สวนดุสิตโพลเผย '10 ความหนักใจ' ของประชาชนแทนนายกฯบิ๊กตู่

by smethailandclub 08 ตค. 2016
Share:

ถึงแม้ว่ารัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เข้ามาบริหารประเทศเป็นเวลานานกว่า 2 ปีแล้ว แต่ยังคงเห็นได้ว่าสถานการณ์ทางการเมืองขณะนี้ยังคงมีปัญหาต่าง ๆ เข้ามารุมเร้า ส่งผลให้อุณหภูมิทางการเมืองของประเทศยังคงร้อนแรง สร้างความวิตกกังวลและความหนักใจให้กับประชาชนอย่างมาก เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็น                  ของประชาชนที่มีต่อ “ความหนักใจแทนนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,245 คน ระหว่างวันที่ 3-7 ตุลาคม 2559                    สรุปผลได้ ดังนี้   

•     “10 ความหนักใจ” ของประชาชนแทนนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

อันดับ 1    การบริหารบ้านเมืองให้ผ่านพ้นวิกฤตต่างๆ    86.02%
วิธีแก้ไข    ผู้นำต้องเข้มแข็ง จริงจัง แก้ปัญหาให้ตรงจุด มีคณะทำงานที่เก่ง มีความรู้ความสามารถ ใช้อำนาจในทางสุจริต ฯลฯ 

อันดับ 2    การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การส่งออก    84.86%
วิธีแก้ไข    ภาครัฐต้องมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  เชิญชวนให้ต่างชาติเข้ามาลงทุน ฯลฯ

อันดับ 3    ความขัดแย้งทางการเมือง สร้างกระแส โจมตี    80.24%
วิธีแก้ไข    ต้องเด็ดขาด เอาจริงเอาจัง  รับฟังความคิดเห็นรอบด้าน เมื่อเกิดกระแสต่าง ๆ ควรออกมาชี้แจง แก้ปัญหาทันที ฯลฯ 

อันดับ 4    ดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ค่าครองชีพ สินค้าแพง     77.11%
วิธีแก้ไข    ควบคุมราคาสินค้า ไม่ให้มีการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค แก้ปัญหาว่างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชน ฯลฯ 

อันดับ 5    การปราบปรามทุจริตคอรัปชั่น และผู้มีอิทธิพล    75.90%
วิธีแก้ไข    ใช้อำนาจตามมาตรา 44  มีบทลงโทษที่รุนแรง ขุดรากถอนโคน ตั้งกรรมการตรวจสอบทุกกรณี ไม่มีการละเว้น ฯลฯ

อันดับ 6    รัฐธรรมนูญ กฎหมาย กำหนดการการจัดการเลือกตั้ง    71.33%
วิธีแก้ไข    มีการดำเนินงานที่เป็นมาตรฐาน มีความเป็นธรรม เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนรวม เป็นที่ยอมรับของคนส่วนใหญ่ ฯลฯ 

อันดับ 7    น้ำท่วม ภัยธรรมชาติ     68.67%
วิธีแก้ไข    มีการบริหารจัดการน้ำที่เป็นระบบ เตรียมการรับมือป้องกันล่วงหน้า ขุดลอกคูคลอง ฟื้นฟูรักษาธรรมชาติ ฯลฯ

อันดับ 8    ความเดือดร้อนของเกษตรกร ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ    64.34%
วิธีแก้ไข    มีมาตรการช่วยเหลือ เร่งจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกร พักชำระหนี้ ลดดอกเบี้ย ดูแลราคาผลผลิตที่เป็นธรรม ฯลฯ   

อันดับ 9    ปัญหาการจราจร การพัฒนาระบบการคมนาคม    54.22%
วิธีแก้ไข    พัฒนาระบบขนส่งมวลชนให้มีคุณภาพ มีปริมาณเพียงพอรองรับความต้องการ มีการควบคุมการใช้รถใช้ถนน ฯลฯ

อันดับ 10    สภาพสังคมเสื่อมโทรม เอารัดเอาเปรียบ เห็นแก่ตัว    48.20%
วิธีแก้ไข    มีบทลงโทษที่รุนแรง ขอความร่วมมือจากทุกฝ่าย ปฏิรูปการศึกษา เน้นการปลูกฝังคุณธรรม สร้างจิตสำนึกที่ดี ฯลฯ
       


Share:

Related Articles

​​กรมสรรพากรชูนวัตกรรมให้ภาษีเป็นเรื่องง่าย ใช้ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax)

กรมสรรพากรเปิดตัวระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax) นำนวัตกรรมมาใช้ เพื่อความสะดวกของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดใหญ่ กลาง เล็ก และผู..

by SME Thailand.| 27 ตค. 2020

​บสย. จัดหนักเปิดบูธ “แก้หนี้” ช่วยSME

บสย. จัดหนักเพื่อ SMEs เปิดบูธ “แก้หนี้” ระดมทีม หมอหนี้ หาทางออก “ปรับโครงสร้างหนี้” ในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 20 ระหว่าง 22-25 ตุลาคมนี้

by SME Thailand.| 22 ตค. 2020

​HP จัดโปรแกรมเช่าซื้อ-เช่าใช้อุปกรณ์ไอทีสำหรับธุรกิจ ช่วย SME–Startup ขับเคลื่อนธุรกิจบนเส้นทางการฟื้นตัว

ธุรกิจจำนวนมากกำลังเผชิญกับความท้าทายในสภาพกดดันจากการสถานกาณ์ผันผวนต่างๆ และพยายามต่อสู้กับผลกระทบที่เกิดขึ้น ผู้ประกอบการ SME – Start up จำเป็นต้อ..

by SME Thailand.| 21 ตค. 2020