'ดร.สันติ กนกธนาพร' คนไทยคนแรก รับตำแหน่งเลขาธิการเอพีโอ

by smethailandclub 23 กย. 2016
Share:

ดร.สันติ  กนกธนาพร  อดีตผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  เข้ารับตำแหน่งเลขาธิการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย  ณ ประเทศญี่ปุ่น  ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2559 มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี 

ทั้งนี้ นับเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับเกียรติให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว  ต่อจากนายมาริ อามาโน ซึ่งครบวาระเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 โดยองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (Asian Productivity Organization)  หรือ เอพีโอ เป็นองค์การระหว่างประเทศของรัฐบาลในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ประกอบด้วยประเทศสมาชิก 20 ประเทศ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มผลิตภาพและเร่งรัดการพัฒนาทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก  ผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกและดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ สำหรับประเทศไทย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ในฐานะ National Productivity Organizations (NPOs) หรือหน่วยงานเพิ่มผลผลิตแห่งชาติของประเทศสมาชิก ทำหน้าที่เป็นหน่วยประสานงานของเอพีโอในโครงการต่างๆ อาทิ การฝึกอบรม ประชุม ศึกษาดูงาน สัมมนา ในเรื่องการเพิ่มผลิตภาพในด้านต่างๆ

ตลอดระยะเวลาที่ ดร.สันติ  ได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  ท่านได้มีบทบาทอย่างยิ่งในการผลักดันแผนแม่บทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559-2564 รวมถึงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวางยุทธศาสตร์ชาติแห่งอนาคต  หรือ Center of Excellence for Foresight หน่วยงานที่เป็นเสมือนคลังสมอง (Think Tank) ทำหน้าที่การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอย่างรอบด้าน ผ่านการศึกษาปัจจัยแวดล้อมและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เพื่อกำหนดทิศทางและวางแผนการผลักดันการเพิ่มผลิตภาพแบบบูรณาการทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน
 Share:

Related Articles

​Buzzebees ผนึก Sabuy ทรานส์ฟอร์มธุรกิจค้าปลีก สร้าง Synergy Model ภายใต้ชื่อ บริษัท สบาย เอ็กเชนจ์ จำกัด

บัซซี่บีส์ และ SABUY ได้จับมือร่วมทุนด้วยสัดส่วน 50:50 โดยได้ร่วมดำเนินการจัดตั้งบริษัทใหม่ ภายใต้ชื่อ “บริษัท สบาย เอ็กเชนจ์ จำกัด” เติมเต็มในการสร..

by SME Thailand.| 27 มค. 2021

​EXIM BANK เติบโตก้าวกระโดดในรอบ 5 ปีจากการปรับองค์กรครั้งใหญ่เพื่อเป็นผู้นำ ‘องค์กรการเงินเพื่อการส่งออก’ ระดับโลก

แม้ปี 2563 ต้องเผชิญความท้าทายจากผลกระทบของการแพร่ระบาดโควิด-19 EXIM BANK ยังมีผลการดำเนินงานที่น่าพอใจและเป็นไปตามเป้าหมาย เป็นผู้นำองค์กรการเงินเพ..

by SME Thailand.| 27 มค. 2021

​สตีเบล เอลทรอน ผนึกพันธมิตร เฮลท์แลนด์ ขยายไลน์มุ่งเจาะตลาดสปาเต็มรูปแบบ

สตีเบล เอลทรอน ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ ฮีทปั๊ม (Heat Pump) เครื่องปั๊มความร้อนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้บริการ ณ เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ในพัทยาใ..

by SME Thailand.| 26 มค. 2021