รมว.แรงงาน ย้ำให้สสปท. ทำกรอบยุทธศาสตร์ 5 ปี ลดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน 5% ต่อปี รองรับ Thailand 4.0

by smethailandclub 07 ตค. 2016
Share:

รมว.แรงงาน ย้ำ สสปท. จัดทำกรอบยุทธศาสตร์ 5 ปี มุ่งเน้นการลดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานให้ลดลง อย่างน้อย 5% ต่อปี ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อรองรับ Thailand 4.0

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ให้กรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อเชื่อมต่อภารกิจและนโยบายของกระทรวงแรงงาน ในวาระที่คณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) หรื สสปท. เข้าเยี่ยมคารวะ ณ ห้องประชุม ประสงค์ รณะนันทร์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน วันนี้ (6 ต.ค. 59) โดยให้ สสปท. จัดทำกรอบยุทธศาสตร์ 5 ปี ให้แล้วเสร็จ ตามกรอบระยะเวลา โดยให้แผนยุทธศาสตร์มีความสอดคล้อง นโยบายของรัฐบาล เรื่อง Safety Thailand โดยมุ่งเน้นการลดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานให้ลดลง อย่างน้อย 5% ต่อปี เน้นให้ความสำคัญในการลดอุบัติเหตุจากการทำงาน ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมเคมี การป้องกันอัคคีภัย อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่รัฐบาลสนับสนุนในอนาคตตามนโยบาย Thailand 4.0

 สสปท. เป็นองค์การมหาชนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ มีบทบาทสำคัญในการให้บริการทางด้านวิชาการ งานวิจัย และสถิติ จัดทำคู่มือปฏิบัติงานพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย และพัฒนาส่งเสริมพฤติกรรมด้านความปลอดภัยให้กับแรงงาน ทั้งแรงงานไทยและต่างด้าว ซึ่ง สสปท. จะต้องทำงานควบคู่กับกระทรวงแรงงาน และกระทรวงอื่นๆ ตามนโยบาย Safety Thailand โดย สสปท. จะมีส่วนสำคัญในการสนับสนุน ให้บริการที่สอดคล้องและส่งเสริมกับการออกกฎหมายใหม่ และการประสานงาน เพื่อให้มีการทำงานอย่างบูรณาการร่วมกับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายเดียวกัน คือ การป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงาน และโรคจากการทำงานของลูกจ้าง ตลอดจนลดการสูญเสียต่อธุรกิจและภาพลักษณ์ของประเทศ เพื่อการส่งเสริมวัฒนธรรมในการป้องกันอุบัติเหตุ แทนการมุ่งเน้นการเยียวยาและฟื้นฟูหลังจากการเกิดอุบัติเหตุ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับสำนักงานกองทุนเงินทดแทน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน วางแผนและทำงานร่วมกันเพื่อกำหนดกรอบงบประมาณที่ชัดเจนต่อไป
Share:

Related Articles

​Buzzebees ผนึก Sabuy ทรานส์ฟอร์มธุรกิจค้าปลีก สร้าง Synergy Model ภายใต้ชื่อ บริษัท สบาย เอ็กเชนจ์ จำกัด

บัซซี่บีส์ และ SABUY ได้จับมือร่วมทุนด้วยสัดส่วน 50:50 โดยได้ร่วมดำเนินการจัดตั้งบริษัทใหม่ ภายใต้ชื่อ “บริษัท สบาย เอ็กเชนจ์ จำกัด” เติมเต็มในการสร..

by SME Thailand.| 27 มค. 2021

​EXIM BANK เติบโตก้าวกระโดดในรอบ 5 ปีจากการปรับองค์กรครั้งใหญ่เพื่อเป็นผู้นำ ‘องค์กรการเงินเพื่อการส่งออก’ ระดับโลก

แม้ปี 2563 ต้องเผชิญความท้าทายจากผลกระทบของการแพร่ระบาดโควิด-19 EXIM BANK ยังมีผลการดำเนินงานที่น่าพอใจและเป็นไปตามเป้าหมาย เป็นผู้นำองค์กรการเงินเพ..

by SME Thailand.| 27 มค. 2021

​สตีเบล เอลทรอน ผนึกพันธมิตร เฮลท์แลนด์ ขยายไลน์มุ่งเจาะตลาดสปาเต็มรูปแบบ

สตีเบล เอลทรอน ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ ฮีทปั๊ม (Heat Pump) เครื่องปั๊มความร้อนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้บริการ ณ เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ในพัทยาใ..

by SME Thailand.| 26 มค. 2021