'ดร.สันติ กนกธนาพร' คนไทยคนแรก รับตำแหน่งเลขาธิการเอพีโอ

by smethailandclub 23 กย. 2016
Share:

ดร.สันติ  กนกธนาพร  อดีตผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  เข้ารับตำแหน่งเลขาธิการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย  ณ ประเทศญี่ปุ่น  ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2559 มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี 

ทั้งนี้ นับเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับเกียรติให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว  ต่อจากนายมาริ อามาโน ซึ่งครบวาระเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 โดยองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (Asian Productivity Organization)  หรือ เอพีโอ เป็นองค์การระหว่างประเทศของรัฐบาลในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ประกอบด้วยประเทศสมาชิก 20 ประเทศ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มผลิตภาพและเร่งรัดการพัฒนาทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก  ผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกและดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ สำหรับประเทศไทย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ในฐานะ National Productivity Organizations (NPOs) หรือหน่วยงานเพิ่มผลผลิตแห่งชาติของประเทศสมาชิก ทำหน้าที่เป็นหน่วยประสานงานของเอพีโอในโครงการต่างๆ อาทิ การฝึกอบรม ประชุม ศึกษาดูงาน สัมมนา ในเรื่องการเพิ่มผลิตภาพในด้านต่างๆ

ตลอดระยะเวลาที่ ดร.สันติ  ได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  ท่านได้มีบทบาทอย่างยิ่งในการผลักดันแผนแม่บทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559-2564 รวมถึงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวางยุทธศาสตร์ชาติแห่งอนาคต  หรือ Center of Excellence for Foresight หน่วยงานที่เป็นเสมือนคลังสมอง (Think Tank) ทำหน้าที่การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอย่างรอบด้าน ผ่านการศึกษาปัจจัยแวดล้อมและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เพื่อกำหนดทิศทางและวางแผนการผลักดันการเพิ่มผลิตภาพแบบบูรณาการทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน
 Share:

Related Articles

​อลิอันซ์ อยุธยา โชว์ศักยภาพผู้นำในธุรกิจประกันชีวิต เปิดบูธออนไลน์ครั้งแรก ในงาน Thailand InsurTech Fair 2021

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ตอกย้ำตำแหน่งผู้นำในผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและสุขภาพ เดินหน้าหนุนนโยบาย คปภ. ขับเคลื่อนภาคการประกันภัยให้เติบโตอย่างเ..

by SME Thailand.| 26 ตค. 2021

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021