พาณิชย์ดันธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง ร่วมโครงการฉลาดซื้อประหยัดใช้

by smethailandclub 24 ตค. 2016
Share:

พาณิชย์ ดัน 'ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก' ร่วมโครงการ 'ร้านฉลาดซื้อ ประหยัดใช้'คืนกำไรสู่สังคม ลดค่าครองชีพเพิ่มเงินในกระเป๋าประชาชน เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีระยะยาว   

‘กระทรวงพาณิชย์’ ดัน ‘ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก’ ที่อยู่ในการส่งเสริม ร่วมโครงการ “ร้านฉลาดซื้อ ประหยัดใช้” ทั่วประเทศ หนุน’ ร้านค้าส่งค้าปลีกคืนกำไรสู่สังคม ร่วมมือกับรัฐบาลลดค่าครองชีพเพิ่มเงินในกระเป๋าประชาชน เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีในระยะยาว สินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวันกว่า 30 รายการ หมุนเวียนลดราคาต่ำกว่าตลาด 10% ปี ’60 เตรียมขยายเพิ่มอีก 100 สาขาให้ครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมใช้เทคโนโลยีเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างค้าส่งและค้าปลีก

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ ได้ให้การสนับสนุนร้านค้าส่งค้าปลีกที่มีศักยภาพและได้รับการพัฒนาจากกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมโครงการ “ร้านฉลาดซื้อ ประหยัดใช้” ซึ่งถือว่าเป็นการคืนกำไรสู่สังคม และช่วยลดค่าครองชีพเพิ่มเงินในกระเป๋าให้ประชาชนระยะยาว โดยร้านค้าฯ ที่เข้าร่วมโครงการจะจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด ซึ่งมีราคาถัวเฉลี่ยต่ำกว่าปกติ 10% โดยเป็นสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันไม่น้อยกว่า 30 รายการ เช่น น้ำปลา น้ำมันพืช น้ำยาล้างจาน ผงซักฟอก แชมพู สบู่ก้อน ยาสีฟัน กระดาษชำระ ฯลฯ เป็นต้น และจะจำหน่ายราคาประหยัดเป็นปกติ ไม่ใช่เฉพาะช่วงเวลาโปรโมชั่น อันจะเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน และจะเป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภคให้สามารถเข้าถึงสินค้าราคาประหยัดได้เป็นอย่างดีและต่อเนื่อง

ปัจจุบันมีร้านค้าส่งค้าปลีกที่ผ่านการสำรวจและประเมินเป็น “ร้านฉลาดซื้อ ประหยัดใช้” จำนวน 132 ร้านค้า 584 สาขา ครอบคลุม 73 จังหวัดทั่วประเทศ “ร้านฉลาดซื้อ ประหยัดใช้” จะเน้นการลดค่าครองชีพและเพิ่มเงินในกระเป๋าของประชาชนเป็นหลัก ทั้งนี้ การดูแลค่าครองชีพที่จะเกิดผลได้อย่างยั่งยืนจะต้องเป็นการส่งเสริมความเข้าใจในพฤติกรรม “ฉลาดซื้อ ประหยัดใช้” แก่ผู้บริโภค คือ 1) การเลือกซื้อสินค้าและบริการที่มีราคาและคุณภาพเหมาะสมกับรายได้และสถานะของตนเอง 2) การเลือกเวลาและสถานที่ๆ จะซื้อสินค้าที่เหมาะสม ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าราคาประหยัดได้ทุกวันจากร้านค้าส่งค้าปลีกที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยสังเกตจากป้ายสัญลักษณ์และธงราวสีฟ้า “ฉลาดซื้อ ประหยัดใช้” ที่ติดตั้งภายในและหน้าร้านค้าฯ และสามารถตรวจดูสถานที่ตั้งของร้านค้าฯ ได้ที่ แอพพลิเคชั่น “ลายแทงของถูก” ของกระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ กระทรวงฯ จะมีการสำรวจติดตามราคาจำหน่ายของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเป็นประจำทุก 6 เดือน เพื่อตอกย้ำความมั่นใจและสร้างทางเลือกในการซื้อสินค้า รวมถึงบรรเทาปัญหาค่าครองชีพของประชาชนอย่างยั่งยืน และในปี 2560 กระทรวงฯ มีเป้าหมายที่จะขยาย “ร้านฉลาดซื้อ ประหยัดใช้” เพิ่มขึ้นอีกไม่น้อยกว่า 100 สาขา ครอบคลุมพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่ชุมชน

