กันยายนบริษัทเกิด 5,472 ดับ 1,382 ราย

by System 05 ตค. 2012
Share:

 

 
นายศิริวัฒน์   ขจรประศาสน์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์   เปิดเผยว่า  ในเดือนกันยายน 2555  มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทจัดตั้งใหม่ทั่วประเทศ จำนวน 5,472  ราย    เพิ่มขึ้น 378  ราย คิดเป็น 7%  เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2554  ซึ่งมีจำนวน  5,094 ราย และลดลง 112 ราย  คิดเป็น 2% เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2555  ซึ่งมีจำนวน 5,584 ราย สำหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนเลิกทั่วประเทศในเดือนกันยายน 2555  มีจำนวน 1,382 ราย

มูลค่าทุนจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ในเดือนกันยายน 2555  มีจำนวนทั้งสิ้น 16,975 ล้านบาท ลดลง จากเดือนกันยายน 2554  จำนวน 3,808  ล้านบาท  คิดเป็น 18%  และลดลงจากเดือนสิงหาคม  2555  จำนวน 12,018  ล้านบาท  คิดเป็น 41%  

ประเภทธุรกิจที่จดทะเบียนจัดตั้งสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ก่อสร้างอาคารทั่วไป  อสังหาริมทรัพย์  ขนส่งผู้โดยสารและสินค้า   สำหรับประเภทธุรกิจที่มีมูลค่าทุนจดทะเบียนจัดตั้งสูงสุด 3  อันดับแรก  คือ  อสังหาริมทรัพย์  ก่อสร้างอาคารทั่วไป   และการรีไซเคิลวัสดุที่ไม่ใช่โลหะ

นิติบุคคลที่จดทะเบียนเพิ่มทุนในเดือนกันยายน 2555  มีจำนวน 1,185 ราย  มีมูลค่าทุนที่เพิ่มทั้งสิ้น จำนวน  51,773   ล้านบาท

ปัจจุบัน ณ  วันที่  30  กันยายน 2555   มีห้างหุ้นส่วนบริษัทจำกัดดำเนินกิจการอยู่ทั่วประเทศ  จำนวน 526,516  ราย  มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น  10.45  ล้านล้านบาท  แบ่งเป็น บริษัทจำกัด/บริษัทมหาชนจำกัด 362,028 ราย   และห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล  164,488  ราย

         ประเภทธุรกิจที่ดำเนินกิจการสูงสุด 3 อันดับแรก  ได้แก่  ก่อสร้างอาคารทั่วไป  อสังหาริมทรัพย์ และบริการนันทนาการ
 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  กล่าวเพิ่มเติมว่า  สำหรับการจดทะเบียนธุรกิจจัดตั้งใหม่ในไตรมาสที่ 3/2555  มีจำนวน 16,677 ราย เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 2/2555   จำนวน 2,886  ราย คิดเป็น 21%  และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่   3/2554   จำนวน 1,823  ราย คิดเป็น 12%   และมีนิติบุคคลที่จดทะเบียนเลิกทั่วประเทศในไตรมาสที่  3/2555   จำนวน  4,138  ราย
มูลค่าทุนจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ในไตรมาสที่ 3/2555  จำนวน 72,093 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสที่  2/2555  จำนวน 24,185 ล้านบาท คิดเป็น 25% และลดลงจากไตรมาส 3/2554 จำนวน 17,196 ล้านบาท คิดเป็น 19%  สำหรับมูลค่าทุนจดทะเบียนเลิกในไตรมาสที่ 3/2555  มีมูลค่า 15,326 ล้านบาท 
ประเภทธุรกิจจดทะเบียนจัดตั้งสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่  ก่อสร้างอาคารทั่วไป  อสังหาริมทรัพย์  ขายส่งเครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้   โดยธุรกิจที่มีมูลค่าทุนจดทะเบียนจัดตั้งสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ประกันวินาศภัย   อสังหาริมทรัพย์   และก่อสร้างอาคารทั่วไป ตามลำดับ

นิติบุคคลที่จดทะเบียนเพิ่มทุนในไตรมาสที่  3/2555 มีจำนวน 3,707 ราย  มีมูลค่าทุนที่เพิ่มทั้งสิ้น 214,097  ล้านบาท
 
Share:

Related Articles

​เอ็มจี แจ้งยอดขายรวม 3 ไตรมาส เติบโตขึ้น 14 เปอร์เซ็นต์ ขยับมาเป็นอันดับ 5 ของตลาด

บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย แถลงยอดขายรวมหลังจบไตรมาส 3 มีอัตราการเติบโตถึง 14 เปอร์เซ็นต์ พร้..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​ททท. จัดพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 รับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวไทยสู่สากล

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 หรือรางวัล..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​ช้อปปี้ สยายปีกบุกไตรมาส 4 เต็มสูบกับมหกรรม Shopee 10.10 Brands Festival

ช้อปปี้ (Shopee) ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน ติดสปีดสู่ความเป็นเลิศส่งท้ายไตรมาส 4 ของปี มุ่งตอบโจทย์ทุกความต..

by SME Thailand.| 08 ตค. 2021