SME Development Bank ประกาศค่านิยมองค์กรใหม่ SME-D เอสเอ็มอี ดีมากมาก Culture

by smethailandclub 13 ตค. 2016
Share:SME Development Bank ประกาศค่านิยมองค์กรใหม่ SME-D เอสเอ็มอี ดีมากมาก Culture สู่การเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาอย่างแท้จริง

 

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว. หรือ SME Development Bank) เปิดเผยว่า ธนาคารได้สร้างค่านิยมองค์กรใหม่ ภายใต้แนวคิด “ประสานความร่วมมือ ยึดถือจรรยา ตอบโจทย์ คุ้มค่า พัฒนาอย่างต่อเนื่อง” หรือ SME-D เอสเอ็มอี ดีมากมาก Culture มุ่งสู่การเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาอย่างแท้จริง
 


สำหรับค่านิยมใหม่ SME-D เอสเอ็มอี ดีมากมาก Culture ประกอบด้วย S-Synergy ประสานความร่วมมือ ทำงานเป็นทีม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของธนาคาร M-Morality ยึดถือและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ เพื่อให้ธนาคารมีการบริหารจัดการที่โปร่งใส และการกำกับดูแลกิจการที่ดี E-Efficiency ใช้งบประมาณในการบริหารจัดการตามภารกิจของธนาคารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของพนักงาน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างคุ้มค่า D-Development พัฒนาตนเองและกระบวนการทำงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้ธนาคารบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ทุกด้าน
 
 
กรรมการผู้จัดการ ธพว.  กล่าวอีกว่า “การสร้างค่านิยมใหม่ขององค์กร SME-D เอสเอ็มอี          ดีมากมาก Culture  ดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางปลูกฝังให้พนักงานของธนาคารยึดถือปฏิบัติสร้างวัฒนธรรมองค์กร สะท้อนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ยึดถือธรรมาภิบาล สร้างแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นลูกค้า  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบรรลุเป้าหมายก้าวสู่การเป็น SME Development Bank ธนาคารเพื่อการพัฒนาอย่างแท้จริง โดยให้บริการผู้ประกอบการรายย่อยอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการให้สินเชื่อ ร่วมลงทุน และการพัฒนาผู้ประกอบการตามบทบาทภารกิจของธนาคารและสอดรับนโยบายรัฐบาล มู่งสู่ SME 4.0 สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs รอบด้านทุกมิติ เพื่อพัฒนาเติบโตต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมมาช่วยในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายต่อไป


Share:

Related Articles

​บ้านปูจัด “UpImpact” ผลักดันกิจการเพื่อสังคมให้รอดพ้นวิกฤติ ปั้น BC4C กิจการเพื่อสังคมรุ่นต่อไปในปี 2564

บ้านปู จำกัด (มหาชน) สานต่อการทำงานด้านการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม หรือ “Social Enterprise (SE)” ในปี 2563 ผ่านโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม หรือ..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021

​‘ไลอ้อน ประเทศไทย’ ขนไลน์อัพสินค้าเสริมอาหาร-ดูแลสุขอนามัยบุกตลาดช่วงโควิด-19

ไลอ้อน ประเทศไทย เผยโควิด-19 หนุนผู้บริโภคตื่นตัวดูแลสุขภาพ ขนทัพผลิตภัณฑ์กลุ่มดูแลสุขอนามัย จัดโปรโมชันรับกระแส รุกเจาะช่องทางออนไลน์ตอบโจทย์ความต้..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021

​วอลล์สตรีท อิงลิช ชวนทุกคนเตรียมความพร้อม สร้างโอกาสที่ดีกว่า เร่งพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในช่วง work from home

Wall Street English ชวนทุกคนเตรียมความพร้อม สร้างโอกาสที่ดีกว่าในการเรียนและหน้าที่การทำงาน เร่งพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในช่วง work from home หรือช่..

by SME Thailand.| 13 มค. 2021