พาณิชย์ผลักดันกองทุน FTA ช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยต่อเนื่อง

by smethailandclub 30 กย. 2016
Share:

นับตั้งแต่ก้าวแรกในปี 2550 จนถึงปัจจุบัน กองทุน FTA ของกระทรวงพาณิชย์ประสบความสำเร็จ   อย่างท่วมท้น โดยมีโครงการที่ได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนนี้ แล้วถึง 49 โครงการ และยังคงเดินหน้าให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการไทยที่ประสบผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าสินค้าภายใต้FTA ต่างๆ ให้สามารถปรับตัว ยืนหยัด และแข่งขันได้อย่างเข้มแข็ง

นางอภิรดี  ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลา 9 ปีที่ผ่านมา     (ปี พ.ศ. 2550 – 2559) โครงการช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า หรือ “กองทุน FTA” ได้เติบโตและประสบความสำเร็จอย่างท่วมท้นต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบันมีโครงการที่ได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนนี้ ไปแล้วจำนวน 49 โครงการ จำแนกเป็นให้ความช่วยเหลือที่ให้แก่ภาคเกษตรกรรม 27 โครงการ ภาคอุตสาหกรรม 15 โครงการ และภาคบริการอีก 7 โครงการ โดยตัวอย่างความสำเร็จของโครงการที่ได้รับความช่วยเหลือของกองทุน FTA ได้แก่ (1) โครงการโคเนื้อของกลุ่มเกษตรกรโพนยางคำ ปัจจุบันมียอดขายกว่า 100 ล้านบาท (2) โครงการส้มปลอดสารพิษ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกส้มคุณภาพแม่อาย ซึ่งขณะนี้สามารถเข้าไปวางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้า Modern Trade แล้ว (3) โครงการปลาป่น ของกลุ่มโรงงานปลาป่น 40 แห่ง ซึ่งปัจจุบันได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP และ HACCP จากกรมปศุสัตว์ จนสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

นอกจากนั้น ผลงานที่กระทรวงพาณิชย์ภาคภูมิใจในการมีส่วนช่วยสนับสนุนผลผลิตการเกษตรให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับจนสามารถขยายตลาดทั้งและต่างประเทศได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ได้แก่ โครงการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดง หอมหัวใหญ่ และกระเทียม จนสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ได้เอง มีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น และใช้นวัตกรรมแปรรูปเป็นหอมผง กระเทียมดำ  และโครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกไม้ตัดดอกในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ลำพูน และพิจิตร จนสามารถพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ 3 สายพันธุ์ คือ พันธุ์สตาร์เลท (ลูกผสมปทุมมาสกุลขมิ้น) พันธุ์ พิงค์ เมโลดี้ (ลูกผสมกระเจียว สกุลขมิ้น) และลานนาแองเจิล  (ลูกผสมกล้วยไม้ สกุลฮาเบนาเรีย) ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรจากการส่งออกหัวพันธุ์ไปขายในประเทศญี่ปุ่น และเนเธอร์แลนด์ในปี 2558 กว่า 200 ล้านบาท

นางอภิรดีฯ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีงบประมาณ 2559 กระทรวงพาณิชย์ได้ให้ความช่วยเหลือเพิ่มอีก     3 โครงการ  ได้แก่ (1) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันหัตถกรรมสิ่งทอภาคเหนือตอนบน ของสมาคมวัฒนหัตถศิลป์ล้านนา (2) โครงการศึกษาตลาด ออกแบบพัฒนา และปรับปรุงมาตรฐานสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ภายในบ้านสำหรับกลุ่มประเทศ CLMV ของสมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคมไทย และ (3) โครงการยกมาตรฐานอุตสาหกรรมผลิตยาแผนโบราณให้ได้ตามหลักเกณฑ์ GMP PIC/S เพื่อรองรับผลกระทบจากข้อตกลงของอาเซียน ของกลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพร สำหรับในปีงบประมาณ 2560 ล่าสุดมีผู้สนใจยื่นขอรับความช่วยเหลือจากกองทุน FTAแล้ว 27 โครงการ ครอบคลุมทั้งภาคเกษตรกรรม (อาทิ ดาวเรือง มันเส้น และเมล่อน) ภาคอุตสาหกรรม  (เครื่องสำอางสมุนไพร และเครื่องสูบน้ำ) และภาคบริการ (กลุ่มวิศวกรไทย กลุ่มท่องเที่ยววิถีเกษตร และกลุ่มบริการด้านขนส่ง) ทั้งนี้ นางอภิรดีฯ มั่นใจว่า กองทุน FTA เป็นเครื่องมือสำคัญของกระทรวงพาณิชย์ที่จะขับเคลื่อนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและ กลุ่มเกษตรกรภายใต้บริบทการค้าโลกปัจจุบันได้อย่างแน่นอน

 
 


Share:

Related Articles

​Bebesup ทิชชู่เปียกรักษ์โลก จับมือ LocknLock ส่งแคมเปญเจาะตลาดครอบครัวยุคใหม่

Bebesup ทิชชู่เปียกรักษ์โลก ชูความเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งของเกาหลีใต้ ชูจุดแข็งปลอดภัย สะอาด และเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม จับมือ LocknLock ส่งแคมเปญเจาะตลาด..

by SME Thailand.| 18 ตค. 2021

​เอ็มจี แจ้งยอดขายรวม 3 ไตรมาส เติบโตขึ้น 14 เปอร์เซ็นต์ ขยับมาเป็นอันดับ 5 ของตลาด

บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย แถลงยอดขายรวมหลังจบไตรมาส 3 มีอัตราการเติบโตถึง 14 เปอร์เซ็นต์ พร้..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​ททท. จัดพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 รับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวไทยสู่สากล

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 หรือรางวัล..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021