มาตรการกระตุ้นศก.และการลงทุนของรัฐ ส่งผลยอดจดทะเบียนธุรกิจ 9 เดือนปีนี้เพิ่ม 4%

by smethailandclub 23 ตค. 2016
Share:
     
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของรัฐ ส่งผลให้ยอดจดทะเบียน 9 เดือนแรกเพิ่มขึ้นร้อยละ 4ขณะที่ยอดจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจพุ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 35 มูลค่ากว่า 2.5 แสนล้านบาท
 
นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ยอดจดทะเบียนธุรกิจ 9 เดือนแรกของปี 2559 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 และจดทะเบียนเลิกบริษัทลดลงร้อยละ 0.2 เทียบกับสะสมรอบ 9 เดือน ปี 2558 ขณะที่ตัวเลขจัดตั้งบริษัทเฉพาะเดือน ก.ย.59 ลดลงร้อยละ 2 แต่ทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 16 เทียบกับเดือน ส.ค.59 สำหรับยอดจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจพุ่ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 35 มูลค่ากว่า 2.5 แสนล้านบาท บัญชีเงินฝากธนาคาร ยังคงได้รับความนิยมสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 62 ของทรัพย์สินที่มาจดทะเบียน รองลงมาคือลูกหนี้การค้า และ เครื่องจักร/รถยนต์/เรือ
                             
ทั้งนี้ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ชี้แจงรายละเอียดสถิติการจดทะเบียนธุรกิจและผลการให้บริการประจำเดือนกันยายน 2559 และไตรมาส3/2559 เพิ่มเติม ดังนี้ 
ผลการจดทะเบียนธุรกิจ เดือนกันยายน
                    
จำนวนการจดทะเบียน มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทจัดตั้งใหม่ทั่วประเทศเดือนกันยายน 2559 จำนวน 6,076 ราย ใกล้เคียงกับเดือนสิงหาคม 2559 ซึ่งมีจำนวน 6,200 ราย โดยลดลง 124 ราย คิดเป็น 2% และเมื่อพิจารณาภาพรวมในรอบ 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย.) มีจำนวน 48,987 ราย เมื่อเปรียบเทียบช่วงเดียวกันของปี 2558 (ม.ค.-ก.ย.) ซึ่งมีจำนวน 47,159 ราย เพิ่มขึ้น 1,828 ราย คิดเป็น 4% สำหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนเลิกในรอบ 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย.) มีจำนวนทั้งสิ้น 11,835 ราย ใกล้เคียงกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2558 (ม.ค.-ก.ย.) จำนวน 11,862 ราย โดยลดลง 27 ราย คิดเป็น 0.2%
                  
มูลค่าทุนจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ ในเดือนกันยายน 2559 มีจำนวนทั้งสิ้น 22,429 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 3,068 ล้านบาท คิดเป็น 16% เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2559 ซึ่งมีจำนวน 19,361 ล้านบาท แต่มีมูลค่าลดลงจำนวน 23,086 ล้านบาท คิดเป็น 51% เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2558 ซึ่งมีจำนวน 45,515 ล้านบาท
               
ประเภทธุรกิจที่จดทะเบียนจัดตั้งสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 650 รายรองลงมา ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 301 ราย ธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร จำนวน 178 ราย ธุรกิจให้คำปรึกษาด้านการจัดการ จำนวน 159 ราย และธุรกิจขายส่งเครื่องจักร จำนวน 141 ราย ตามลำดับ
 
      
ห้างหุ้นส่วนบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งทั้งสิ้น (ณ วันที่ 30 ก.ย. 59) จำนวน 1,345,009 ราย มูลค่าทุนจดทะเบียนรวม 20.27 ล้านล้านบาท โดยมีห้างหุ้นส่วนบริษัทที่ดำเนินกิจการอยู่ทั่วประเทศ จำนวน 639,907 ราย มูลค่าทุนจดทะเบียน 15.66 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นบริษัทจำกัด 460,820 ราย บริษัทมหาชนจำกัด 1,149 ราย และห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 177,938 ราย                  
  
ภาพรวมของไตรมาส 3/2559 มีการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัท จำนวน 17,195 ราย เพิ่มขึ้นจาก  ไตรมาสที่ผ่านมา (ไตรมาส 2/2559) จำนวน 2,926 ราย คิดเป็น 21% และเมื่อเทียบกับช่วงไตรมาสเดียวกันของปีก่อน(ไตรมาส 3/2558) เพิ่มขึ้น จำนวน 1,593 ราย คิดเป็น 10% สำหรับการจดทะเบียนเลิกในไตรมาส 3/2559 (ก.ค.-ก.ย.)  มีจำนวน 5,001 ราย ซึ่งใกล้เคียงกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน (ไตรมาส 3/2558) โดยเพิ่มขึ้นจำนวน 37 ราย คิดเป็น 1%

การคาดการณ์ตลอดปี 2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า คาดว่าในปี 2559 จะมีจำนวนการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลใกล้เคียงกับปี 2558 คือ อยู่ระหว่าง 60,000 - 65,000 ราย เนื่องจากมาตรการส่งเสริมภาครัฐ ได้แก่ การให้ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาให้มาจดทะเบียนนิติบุคคลมากขึ้น  นอกจากนี้ การลงทุนของภาครัฐและการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องจะช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ในปีนี้ อย่างไรก็ตาม  ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมซึ่งอาจมีผลต่อสภาวะเศรษฐกิจและการจดทะเบียนนิติบุคคลได้
       
Share:

Related Articles

​เอ็มจี แจ้งยอดขายรวม 3 ไตรมาส เติบโตขึ้น 14 เปอร์เซ็นต์ ขยับมาเป็นอันดับ 5 ของตลาด

บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย แถลงยอดขายรวมหลังจบไตรมาส 3 มีอัตราการเติบโตถึง 14 เปอร์เซ็นต์ พร้..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​ททท. จัดพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 รับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวไทยสู่สากล

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 หรือรางวัล..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​ช้อปปี้ สยายปีกบุกไตรมาส 4 เต็มสูบกับมหกรรม Shopee 10.10 Brands Festival

ช้อปปี้ (Shopee) ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน ติดสปีดสู่ความเป็นเลิศส่งท้ายไตรมาส 4 ของปี มุ่งตอบโจทย์ทุกความต..

by SME Thailand.| 08 ตค. 2021