ต.ค. 59 ต่างชาติลงทุนไทยอีก 17 ราย มีเงินลงทุนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 193 ล้านบาท

by smethailandclub 25 ตค. 2016
Share:

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์  อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  เปิดเผยว่า ในการประชุมของคณะกรรมการฯ เมื่อวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559  คณะกรรมการฯ ได้อนุญาตให้คนต่างด้าว 17 ราย ประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยส่วนใหญ่เป็นคนต่างด้าวจากประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ และสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งมีการนำเงินเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจกว่า 193 ล้านบาท และส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานคนไทยเพิ่มอีก 98 คน รวมถึงมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ และองค์ความรู้เฉพาะด้านโดยตรงจากประเทศผู้เข้ามาลงทุน 
            
สำหรับธุรกิจที่คนต่างด้าวได้รับอนุญาต ได้แก่
                         
1. ธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือ/ในกลุ่ม จำนวน 5 ราย มีเงินลงทุนจำนวน 87 ล้านบาท ได้แก่ บริการทางบัญชี บริการทางกฎหมาย บริการให้กู้ยืมเงิน บริการให้ใช้พื้นที่สนามทดสอบสมรรถนะรถยนต์ และบริการบริหารจัดการและติดต่อประสานงานกับผู้ให้บริการด้านคลังสินค้า โดยเป็นคนต่างด้าวจากประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ และลาว
                     2. ธุรกิจบริการให้แก่ลูกค้า จำนวน 1 ราย มีเงินลงทุนจำนวน 3 ล้านบาท ได้แก่ บริการออกแบบพัฒนา ติดตั้งและทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับงานอุตสาหกรรม โดยเป็นคนต่างด้าวจากประเทศญี่ปุ่น
                   3. ธุรกิจบริการเป็นสำนักผู้แทน จำนวน 6 ราย มีเงินลงทุนจำนวน 18 ล้านบาท เป็นการรายงานความเคลื่อนไหวทางธุรกิจเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจการลงทุนให้สำนักงานใหญ่ และเป็นการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าของสำนักงานใหญ่และบริษัทในเครือ รวมถึงการหาแหล่งจัดซื้อและตรวจสอบคุณภาพสินค้าในประเทศไทยในสำนักงานใหญ่ โดยส่วนใหญ่เป็นคนต่างด้าวจากประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ และจีน
                   4. ธุรกิจค้าปลีก  จำนวน 5 ราย  มีเงินลงทุนจำนวน 85 ล้านบาท ได้แก่ การค้าปลีกเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตดีบุก เครื่องมือและอุปกรณ์การผลิตรายการโทรทัศน์ เครื่องอัดอากาศ เครื่องมือวิเคราะห์โปรตีนและพันธุศาสตร์ โดยส่วนใหญ่เป็นคนต่างด้าวจากประเทศสิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์ และญี่ปุ่น
             การอนุญาตให้ประกอบธุรกิจในครั้งนี้จะมีผลให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและวิทยาการ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ในแขนงที่คนไทยยังไม่มีความชำนาญหรือมีความเชี่ยวชาญในระดับที่ไม่สูงมากนัก เช่น การวิเคราะห์วิจัยด้านโปรตีนและพันธุศาสตร์ ซึ่งถ่ายทอดให้แก่นักวิจัยของสถาบันวิจัยในประเทศไทยจำนวน 30 คน  วิทยาการเฉพาะด้านการซ่อมแซมเครื่องอัดอากาศและเครื่องทำความเย็น ซึ่งมีระบบปฏิบัติการประหยัดพลังงานและไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม  รวมถึงการทดสอบสมรรถนะรถยนต์ในสนามทดสอบ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยและพัฒนารถยนต์ที่กลุ่มบริษัทฮอนด้าลงทุนก่อสร้างสนามทดสอบในประเทศไทย เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนารถยนต์ในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย
             
ทั้งนี้ ในเดือนตุลาคม 2559  จำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตลดลงจากเดือนก่อน 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 50ในขณะที่เงินลงทุนลดลง 474 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 71 และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนปรากฏว่า จำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตลดลง จำนวน 10 ราย คิดเป็นอัตราร้อยละ 37 และมีเงินลงทุนลดลง 996ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 84  เนื่องจากในเดือนตุลาคม 2558 มีผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจตัวแทนดูแลเงินฝากที่เป็นหลักประกันการให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ บริการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทในเครือ และบริการสำรวจขุดเจาะปิโตรเลียม ซึ่งเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง
          
อย่างไรก็ตาม ในปี 2559 (มกราคม-ตุลาคม 2559) คณะกรรมการฯ ได้อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในประเทศไทยแล้วจำนวน 289 ราย มีเงินลงทุนทั้งสิ้น 5,977 ล้านบาท และเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนปรากฏว่า จำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตลดลง 47 ราย คิดเป็นอัตราร้อยละ 14 และเงินลงทุนลดลง 7,032 ล้านบาท  คิดเป็นอัตราร้อยละ 54
Share:

Related Articles

​TQM มอบเงินสมทบทีมแพทย์สมุทรสาครสู้ภัยโควิด-19 พร้อมผนึก 2 แอปฯ ให้ลูกค้าปรึกษาแพทย์ออนไลน์ฟรี

บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น มอบเงินสมทบกองทุน ‘คนสมุทรสาครรวมใจสู้ภัย Covid-19’ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์รพ.สนาม และช่วยเหลือทีมแพทย์และเจ้าหน้า..

by SME Thailand.| 20 มค. 2021

​SME รู้ทันความเสี่ยง เลี่ยงค่าเงินผันผวน ในโครงการ FX Options

จากการที่ค่าเงินบาทผันผวนไปมา อาจจะทำให้ผู้ประกอบการที่ทำการค้าระหว่างประเทศได้รับผลกระทบ หากตั้งราคาซื้อขายหรือคำนวณต้นทุนผิดพลาด รัฐบาลจึงได้จัดทำ..

by SME Thailand.| 19 มค. 2021

​อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต แต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ประกาศแต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันช..

by SME Thailand.| 18 มค. 2021