เอสเอ็มอี กว่า 500 ราย สมัครร่วมโครงการกับ สสว. เพื่อยื่นขอมาตรฐาน อย.

by smethailandclub 28 ตค. 2016
Share:

นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เผยว่า ปัญหาสำคัญของเอสเอ็มอีไทยในการขยายตลาดสู่ต่างประเทศ นำสินค้าเข้า Modern Trade หรือขายผ่านออนไลน์ คือ มาตรฐานสินค้า โดยเฉพาะสินค้าอาหารเครื่องดื่ม และเครื่องสำอาง เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันได้ สสว. จับมือพันธมิตร 4 องค์กร ได้แก่ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ผลักดันให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย เข้าสู่ระบบมาตรฐาน อย. GMP เพื่อขยายฐานการตลาดสู่ตลาดประเทศเพื่อนบ้านและตลาดต่างประเทศอย่างเป็นระบบ
         
 โครงการประเมินศักยภาพในการแข่งขันของ SMEs (มาตรฐาน อย.) เป็นโครงการที่ได้รับมอบนโยบายจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้ดำเนินการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ในตลาดต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้น จึงได้ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และอีก 4 หน่วยงานพันธมิตร ดำเนินโครงการประเมินศักยภาพในการแข่งขันของ SMEs ในการนี้ได้กำหนดพื้นที่นำร่อง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี นครปฐม และจังหวัดใกล้เคียง
          
ปัจจุบันเปิดรับสมัคร และมีผู้เข้าโครงการแล้วจำนวนกว่า 500 ราย แยกเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพ มีความพร้อมในการยื่นขอมาตรฐาน อย. กลุ่มอาหาร เครื่องดื่ม ทั้งกลุ่มความเสี่ยงต่ำ กลุ่มความเสี่ยงปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 60 และกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และสปา กว่าร้อยละ 40 ซึ่ง สสว. ร่วมกับ อย. จัดพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการกลุ่มนี้ให้มีความสามารถในการยื่นขอ อย. อย่างถูกวิธี และจัดส่งผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ลงตรวจสถานประกอบการให้คำแนะนำด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์และวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ หากพบปัญหาการปรับปรุงสถานประกอบการให้ผ่านมาตรฐานจะร่วมกับ ธพว. ให้บริการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อปรับปรุงสถานประกอบการให้ได้มาตรฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการยกระดับสินค้าสู่มาตรฐาน อย. โครงการฯ คาดว่าจะมีสินค้าที่ยื่นเข้าขอรับการจดแจ้งและขอ อย. ผ่านโครงการนี้กว่าร้อยละ 85 หรือคิดเป็นจำนวนกว่า 700 ราย
         
นอกจากนี้ สสว. ยังได้ดำเนินการช่วยเหลือสนับสนุน ลดภาระค่าตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ด้วยคูปอง OSMEP Voucher มูลค่า 5,000 บาท ฟรี เพื่อใช้ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้ประกอบคำขอ อย. หรือนำไปจัดทำเป็นมาตรฐานฉลากโภชนการ (Nutrition label) สำหรับสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม สำหรับคูปองดังกล่าวยังสามารถใช้ได้กับกลุ่มสินค้าเครื่องสำอาง สินค้าเกษตรแปรรูป ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครได้ที่ หน่วยงานพันธมิตรทั้ง 4 หน่วยงาน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สสว. โทร 1301 ต่อ 3084 คุณศิวาพร อรุณเรื่อ ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs (ออนไลน์)
Share:

Related Articles

​SME รู้ทันความเสี่ยง เลี่ยงค่าเงินผันผวน ในโครงการ FX Options

จากการที่ค่าเงินบาทผันผวนไปมา อาจจะทำให้ผู้ประกอบการที่ทำการค้าระหว่างประเทศได้รับผลกระทบ หากตั้งราคาซื้อขายหรือคำนวณต้นทุนผิดพลาด รัฐบาลจึงได้จัดทำ..

by SME Thailand.| 19 มค. 2021

​อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต แต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ประกาศแต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันช..

by SME Thailand.| 18 มค. 2021

​บ้านปูจัด “UpImpact” ผลักดันกิจการเพื่อสังคมให้รอดพ้นวิกฤติ ปั้น BC4C กิจการเพื่อสังคมรุ่นต่อไปในปี 2564

บ้านปู จำกัด (มหาชน) สานต่อการทำงานด้านการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม หรือ “Social Enterprise (SE)” ในปี 2563 ผ่านโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม หรือ..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021