SME Development Bank ประกาศค่านิยมองค์กรใหม่ SME-D เอสเอ็มอี ดีมากมาก Culture

by smethailandclub 13 ตค. 2016
Share:SME Development Bank ประกาศค่านิยมองค์กรใหม่ SME-D เอสเอ็มอี ดีมากมาก Culture สู่การเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาอย่างแท้จริง

 

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว. หรือ SME Development Bank) เปิดเผยว่า ธนาคารได้สร้างค่านิยมองค์กรใหม่ ภายใต้แนวคิด “ประสานความร่วมมือ ยึดถือจรรยา ตอบโจทย์ คุ้มค่า พัฒนาอย่างต่อเนื่อง” หรือ SME-D เอสเอ็มอี ดีมากมาก Culture มุ่งสู่การเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาอย่างแท้จริง
 


สำหรับค่านิยมใหม่ SME-D เอสเอ็มอี ดีมากมาก Culture ประกอบด้วย S-Synergy ประสานความร่วมมือ ทำงานเป็นทีม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของธนาคาร M-Morality ยึดถือและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ เพื่อให้ธนาคารมีการบริหารจัดการที่โปร่งใส และการกำกับดูแลกิจการที่ดี E-Efficiency ใช้งบประมาณในการบริหารจัดการตามภารกิจของธนาคารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของพนักงาน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างคุ้มค่า D-Development พัฒนาตนเองและกระบวนการทำงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้ธนาคารบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ทุกด้าน
 
 
กรรมการผู้จัดการ ธพว.  กล่าวอีกว่า “การสร้างค่านิยมใหม่ขององค์กร SME-D เอสเอ็มอี          ดีมากมาก Culture  ดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางปลูกฝังให้พนักงานของธนาคารยึดถือปฏิบัติสร้างวัฒนธรรมองค์กร สะท้อนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ยึดถือธรรมาภิบาล สร้างแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นลูกค้า  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบรรลุเป้าหมายก้าวสู่การเป็น SME Development Bank ธนาคารเพื่อการพัฒนาอย่างแท้จริง โดยให้บริการผู้ประกอบการรายย่อยอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการให้สินเชื่อ ร่วมลงทุน และการพัฒนาผู้ประกอบการตามบทบาทภารกิจของธนาคารและสอดรับนโยบายรัฐบาล มู่งสู่ SME 4.0 สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs รอบด้านทุกมิติ เพื่อพัฒนาเติบโตต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมมาช่วยในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายต่อไป


Share:

Related Articles

​บสย. จัดหนักเปิดบูธ “แก้หนี้” ช่วยSME

บสย. จัดหนักเพื่อ SMEs เปิดบูธ “แก้หนี้” ระดมทีม หมอหนี้ หาทางออก “ปรับโครงสร้างหนี้” ในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 20 ระหว่าง 22-25 ตุลาคมนี้

by SME Thailand.| 22 ตค. 2020

​HP จัดโปรแกรมเช่าซื้อ-เช่าใช้อุปกรณ์ไอทีสำหรับธุรกิจ ช่วย SME–Startup ขับเคลื่อนธุรกิจบนเส้นทางการฟื้นตัว

ธุรกิจจำนวนมากกำลังเผชิญกับความท้าทายในสภาพกดดันจากการสถานกาณ์ผันผวนต่างๆ และพยายามต่อสู้กับผลกระทบที่เกิดขึ้น ผู้ประกอบการ SME – Start up จำเป็นต้อ..

by SME Thailand.| 21 ตค. 2020

​กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต คว้ารางวัลสถานที่ทำงานที่น่าทำงานที่สุดในเอเชีย

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย แซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยา..

by SME Thailand.| 20 ตค. 2020