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ ได้ร่วมมือกับสมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย ผู้ผลิต ผู้แทนจำหน่าย และร้านค้าส่งปลีกทั่วประเทศ จัดงาน “ค้าส่งรวมใจ โชวห่วยไทยคู่สังคม” เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องทางเศรษฐกิจให้เกิดการหมุนเวียน และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องการเกิดการเกื้อกูลกันอย่างเป็นระบบ โดยได้ดำเนินการมาแล้วรวม 9 ครั้ง มีมูลค่าการซื้อขายรวมกว่า 3,954 ล้านบาท ทั้งนี้ งาน “ค้าส่งรวมใจ โชวห่วยไทยคู่สังคม” จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ปีละ 2 ครั้ง คือ  ระหว่างวันที่ 25 เมษายน - 31 พฤษภาคม  และ  ระหว่างวันที่ 9 - 30 กันยายน    

พร้อมกันนี้ ได้เตรียมนำเทคโนโลยี และซอฟแวร์ ด้านการบริหารจัดการธุรกิจค้าส่งค้าปลีก มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการธุรกิจฯ ในภาพรวมให้ดีขึ้น และพัฒนาธุรกิจค้าส่งค้าปลีกต้นแบบให้สามารถนำเทคโนโลยีไปใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจได้จริง พร้อมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างค้าส่งค้าและปลีก เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความเข้มแข็ง ท้องถิ่นมีความมั่นคง และประเทศเติบโตอย่างยั่งยืน

ธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง เป็นหนึ่งในธุรกิจสาขาบริการจัดจำหน่าย (Distribution Services) ที่อยู่ภายใต้ความตกลงการค้าบริการของอาเซียน (AFAS) ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ และการจ้างงานในอัตราสูง มีจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 1 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 36.6 ซึ่งเป็นสัดส่วนลำดับที่ 2 ของ SMEs ที่มีอยู่ในประเทศ รองจากภาคบริการ

มีอัตราการจ้างงานทั้งประเทศ คิดเป็นร้อยละ 27.5 หรือ ประมาณ 2.9 ล้านคน ของการจ้างงานทั้งประเทศ ซึ่งเป็นลำดับที่ 2 รองจากภาคบริการ และมีมูลค่าซื้อขายรวม 1.83 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.9 ของ GDP ซึ่งเป็นอันดับ 3 รองจากภาคบริการ (ร้อยละ 32.6) และ ภาคการผลิต (ร้อยละ 27.7)
Share:

Related Articles

​เอ็มจี แจ้งยอดขายรวม 3 ไตรมาส เติบโตขึ้น 14 เปอร์เซ็นต์ ขยับมาเป็นอันดับ 5 ของตลาด

บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย แถลงยอดขายรวมหลังจบไตรมาส 3 มีอัตราการเติบโตถึง 14 เปอร์เซ็นต์ พร้..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​ททท. จัดพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 รับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวไทยสู่สากล

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 หรือรางวัล..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​ช้อปปี้ สยายปีกบุกไตรมาส 4 เต็มสูบกับมหกรรม Shopee 10.10 Brands Festival

ช้อปปี้ (Shopee) ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน ติดสปีดสู่ความเป็นเลิศส่งท้ายไตรมาส 4 ของปี มุ่งตอบโจทย์ทุกความต..

by SME Thailand.| 08 ตค. 2021