ก.วิทย์ฯ-สวทช. ผนึก สสว. กรมส่งเสริม ก.อุตฯ ติดปีกผู้ประกอบการกลุ่มอาหาร-เกษตร ผลักดันสู่อุตสาหกรรม 4.0

by smethailandclub 11 ตค. 2016
Share:

 (11 ตุลาคม 2559) ที่โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาฯ (กรุงเทพฯ): กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ ไอแทป และ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเวทีเสวนาเรื่อง "Thailand Food 4.0 จากแนวคิดสู่การประยุกต์ใช้ ก้าวอย่างไรให้ถึงปลายทาง" เพื่อยกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรของประเทศในยุคอุตสาหกรรม 4.0 โดยมีผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร การเกษตร อุตสาหกรรมเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติ นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังกว่า 400 คน

ดร.นันทิยา วิริยบัณฑร ผู้อำนวยการโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ ไอแทป สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดเผยว่า การเตรียมความพร้อมให้กับกลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 เป็นสิ่งสำคัญมาก ซึ่งต้องอาศัยการสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อเป็นตัวเร่งให้ภาคอุตสาหกรรม เกิดการขับเคลื่อนได้อย่างรวดเร็วและมีทิศทางที่ถูกต้อง ที่ผ่านมาโปรแกรมไอแทป สวทช. เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนผู้ประกอบการ โดยเฉพาะด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม โดยมีที่ปรึกษาเทคโนโลยีที่มีความรู้และประสบการณ์ และเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญที่เข้มแข็ง คอยสนับสนุน และให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

นอกจากนั้นแล้ว ยังมีพันธมิตรอย่าง สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ช่วยบูรณาการและผลักดันการส่งเสริม SME ของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนให้ SME สามารถเติบโตและแข่งขันได้ในระดับสากล โดยที่ผ่านมาร่วมกันสนับสนุนผู้ประกอบการมากกว่า 4,500 โครงการแล้ว อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมอาหาร ถือเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีบทบาทและโอกาสในการเจริญเติบโตสูง ที่สำคัญยังช่วยสร้างรายได้และผลกระทบทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยและมีศักยภาพสูงที่จะก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ได้ในอนาคตนอันใกล้นี้  

 นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ความร่วมมือบูรณาการของภาครัฐครั้งนี้ ถือเป็นวิสัยทัศน์ที่สำคัญมาก ที่จะเป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากการประกอบกิจการในยุคอุตสาหกรรม 4.0 นั้น ภาคอุตสาหกรรมต้องเตรียมพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายในประเทศ เช่น ปัญหาแรงงาน การเปลี่ยนแปลงราคาพลังงาน หรือปัจจัยภายนอกประเทศ เช่น ความผันผวนทางเศรษฐกิจโลก เป็นต้น นอกจากนั้น ปัจจุบันความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลกเริ่มเปลี่ยนแปลงไป การผลิตสินค้าจำนวนมาก (Mass Production) แบบที่เคยทำมานานนั้นเริ่มลดลง และถูกแทนที่ด้วยการผลิตสินค้าที่หลากหลายรูปแบบ อีกทั้งยังมีรูปแบบที่แตกต่างกันตามความต้องการของผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม นำมาซึ่งการแข่งขันที่เน้นความสะดวกรวดเร็วในการผลิตและบริการ ดังนั้นสิ่งที่อุตสาหกรรมต้องทำความเข้าใจและปรับตัวเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0 คือการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ได้แก่ การยกระดับนวัตกรรมทั้งด้านการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งต้องสามารถเชื่อมโยงสู่ภายนอกทั้งกับตลาดในประเทศและต่างประเทศด้วย

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในฐานะเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 มีความพร้อมที่จะร่วมกับโปรแกรม ไอแทป สวทช. เพื่อเป็นกลไกลภาครัฐช่วยยกระดับและเชื่อมโยงการบริการ เพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรด้วยนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้อุตสาหกรรมอาหารของประเทศ มีความพร้อมและเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

Share:

Related Articles

​บสย. จัดหนักเปิดบูธ “แก้หนี้” ช่วยSME

บสย. จัดหนักเพื่อ SMEs เปิดบูธ “แก้หนี้” ระดมทีม หมอหนี้ หาทางออก “ปรับโครงสร้างหนี้” ในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 20 ระหว่าง 22-25 ตุลาคมนี้

by SME Thailand.| 22 ตค. 2020

​HP จัดโปรแกรมเช่าซื้อ-เช่าใช้อุปกรณ์ไอทีสำหรับธุรกิจ ช่วย SME–Startup ขับเคลื่อนธุรกิจบนเส้นทางการฟื้นตัว

ธุรกิจจำนวนมากกำลังเผชิญกับความท้าทายในสภาพกดดันจากการสถานกาณ์ผันผวนต่างๆ และพยายามต่อสู้กับผลกระทบที่เกิดขึ้น ผู้ประกอบการ SME – Start up จำเป็นต้อ..

by SME Thailand.| 21 ตค. 2020

​กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต คว้ารางวัลสถานที่ทำงานที่น่าทำงานที่สุดในเอเชีย

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย แซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยา..

by SME Thailand.| 20 ตค. 2020