รมว.แรงงาน ย้ำให้สสปท. ทำกรอบยุทธศาสตร์ 5 ปี ลดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน 5% ต่อปี รองรับ Thailand 4.0

by smethailandclub 07 ตค. 2016
Share:

รมว.แรงงาน ย้ำ สสปท. จัดทำกรอบยุทธศาสตร์ 5 ปี มุ่งเน้นการลดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานให้ลดลง อย่างน้อย 5% ต่อปี ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อรองรับ Thailand 4.0

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ให้กรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อเชื่อมต่อภารกิจและนโยบายของกระทรวงแรงงาน ในวาระที่คณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) หรื สสปท. เข้าเยี่ยมคารวะ ณ ห้องประชุม ประสงค์ รณะนันทร์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน วันนี้ (6 ต.ค. 59) โดยให้ สสปท. จัดทำกรอบยุทธศาสตร์ 5 ปี ให้แล้วเสร็จ ตามกรอบระยะเวลา โดยให้แผนยุทธศาสตร์มีความสอดคล้อง นโยบายของรัฐบาล เรื่อง Safety Thailand โดยมุ่งเน้นการลดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานให้ลดลง อย่างน้อย 5% ต่อปี เน้นให้ความสำคัญในการลดอุบัติเหตุจากการทำงาน ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมเคมี การป้องกันอัคคีภัย อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่รัฐบาลสนับสนุนในอนาคตตามนโยบาย Thailand 4.0

 สสปท. เป็นองค์การมหาชนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ มีบทบาทสำคัญในการให้บริการทางด้านวิชาการ งานวิจัย และสถิติ จัดทำคู่มือปฏิบัติงานพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย และพัฒนาส่งเสริมพฤติกรรมด้านความปลอดภัยให้กับแรงงาน ทั้งแรงงานไทยและต่างด้าว ซึ่ง สสปท. จะต้องทำงานควบคู่กับกระทรวงแรงงาน และกระทรวงอื่นๆ ตามนโยบาย Safety Thailand โดย สสปท. จะมีส่วนสำคัญในการสนับสนุน ให้บริการที่สอดคล้องและส่งเสริมกับการออกกฎหมายใหม่ และการประสานงาน เพื่อให้มีการทำงานอย่างบูรณาการร่วมกับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายเดียวกัน คือ การป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงาน และโรคจากการทำงานของลูกจ้าง ตลอดจนลดการสูญเสียต่อธุรกิจและภาพลักษณ์ของประเทศ เพื่อการส่งเสริมวัฒนธรรมในการป้องกันอุบัติเหตุ แทนการมุ่งเน้นการเยียวยาและฟื้นฟูหลังจากการเกิดอุบัติเหตุ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับสำนักงานกองทุนเงินทดแทน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน วางแผนและทำงานร่วมกันเพื่อกำหนดกรอบงบประมาณที่ชัดเจนต่อไป
Share:

Related Articles

​Tellscore เตรียมจัดงาน Thailand Influencer Awards 2020

เทลสกอร์ (Tellscore) ผู้นำด้านอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งแพลตฟอร์ม ที่ดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศไทย อินโดนีเซีย และโคลอมเบีย ประกาศจัดงาน Thailand Infl..

by SME Startup| 27 ตค. 2020

​​กรมสรรพากรชูนวัตกรรมให้ภาษีเป็นเรื่องง่าย ใช้ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax)

กรมสรรพากรเปิดตัวระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax) นำนวัตกรรมมาใช้ เพื่อความสะดวกของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดใหญ่ กลาง เล็ก และผู..

by SME Startup| 27 ตค. 2020

​บสย. จัดหนักเปิดบูธ “แก้หนี้” ช่วยSME

บสย. จัดหนักเพื่อ SMEs เปิดบูธ “แก้หนี้” ระดมทีม หมอหนี้ หาทางออก “ปรับโครงสร้างหนี้” ในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 20 ระหว่าง 22-25 ตุลาคมนี้

by SME Thailand.| 22 ตค. 2020