กรมพัฒน์ เร่งสร้างนักธุรกิจกว่า 500 ราย เปลี่ยนแนวคิดการทำธุรกิจใหม่

by smethailandclub 26 ตค. 2016
Share:

กรมพัฒน์ฯ ปลูกฝัง DNA นักธุรกิจรุ่นใหม่ ที่มีความมุ่งมั่นในการทำธุรกิจกล้าตัดสินใจ กล้าเปลี่ยนแปลง เร่งคว้าโอกาสทางการค้า

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่งสร้างนักธุรกิจกว่า 500 ราย เปลี่ยนแนวคิดการทำธุรกิจใหม่ เน้นสร้างสรรค์คุณค่าของสินค้าและบริการให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค เตรียมพร้อมยกระดับสู่การเป็น Smart Enterprise

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และกรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกันดำเนินการโครงการ MOC4i เพื่อเปลี่ยน SME เป็น Smart Enterprise ใน 4 กลุ่มธุรกิจเป้าหมาย ได้แก่ สินค้าเกษตรและอาหารสุขภาพ ความงาม ธุรกิจบริการ และสินค้าไลฟ์สไตล์ โดยมีแนวทางในการพัฒนา 4 ระดับ ได้แก่ ระดับที่ 1 Inspiration เพื่อมุ่งเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นธุรกิจ แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่โดยยึดความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลัก ปรับเปลี่ยนแนวคิดการประกอบธุรกิจ การเสริมสร้างคุณลักษณะการคิดเชิงประกอบการ ระดับที่ 2 Incubation เป็นการบ่มเพาะผู้ประกอบการ เพื่อสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นฐานในการขับเคลื่อนธุรกิจ มุ่งเน้นกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ของตนเอง ผ่านการคิดเชิงออกแบบ เพื่อสร้างสรรค์คุณค่าให้สินค้าและบริการ ระดับที่ 3 Implementation เพื่อพัฒนาสินค้า/บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในแต่ละประเทศเป้าหมาย และระดับที่ 4 Internationalization เพื่อสร้าง Thai Brand Heroes  ให้เป็น Global Brand เสริมกลยุทธ์การขยายตลาดในต่างประเทศร่วมกับพันธมิตรระดับ World Class Collaboration


นางสาวบรรจงจิตต์  อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ในฐานะที่กรมฯ เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจให้มีขีดความสามารถทางการแข่งขัน โดยมุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก บนพื้นฐานการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สูงขึ้นตลอดจนมีความสามารถในการรับมือกับเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก จึงกำหนดจัดกิจกรรม “24 ชั่วโมง สร้าง DNA นักธุรกิจรุ่นใหม่” ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 – สิงหาคม 2560 จำนวน 10 รุ่น รองรับการพัฒนา ตาม MOC4i ในระดับที่ 1 Inspiration และเตรียมพร้อมเข้าสู่ระดับที่ 2 Incubation ในลักษณะเป็นการเสริมสร้างกระบวนการคิดที่เน้นการฝึกปฏิบัติจริง               โดยวิทยากรจากภาคธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ด้านการดำเนินธุรกิจที่หลากหลายและประสบความสำเร็จ   ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมุ่งสร้างแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นธุรกิจ เสริมสร้างแนวคิดและทักษะการเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่ดี (Entrepreneurship) สามารถใช้ประโยชน์จากความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการสร้างคุณค่า (Value Creation) ให้กับสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ (Demand Driven) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงขอเชิญชวนนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม “24 ชั่วโมง สร้าง DNA นักธุรกิจรุ่นใหม่” ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยดูรายละเอียด กำหนดการ และสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://www.dbd.go.th หัวข้ออบรมสัมมนา 


 


Share:

Related Articles

​Bebesup ทิชชู่เปียกรักษ์โลก จับมือ LocknLock ส่งแคมเปญเจาะตลาดครอบครัวยุคใหม่

Bebesup ทิชชู่เปียกรักษ์โลก ชูความเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งของเกาหลีใต้ ชูจุดแข็งปลอดภัย สะอาด และเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม จับมือ LocknLock ส่งแคมเปญเจาะตลาด..

by SME Thailand.| 18 ตค. 2021

​เอ็มจี แจ้งยอดขายรวม 3 ไตรมาส เติบโตขึ้น 14 เปอร์เซ็นต์ ขยับมาเป็นอันดับ 5 ของตลาด

บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย แถลงยอดขายรวมหลังจบไตรมาส 3 มีอัตราการเติบโตถึง 14 เปอร์เซ็นต์ พร้..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​ททท. จัดพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 รับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวไทยสู่สากล

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 หรือรางวัล..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021