กสอ. ตั้ง 3 ศูนย์ฯ ใหม่ เร่งยกระดับ SMEs ทุกมิติ

by smethailandclub 29 กย. 2016
Share:

กสอ. ตั้ง 3 ศูนย์ฯ ใหม่ เร่งยกระดับ SMEs ทุกมิติ  พร้อมเผยผลการดำเนินงาน ปี 59 สร้างมูลค่าเพิ่ม SMEs กว่า 8,555 ล้านบาท

 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เผยผลการดำเนินงาน ตลอดปี 2559 กว่า 60 โครงการ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงเศรษฐกิจได้ 8,555 ล้านบาท พร้อมดันศูนย์บริการ 3 ศูนย์ใหม่ เร่งให้บริการ SMEs ครอบคลุมทุกมิติ ได้แก่ ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรม หรือ Business Service Center (BSC) ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี หรือ SME Rescue Center และศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือ Thailand Industrial Design Center ซึ่งขณะนี้มี SMEs มาขอรับบริการแล้วกว่า 3,000 ราย

ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า จากสถานการณ์ปัจจุบันเป็นยุคที่เศรษฐกิจมีการแข่งขันกันอย่างสูง กสอ. ในฐานะหน่วยงานหลักที่ให้การส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs และอุตสาหกรรมไทย มากว่า 74 ปี จึงเร่งเสริมศักยภาพให้ SMEs เพื่อยกระดับผู้ประกอบการไทยให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน โดยในปี 2559 มีการเปิดให้บริการ 3 ศูนย์ใหม่ ภายใต้งบประมาณรวมกว่า 60 ล้านบาท ประกอบด้วย ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรม (Business Service Center (BSC)) 14 แห่งทั่วประเทศ ศูนย์ช่วยเหลือ SMEs (SME Rescue Center)  เพื่อให้บริการช่วยเหลือ SMEs ที่ประสบปัญหาทางธุรกิจจากปัจจัยต่าง ๆ ให้สามารถพลิกฟื้นธุรกิจให้กลับมาดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ซึ่งทั้ง 2 ศูนย์มี SMEs มาขอรับบริการแล้วกว่า 3,000 ราย นอกจากนี้ ยังเร่งผลักดันศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Thailand Industrial Design Center) เพื่อช่วยพัฒนาทักษะด้านการออกแบบใน 4 มิติ ได้แก่ การออกแบบเชิงสร้างสรรค์ การออกแบบและพัฒนาด้านวัสดุ การออกแบบการบริการ และการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยคาดว่าจะเริ่มให้บริการได้ในปลายปี 2559 นี้ 

ดร.พสุ กล่าวต่อว่า การดำเนินงานส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ของ กสอ. ประจำปี 2559 ได้ดำเนินงาน ผ่านโครงการต่าง ๆ กว่า 60 โครงการ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา SMEs โดยตลอดปี 2559 มีสถานประกอบการ SMEs เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ จำนวน 2,615 กิจการ และการพัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรม 11,301 ราย สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงเศรษฐกิจได้ 7,080 ล้านบาท และกลุ่มการส่งเสริมและพัฒนา OTOP และวิสาหกิจชุมชน สามารถพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนได้ 4,398 ราย และเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ได้ 784 ผลิตภัณฑ์ ก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจ 1,475 ล้านบาท ซึ่งทั้งสองกลุ่มนี้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงเศรษฐกิจโดยรวม 8,555 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังได้รับงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือ SMEs ที่ประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจ ภายใต้โครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs โดยขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการให้คำปรึกษาแนะนำจำนวนทั้งสิ้น 7,000 กิจการ


สำหรับในปี 2560 กสอ. ได้วางแนวทางการสนับสนุนผู้ประกอบการทั่วประเทศ โดยจัดทำแผนโครงการ แบ่งเป็น 3 แผนงาน ได้แก่ 1. แผนงานส่งเสริม SMEs ประกอบด้วย การเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถของ SMEs รวมทั้งการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม โดยมีเป้าหมายพัฒนา SMEs จำนวน 2,224 กิจการ/9,693 คน 2. แผนงานพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ประกอบด้วย การพัฒนาศักยภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม กลุ่ม S-CURVE และ NEW S-CURVE โดยมีเป้าหมายพัฒนา SMEs จำนวน 430 กิจการ/1,755 คน 3. แผนงานเศรษฐกิจฐานราก ประกอบด้วย การพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการยกระดับศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งวิสาหกิจชุมชน โดยมีเป้าหมายพัฒนาวิสาหกิจชุมชน จำนวน 3,135 ราย และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ จำนวน 680 ผลิตภัณฑ์ โดยทั้ง 3 แผนงานนี้ มีงบประมาณรวม 832 ล้านบาท ดร.พสุ กล่าวปิดท้าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ ได้ที่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 2202 4414-17 หรือทาง www.dip.go.th หรือ www.facebook.com/dip.pr
Share:

Related Articles

​ทรู 5G แชร์ประสบการณ์อัจฉริยะขั้นสุด ใน “CAPTURE YOUR EPIC TRUE 5G MOMENT

ทรู 5G ล้ำสุดในไทย จัดเต็มสร้างประสบการณ์อัจฉริยะขั้นสุดกับ ‘CAPTURE YOUR EPIC TRUE 5G MOMENT’ กิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟต้อนรับการเปิดตัว Samsung Galax..

by SME Thailand.| 28 มค. 2021

​Buzzebees ผนึก Sabuy ทรานส์ฟอร์มธุรกิจค้าปลีก สร้าง Synergy Model ภายใต้ชื่อ บริษัท สบาย เอ็กเชนจ์ จำกัด

บัซซี่บีส์ และ SABUY ได้จับมือร่วมทุนด้วยสัดส่วน 50:50 โดยได้ร่วมดำเนินการจัดตั้งบริษัทใหม่ ภายใต้ชื่อ “บริษัท สบาย เอ็กเชนจ์ จำกัด” เติมเต็มในการสร..

by SME Thailand.| 27 มค. 2021

​EXIM BANK เติบโตก้าวกระโดดในรอบ 5 ปีจากการปรับองค์กรครั้งใหญ่เพื่อเป็นผู้นำ ‘องค์กรการเงินเพื่อการส่งออก’ ระดับโลก

แม้ปี 2563 ต้องเผชิญความท้าทายจากผลกระทบของการแพร่ระบาดโควิด-19 EXIM BANK ยังมีผลการดำเนินงานที่น่าพอใจและเป็นไปตามเป้าหมาย เป็นผู้นำองค์กรการเงินเพ..

by SME Thailand.| 27 มค. 2021