โพลระบุปชช.ส่วนใหญ่มั่นใจการป้องกันน้ำท่วมของรัฐบาล

by smethailandclub 25 กย. 2016
Share:

จากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้หลายจังหวัดประสบปัญหาน้ำท่วม ประชาชนได้รับความเดือดร้อน โดยเฉพาะความเสียหายของบ้านเรือน พื้นที่การเกษตร ตลอดจนเส้นทางสัญจรต่างๆ ขณะที่ทางภาครัฐและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือและขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารและประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,304 คน  ระหว่างวันที่ 19-24 กันยายน 2559 สรุปผลได้ ดังนี้   


เมื่อถามว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมในขณะนี้  ประชาชนมีความวิตกกังวลในเรื่องใดบ้าง
อันดับ 1    ประชาชนได้รับความเดือดร้อน น้ำท่วมบ้านเรือน ไร่นา ผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย     86.69%
อันดับ 2    อุบัติเหตุจากน้ำท่วม เส้นทางสัญจรถูกตัดขาด การจราจรติดขัด การเดินทางไม่สะดวก    80.54%
อันดับ 3    กลัวว่าจะมีฝนตกหนักลงมาอีก น้ำท่วมขัง ระบายไม่ทัน น้ำจากที่อื่นมาสมทบ    75.20%
อันดับ 4    ภัยหรือโรคที่มาจากน้ำ และสัตว์มีพิษ    66.81%
อันดับ 5    ปัญหาน้ำท่วมสร้างความเสียหายต่อภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ    64.03%

เมื่อถามว่า ประชาชนอยากให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างไร?
อันดับ 1    ต้องวางแผนป้องกันระยะยาว มีการบริหารจัดการน้ำที่ดี มีพื้นที่รองรับน้ำเพียงพอ    82.14%
อันดับ 2    รัฐบาลควรสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือก่อนเข้าสู่หน้าฝน    78.85%
อันดับ 3    มีการแจ้งเตือน ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ถึงสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง    69.32%
อันดับ 4    มีบทลงโทษที่รุนแรงกับผู้กระทำผิด เช่น บุกรุกป่า ปลูกสร้างรุกล้ำพื้นที่ขวางทางน้ำ    67.16%
อันดับ 5    จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ต่างๆ  ติดตามเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง    60.77%


เมื่อถามว่า ประชาชนมีความมั่นใจต่อการป้องกันน้ำท่วมของรัฐบาลครั้งนี้มากน้อยเพียงใด?
อันดับ 1    ค่อนข้างมั่นใจ    58.39%เพราะ  มีบทเรียนจากน้ำท่วมที่ผ่านมา น่าจะศึกษาและหาทางป้องกันได้ดีขึ้น แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี  ฯลฯ
อันดับ 2    ไม่ค่อยมั่นใจ    31.26%เพราะ  ปัญหาน้ำท่วมเกิดขึ้นทุกปี  มีฝนตกหนักต่อเนื่อง การให้ความช่วยเหลือดูแลตามพื้นที่ต่างๆอาจไม่ทั่วถึง ฯลฯ
อันดับ 3    มั่นใจมาก     5.98%เพราะ  เชื่อมั่นในการทำงานของรัฐบาล สั่งการเด็ดขาด ทำงานรวดเร็ว มีกองกำลังทหารให้การช่วยเหลือ ฯลฯ
อันดับ 4    ไม่มั่นใจ     4.37%เพราะ  เป็นภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ป่าไม้ลดลงและเสื่อมโทรมมาก การบริหารจัดการน้ำยังไม่ดี ฯลฯ
Share:

Related Articles

​SME รู้ทันความเสี่ยง เลี่ยงค่าเงินผันผวน ในโครงการ FX Options

จากการที่ค่าเงินบาทผันผวนไปมา อาจจะทำให้ผู้ประกอบการที่ทำการค้าระหว่างประเทศได้รับผลกระทบ หากตั้งราคาซื้อขายหรือคำนวณต้นทุนผิดพลาด รัฐบาลจึงได้จัดทำ..

by SME Thailand.| 19 มค. 2021

​อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต แต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ประกาศแต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันช..

by SME Thailand.| 18 มค. 2021

​บ้านปูจัด “UpImpact” ผลักดันกิจการเพื่อสังคมให้รอดพ้นวิกฤติ ปั้น BC4C กิจการเพื่อสังคมรุ่นต่อไปในปี 2564

บ้านปู จำกัด (มหาชน) สานต่อการทำงานด้านการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม หรือ “Social Enterprise (SE)” ในปี 2563 ผ่านโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม หรือ..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021