ประชาชนอยากเห็นปฏิรูปการเมือง พรรคการเมือง นักการเมือง ก่อนมีการเลือกตั้งปีหน้า

by smethailandclub 08 ตค. 2016
Share:กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ความหวังของประชาชนกับการก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของการเมืองไทย” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,221 คน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 71.3 คิดว่าควรมีการปฏิรูปการเมือง พรรคการเมือง นักการเมือง อย่างจริงจังก่อนการเลือกตั้งปีหน้า ขณะที่ร้อยละ 22.6 คิดว่าดีอยู่แล้ว ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไร และร้อยละ 6.1 ไม่แน่ใจ

ทั้งนี้เมื่อถามว่าเห็นด้วยหรือไม่กับการเซ็ตซีโร่พรรคการเมือง (โดยทุกพรรคจะต้องเหมือนนับหนึ่งใหม่ เช่น จดทะเบียนพรรค สมาชิกพรรค หัวหน้าพรรค เพื่อไม่ให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบก่อนการเลือกตั้งในปีหน้า) ส่วนใหญ่ร้อยละ 74.1 เห็นด้วย  เพราะจะได้มีทางเลือกมากขึ้น เปิดโอกาสให้มีพรรคการเมือง นักการเมืองใหม่มากขึ้น  ขณะที่ร้อยละ 20.2  ไม่เห็นด้วย เพราะจะทำให้ต้องยุบพรรคใหญ่ และใช้เวลานานในการตั้งพรรคใหม่ เซ็ตพรรคใหม่ ส่วนร้อยละ 5.7 ไม่แน่ใจ   

เมื่อถามต่อว่าเห็นด้วยหรือไม่กับการจำกัดค่าใช้จ่ายและการจำกัดการใช้สื่อในการหาเสียงของ ส.ส. ส่วนใหญ่ร้อยละ 78.5 เห็นด้วย เพราะจะทำให้นักการเมืองมีการหาเสียงได้เท่าเทียมกัน ขณะที่ร้อยละ 17.3 ไม่เห็นด้วย เพราะจะทำให้การหาเสียงไม่คึกคัก ขาดสีสัน  ส่วนที่เหลือร้อยละ 4.2 ไม่แน่ใจ

สำหรับสิ่งที่ประชาชนคาดหวังจะเห็นการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด หลังจากการปฏิรูประบบการเมืองไทยคือ อยากเห็นนักการเมืองหน้าใหม่ๆ พรรคการเมืองใหม่ นโยบายหาเสียงใหม่ๆ เพื่อเป็นทางเลือกให้ประชาชน (ร้อยละ 62.7) รองลงมาอยากให้การเมืองไทยมีการแข่งขันอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม ไม่ซื้อเสียง (ร้อยละ 57.4) และอยากให้นักการเมืองลดการแสวงหาผลประโยชน์ภายหลังการเลือกตั้ง    (ร้อยละ 48.2)

นอกจากนี้เมื่อถามว่าเห็นด้วยหรือไม่กับการเซ็ตซีโร่องค์กรอิสระทั้งหมด โดยเริ่มจาก กกต. เป็นที่แรกพบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 67.8 เห็นด้วยเพราะควรเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด ก่อนเลือกตั้งปีหน้า ขณะที่ร้อยละ 25.2 ไม่เห็นด้วยเพราะระบบเดิมดีอยู่แล้ว ที่เหลือร้อยละ 7.0 ไม่แน่ใจ

สุดท้ายเมื่อถามถึงความเชื่อมั่นต่อรัฐบาล คสช. ในการปฏิรูประบบการเมือง ข้าราชการ  องค์กรอิสระ ใหม่ทั้งหมด จะทำให้ประเทศไทยมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้กว่าอดีตที่ผ่านมาพบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 60.3 เชื่อมั่นค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ขณะที่ร้อยละ 33.1 เชื่อมั่นค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด ส่วนร้อยละ 6.6 ไม่แน่ใจ
Share:

Related Articles

​AP ยืนหนึ่งผู้นำด้านบริหารจัดการโครงการอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัยครบวงจร

AP ยิ้มรับความสำเร็จหลัง SMART (สมาร์ท) บริษัทผู้นำธุรกิจพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ ในเครือ “คว้า ISO 41001:2018” มาตรฐานใหม่ของการให้บริการด้านการบร..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​“สุริยะ” สั่งการ กสอ. ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุนฯ เพิ่มสภาพคล่องกว่า 2,300 กิจการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุน กว่า 2,300 กิจการ ประกอบด้วย การพักชำระหนี้สูงสุด 12 เดือนสำหรับลูกหนี้ชั้นดี พักชำระหน..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​บริดจสโตน ส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตน ผ่านโครงการ B-Active สร้างพื้นที่ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของเด็กไทย

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ในฐานะผู้นำด้านการผลิตยางรถยนต์อันดับหนึ่งในประเทศไทย เดินหน้าส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตนในโครงการ B-Active แห่งที่ 3 ณ โรงเรี..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021