'ตลาดต้องชม Expo 2016' ช่วยสร้างแรงกระตุ้นนักท่องเที่ยว

by smethailandclub 09 ตค. 2016
Share:

             
กระทรวงพาณิชย์เผย “ตลาดต้องชม Expo 2016” ได้รับความสนใจจากประชาชน ช่วยประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้โครงการตลาดต้องชมได้เป็นอย่างดี เตรียมเปิดตลาดต้องชมอย่างต่อเนื่องและจะพัฒนาตลาดเดิมให้เกิดความยั่งยืน

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงพาณิชย์ โดยกรม การค้าภายในได้พัฒนาและยกระดับตลาดชุมชน ภายใต้ชื่อ “ตลาดต้องชม” เพื่อสร้างรายได้และช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน SMEs ซึ่งได้ดำเนินการเปิดตลาดต้องชมครบตามเป้าหมาย 77 แห่งแล้ว และได้จัดงาน “ตลาดต้องชม Expo 2016” ขึ้น เมื่อวันที่ 27 - 30 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้แก่กลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน  ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ในฐานะผู้ผลิตสินค้า และประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในฐานะผู้บริโภคได้รับทราบและรู้จักโครงการตลาดต้องชมมากยิ่งขึ้น และยังเป็นการสร้างกำลังใจให้แก่ผู้ประกอบการในตลาดต้องชมในการผลิตสินค้าคุณภาพออกมาจำหน่าย และเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนที่ช่วยสนับสนุนให้การดำเนินนโยบายในการสร้างความเข้มแข็งของรัฐบาล    ประสบผลสำเร็จได้เร็วยิ่งขึ้น

             
โดยการจัดงาน “ตลาดต้องชม Expo 2016” ที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นอย่างดี มีผู้เข้าเยี่ยมชมงานและเลือกซื้อสินค้าหมุนเวียนตลอดงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ได้ทำการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media ควบคู่ไปด้วย ส่งผลให้เกิดการสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนได้รู้จักและรับทราบว่ามีตลาดต้องชมแล้วทั่วประเทศ ซึ่งถือเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนไปเยี่ยมชมและอุดหนุนสินค้าในตลาดต้องชมมากยิ่งขึ้น อันเป็นการช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนอีกทางหนึ่ง อีกทั้ง การจัดงานดังกล่าวยังเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าชุมชน ทำให้มียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 10-20

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากความสำเร็จในการจัดงานในครั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์จะจัดงาน “ตลาดต้องชม Expo” เช่นนี้เป็นประจำ และจะพัฒนาให้เกิดการรับรู้เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งจะดำเนินงานส่งเสริมตลาดต้องชมอย่างต่อเนื่องโดยในปีงบประมาณ 2560 จะพัฒนาให้มีตลาดต้องชมเพิ่มขึ้นอีกเป็น 154 แห่ง และทำให้ตลาดต้องชมที่เปิดแล้วเกิดความยั่งยืน โดยจะพัฒนาให้ครบวงจรมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะติดตามประเมินผลตลาดต้องชมที่เปิดแล้ว เสริมสร้างองค์ความรู้ เชื่อมโยงการซื้อขายสินค้าระหว่างตลาดต้องชมกับตลาดกลางสินค้าเกษตรในความส่งเสริมของ กรมฯ และขยายการประชาสัมพันธ์ตลาดและสินค้าของตลาดต้องชมผ่านสื่อออนไลน์และสื่ออื่นๆ ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างต่อไป ซึ่งเชื่อมั่นว่าตลาดต้องชมจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมด้านการตลาดภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง  ตามนโยบายรัฐบาล และส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจของชุมชนมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนอย่างแท้จริง
Share:

Related Articles

​HP จัดโปรแกรมเช่าซื้อ-เช่าใช้อุปกรณ์ไอทีสำหรับธุรกิจ ช่วย SME–Startup ขับเคลื่อนธุรกิจบนเส้นทางการฟื้นตัว

ธุรกิจจำนวนมากกำลังเผชิญกับความท้าทายในสภาพกดดันจากการสถานกาณ์ผันผวนต่างๆ และพยายามต่อสู้กับผลกระทบที่เกิดขึ้น ผู้ประกอบการ SME – Start up จำเป็นต้อ..

by SME Thailand.| 21 ตค. 2020

​กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต คว้ารางวัลสถานที่ทำงานที่น่าทำงานที่สุดในเอเชีย

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย แซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยา..

by SME Thailand.| 20 ตค. 2020

​​กสอ. จัดงาน โพรแพ็ค เอเชีย 2020 เปิดเวทีให้ภาคอุตสาหกรรมผลิตหาเทคโนโลยีใหม่เสริมทัพ

งานโพรแพ็ค เอเชีย ปีนี้ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมชมงานกว่า 23,000 คน หวังใช้งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมเป็นทางลัดพัฒนาธุรกิจ ชี้ไฮไลท์สำคัญปีนี้เน้นจัดแสดง..

by SME Thailand.| 20 ตค. 2020