SME Development Bank ประกาศค่านิยมองค์กรใหม่ SME-D เอสเอ็มอี ดีมากมาก Culture

by smethailandclub 13 ตค. 2016
Share:SME Development Bank ประกาศค่านิยมองค์กรใหม่ SME-D เอสเอ็มอี ดีมากมาก Culture สู่การเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาอย่างแท้จริง

 

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว. หรือ SME Development Bank) เปิดเผยว่า ธนาคารได้สร้างค่านิยมองค์กรใหม่ ภายใต้แนวคิด “ประสานความร่วมมือ ยึดถือจรรยา ตอบโจทย์ คุ้มค่า พัฒนาอย่างต่อเนื่อง” หรือ SME-D เอสเอ็มอี ดีมากมาก Culture มุ่งสู่การเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาอย่างแท้จริง
 


สำหรับค่านิยมใหม่ SME-D เอสเอ็มอี ดีมากมาก Culture ประกอบด้วย S-Synergy ประสานความร่วมมือ ทำงานเป็นทีม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของธนาคาร M-Morality ยึดถือและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ เพื่อให้ธนาคารมีการบริหารจัดการที่โปร่งใส และการกำกับดูแลกิจการที่ดี E-Efficiency ใช้งบประมาณในการบริหารจัดการตามภารกิจของธนาคารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของพนักงาน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างคุ้มค่า D-Development พัฒนาตนเองและกระบวนการทำงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้ธนาคารบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ทุกด้าน
 
 
กรรมการผู้จัดการ ธพว.  กล่าวอีกว่า “การสร้างค่านิยมใหม่ขององค์กร SME-D เอสเอ็มอี          ดีมากมาก Culture  ดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางปลูกฝังให้พนักงานของธนาคารยึดถือปฏิบัติสร้างวัฒนธรรมองค์กร สะท้อนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ยึดถือธรรมาภิบาล สร้างแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นลูกค้า  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบรรลุเป้าหมายก้าวสู่การเป็น SME Development Bank ธนาคารเพื่อการพัฒนาอย่างแท้จริง โดยให้บริการผู้ประกอบการรายย่อยอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการให้สินเชื่อ ร่วมลงทุน และการพัฒนาผู้ประกอบการตามบทบาทภารกิจของธนาคารและสอดรับนโยบายรัฐบาล มู่งสู่ SME 4.0 สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs รอบด้านทุกมิติ เพื่อพัฒนาเติบโตต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมมาช่วยในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายต่อไป


Share:

Related Articles

​เอ็มจี แจ้งยอดขายรวม 3 ไตรมาส เติบโตขึ้น 14 เปอร์เซ็นต์ ขยับมาเป็นอันดับ 5 ของตลาด

บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย แถลงยอดขายรวมหลังจบไตรมาส 3 มีอัตราการเติบโตถึง 14 เปอร์เซ็นต์ พร้..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​ททท. จัดพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 รับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวไทยสู่สากล

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 หรือรางวัล..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​ช้อปปี้ สยายปีกบุกไตรมาส 4 เต็มสูบกับมหกรรม Shopee 10.10 Brands Festival

ช้อปปี้ (Shopee) ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน ติดสปีดสู่ความเป็นเลิศส่งท้ายไตรมาส 4 ของปี มุ่งตอบโจทย์ทุกความต..

by SME Thailand.| 08 ตค. 2021