พาณิชย์มุ่งเดินตามคำสอน 'พ่อ' ส่งเสริม 'ความเจริญที่แท้จริง'ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

by smethailandclub 30 ตค. 2016
Share:

พาณิชย์มุ่งเดินตามคำสอน 'พ่อ' ส่งเสริม 'ความเจริญที่แท้จริง'ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย จุดประกายสร้างสรรค์ สู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน

นางอภิรดี  ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์มุ่งเน้นและยึดหลักตามคำสอนและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการส่งเสริม “ความเจริญ ที่แท้จริง” ให้กับเศรษฐกิจไทย โดยการผสมผสานความเจริญด้านศิลปวัฒนธรรมและความเจริญด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้าด้วยกัน นำมาจัดแสดงในงานมหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หรือ Creative Thailand 2016 และงาน BIG + BIH October 2016 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 23 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา สร้างมูลค่าการซื้อขายกว่า 1,500 ล้านบาท จากการจับคู่ธุรกิจรวม 200 คู่

“กระทรวงพาณิชย์ได้น้อมนำแนวทางตามพระราชดำรัสเรื่อง ‘ความเจริญที่แท้จริง’ ของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อันมีความหมายว่า ความเจริญทั้งด้านศิลปวัฒนธรรมและความเจริญด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจะต้องมีประกอบกัน เกื้อกูล และส่งเสริมกันพร้อมมูล จึงจะเกิดความเจริญที่แท้จริงได้ กระทรวงพาณิชย์จึงได้น้อมนำแนวทางนี้มาปรับใช้กับนโยบายการดำเนินงานของกระทรวงฯ โดยการจัดงาน Creative Thailand 2016 ขึ้น เพื่อจัดแสดงผลงานจากนักสร้างสรรค์มากมาย ที่ประมวลศิลปวัฒนธรรม ผนวกกับความคิดสร้างสรรค์ พร้อมถ่ายทอดผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ภายใต้แนวคิด ‘Think Big : กล้าคิด กล้าทำ สร้างสรรค์ สร้างชาติ’ นำไปสู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าว

งาน Creative Thailand 2016 จัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ บูรณาการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) มหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง

ภายในพื้นที่จัดงานกว่า 8,000 ตารางเมตร มีการนำเสนอแนวคิดหลัก 3 ด้าน คือ Creative People การพบปะแลกเปลี่ยนความรู้และการสัมมนาจากวิทยากรชั้นนำ Creative Product/Service การจัดนิทรรศการ ที่สร้างแรงบันดาลใจจาก 5 กลุ่มศักยภาพ ประกอบด้วย กลุ่มอาหาร กลุ่มแฟชั่น กลุ่มหัตถศิลป์ กลุ่มเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ และกลุ่มกีฬา และสุดท้าย Creative District การจัดนิทรรศการเมืองต้นแบบ ซึ่งเป็นตัวอย่างของการนำความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาเมืองให้กลายเป็นเมืองต้นแบบที่ครบวงจร รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมและนิทรรศการแสดงผลงาน จากความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ร่วมจัดงาน เพื่อแสดงศักยภาพและความพร้อมของธุรกิจ   สร้างสรรค์ไทย

ในส่วนของการสัมมนา มีกิจกรรมส่งเสริมความรู้กับงานสัมมนาแห่งปี Creative Thailand Symposium ที่ระดมนักคิดนักสร้างสรรค์หลากหลายสาขาจากทั่วโลกมาร่วมจุดประกาย ความคิด ไอเดีย และโอกาสใหม่ๆ ในการสร้างธุรกิจที่มีความคิดสร้างสรรค์ อาทิ การสัมมนาเรื่อง “Revolution 4.0” เรื่อง “Creative Aging : The New Opportunity” และเรื่อง “Creative Thinking in Business” เป็นต้น อีกทั้งยังมีหน่วยงานให้คำปรึกษาจากทั้งภาครัฐ ภาคการเงินการลงทุน และภาคชุมชน เพื่อให้เกิดธุรกิจ Startup รายใหม่ๆ ที่มีศักยภาพอีกด้วย

