
Share:

ดร.สันติ  กนกธนาพร  อดีตผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  เข้ารับตำแหน่งเลขาธิการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย  ณ ประเทศญี่ปุ่น  ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2559 มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี 

ทั้งนี้ นับเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับเกียรติให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว  ต่อจากนายมาริ อามาโน ซึ่งครบวาระเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 โดยองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (Asian Productivity Organization)  หรือ เอพีโอ เป็นองค์การระหว่างประเทศของรัฐบาลในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ประกอบด้วยประเทศสมาชิก 20 ประเทศ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มผลิตภาพและเร่งรัดการพัฒนาทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก  ผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกและดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ สำหรับประเทศไทย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ในฐานะ National Productivity Organizations (NPOs) หรือหน่วยงานเพิ่มผลผลิตแห่งชาติของประเทศสมาชิก ทำหน้าที่เป็นหน่วยประสานงานของเอพีโอในโครงการต่างๆ อาทิ การฝึกอบรม ประชุม ศึกษาดูงาน สัมมนา ในเรื่องการเพิ่มผลิตภาพในด้านต่างๆ

ตลอดระยะเวลาที่ ดร.สันติ  ได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  ท่านได้มีบทบาทอย่างยิ่งในการผลักดันแผนแม่บทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559-2564 รวมถึงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวางยุทธศาสตร์ชาติแห่งอนาคต  หรือ Center of Excellence for Foresight หน่วยงานที่เป็นเสมือนคลังสมอง (Think Tank) ทำหน้าที่การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอย่างรอบด้าน ผ่านการศึกษาปัจจัยแวดล้อมและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เพื่อกำหนดทิศทางและวางแผนการผลักดันการเพิ่มผลิตภาพแบบบูรณาการทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน
 Share:

Related Articles

​HP จัดโปรแกรมเช่าซื้อ-เช่าใช้อุปกรณ์ไอทีสำหรับธุรกิจ ช่วย SME–Startup ขับเคลื่อนธุรกิจบนเส้นทางการฟื้นตัว

ธุรกิจจำนวนมากกำลังเผชิญกับความท้าทายในสภาพกดดันจากการสถานกาณ์ผันผวนต่างๆ และพยายามต่อสู้กับผลกระทบที่เกิดขึ้น ผู้ประกอบการ SME – Start up จำเป็นต้อ..

by SME Thailand.| 21 ตค. 2020

​กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต คว้ารางวัลสถานที่ทำงานที่น่าทำงานที่สุดในเอเชีย

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย แซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยา..

by SME Thailand.| 20 ตค. 2020

​​กสอ. จัดงาน โพรแพ็ค เอเชีย 2020 เปิดเวทีให้ภาคอุตสาหกรรมผลิตหาเทคโนโลยีใหม่เสริมทัพ

งานโพรแพ็ค เอเชีย ปีนี้ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมชมงานกว่า 23,000 คน หวังใช้งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมเป็นทางลัดพัฒนาธุรกิจ ชี้ไฮไลท์สำคัญปีนี้เน้นจัดแสดง..

by SME Thailand.| 20 ตค. 2020