พาณิชย์ขยายผลสุดยอด SME จังหวัด (SME Provincial Champions) สู่ SMART THAI BIZ

by smethailandclub 29 กย. 2016
Share:

พาณิชย์ขยายผลสุดยอด SME จังหวัด (SME Provincial Champions) สู่ SMART THAI BIZ  พร้อมจับมือสภาอุตสาหกรรม และหอการค้าจังหวัด วางระบบเครือข่ายที่ปรึกษา SME ทั่วประเทศ

กระทรวงพาณิชย์ พร้อมขยายผลต่อยอด SME Provincial Champions ให้เป็นนักการค้ามืออาชีพ ภายใต้โครงการ SMART THAI BIZ ที่รัฐบาลเห็นชอบ โดยบูรณาการร่วมกับ สสว. ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย         มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสถานะทางธุรกิจให้ SMEs 3,500 รายทั่วประเทศ ได้แก่ สมาชิกรุ่นใหม่ของหอการค้า    สภาอุตสาหกรรม เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ของกระทรวงพาณิชย์ ผู้ประกอบการ SMEs ทั่วไป และวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งเพื่อพัฒนา Business Model ที่มีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ โดยจะร่วมกับภาคีเครือข่ายคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพ ก่อนพัฒนาและวางระบบเครือข่ายที่ปรึกษา SMEs ในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำอย่างใกล้ชิด

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่งผลักดันสุด SME Provincial Champions ที่มีอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศให้สามารถขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้โครงการสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด โดยพัฒนาศักยภาพการนำเสนอและการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ การสร้างโอกาสทางการตลาดและส่งเสริมการขายให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างตรงจุด พร้อมติดตามประเมินผล        การพัฒนาและการขยายตลาดของ SMEs ที่อยู่ในโครงการฯ”

“เบื้องต้น พบว่าปัญหาอุปสรรคสำคัญของ SMEs คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ตรงตามความต้องการของตลาด รูปแบบธุรกิจที่ยังไม่สอดคล้องกับสภาพการตลาดสมัยใหม่ รวมทั้งการขาดทักษะในการดำเนินธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ ทำให้ผู้ประกอบการ SMEs ของไทย เสียโอกาสในการต่อยอดและขยายตลาด ดังนั้น เพื่อเป็นการวางแนวทางการพัฒนาต่อยอดธุรกิจให้สามารถขยายตลาดได้เพิ่มขึ้น และมีความเป็นมืออาชีพในการดำเนินธุรกิจ กระทรวงฯ จะเน้นการเพิ่มช่องทางการขายสินค้าและบริการของ SMEs ผ่านช่องทางออนไลน์ การส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศให้มากขึ้น นอกจากนั้น จะมุ่งเน้นเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาช่องทางการตลาดดิจิตอล ซึ่งเป็นเทรนด์การค้าทั้งในปัจจุบันและอนาคต  การคัดเลือก SMEs ที่เข้าร่วมงานแสดงสินค้าในประเทศและต่างประเทศที่หลากหลาย เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งการติดตามประเมินผลการขยายช่องทางการตลาดอย่างใกล้ชิด ซึ่งจะส่งผลให้การจัดหาตลาดของ SME Provincial Champions บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน”  

“ทั้งนี้ เป้าหมายสำคัญของโครงการ SMART THAI BIZ นอกจากจะมุ่งยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของ SMEs ไทยให้เป็นนักการค้ามืออาชีพ การพัฒนาธุรกิจในทิศทางที่เกิดแนวคิดธุรกิจหรือ Business Model      เชิงนวัตกรรม ที่สามารถตอบโจทย์การเป็น SMEs ยุค 4.0 แล้ว จะต้องสร้างระบบพี่เลี้ยงทางธุรกิจ หรือ Mentor     ซึ่งเป็นนักธุรกิจในพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จ มาเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาแนะนำในการพัฒนาธุรกิจแก่ SMEs ให้เกิดเป็นเครือข่ายทางการค้าที่เกื้อกูล เชื่อมโยงธุรกิจในระดับพื้นที่เดียวกัน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจระดับจังหวัด ภูมิภาค และระดับประเทศ ทั้งนี้ คาดว่าโครงการ SMART THAI BIZ จะนำไปสู่การสร้างรูปแบบธุรกิจแนวใหม่ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ พร้อมกับการสร้างความร่วมมือในการผลักดันบทบาทหอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ให้เป็นพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาแก่ SMEs ในพื้นที่นั้นๆ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละพื้นที่”

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ SMART THAI BIZ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.smartthaibiz.com /Facebook : Smart Thai Biz หรือโทร 095-3712253-4 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2559
 


Share:

Related Articles

​อลิอันซ์ อยุธยา โชว์ศักยภาพผู้นำในธุรกิจประกันชีวิต เปิดบูธออนไลน์ครั้งแรก ในงาน Thailand InsurTech Fair 2021

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ตอกย้ำตำแหน่งผู้นำในผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและสุขภาพ เดินหน้าหนุนนโยบาย คปภ. ขับเคลื่อนภาคการประกันภัยให้เติบโตอย่างเ..

by SME Thailand.| 26 ตค. 2021

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021