งาน Creative Thailand นี้ จัดขึ้นพร้อมกับงาน BIG + BIH October 2016 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์ที่ได้รับการยอมรับว่าใหญ่ที่สุดและดีที่สุดในอาเซียน เป็นการตอกย้ำและต่อยอดเรื่อง Creative Product จาก Creative Thailand งาน BIG + BIH October 2016 มีผู้ประกอบการเข้าร่วมงานกว่า 500 บริษัท ในพื้นที่กว่า 1,300 คูหา นำผลงานที่มีความโดดเด่นทางด้านดีไซน์ ความคิดสร้างสรรค์ และมีคุณภาพมาจัดแสดงให้แก่ผู้ซื้อ    ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

นอกจากคูหาแสดงสินค้าแล้ว ภายในงานยังมีนิทรรศการแสดงผลงานต้นแบบด้านความคิดสร้างสรรค์ ที่กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้พัฒนาผู้ประกอบการให้มีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลก อาทิ นิทรรศการ TOP of OTOP จัดแสดงผลิตภัณฑ์โอทอปที่ได้รับการพัฒนาและส่งออกสู่ตลาดโลก นิทรรศการ DEmark จัดแสดงผลงานสินค้าไทยที่ได้รับรางวัลการออกแบบดี นิทรรศการ Pet Parade จัดแสดงสินค้าสัตว์เลี้ยงที่คัดสรรจากผู้เชี่ยวชาญประเทศญี่ปุ่น และนิทรรศการ Thai Wellness นำเสนอการดูแลสุขภาพวิถีไทย และธุรกิจบริการดูแลผู้สูงอายุ

ตลอดการจัดงาน Creative Thailand และ BIG + BIH October 2016 ทั้ง 5 วัน มีผู้เข้าชมงานรวมกว่า 63,000 ราย จากประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยในส่วนของงาน BIG + BIH October 2016 มีการจับคู่เจรจาธุรกิจรวมทั้งสิ้น 200 คู่ สร้างมูลค่าการซื้อขายที่เกิดจากงานไม่ต่ำกว่า 1,500 ล้านบาท สินค้าที่ได้รับความสนใจในงาน ได้แก่ สินค้าความงาม พรม เซรามิก ของตกแต่งบ้าน ตุ๊กตา กระเป๋าแฟชั่น และเครื่องประดับ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวในตอนท้ายว่า ความสำเร็จของทั้งสองงานนี้ แสดงให้ประจักษ์ถึงศักยภาพของประเทศไทยในด้านความคิดสร้างสรรค์ ที่ผสมผสานศิลปวัฒนธรรมและนวัตกรรมได้อย่างยอดเยี่ยม และนี่คือภารกิจที่กระทรวงพาณิชย์มุ่งมั่นดำเนินการตามหลักคำสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างแท้จริง 
Share:

Related Articles

​บ้านปูจัด “UpImpact” ผลักดันกิจการเพื่อสังคมให้รอดพ้นวิกฤติ ปั้น BC4C กิจการเพื่อสังคมรุ่นต่อไปในปี 2564

บ้านปู จำกัด (มหาชน) สานต่อการทำงานด้านการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม หรือ “Social Enterprise (SE)” ในปี 2563 ผ่านโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม หรือ..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021

​‘ไลอ้อน ประเทศไทย’ ขนไลน์อัพสินค้าเสริมอาหาร-ดูแลสุขอนามัยบุกตลาดช่วงโควิด-19

ไลอ้อน ประเทศไทย เผยโควิด-19 หนุนผู้บริโภคตื่นตัวดูแลสุขภาพ ขนทัพผลิตภัณฑ์กลุ่มดูแลสุขอนามัย จัดโปรโมชันรับกระแส รุกเจาะช่องทางออนไลน์ตอบโจทย์ความต้..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021

​วอลล์สตรีท อิงลิช ชวนทุกคนเตรียมความพร้อม สร้างโอกาสที่ดีกว่า เร่งพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในช่วง work from home

Wall Street English ชวนทุกคนเตรียมความพร้อม สร้างโอกาสที่ดีกว่าในการเรียนและหน้าที่การทำงาน เร่งพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในช่วง work from home หรือช่..

by SME Thailand.| 13 มค. 2021