แบงก์รัฐซับพิษน้ำท่วม ยืดชำระหนี้ - เว้นดอกเบี้ย

by System 05 ตค. 2012
Share:

 


รายงานข่าวจากกระทรวงการคลังแจ้งว่า ในปี2555นี้ ลูกค้าของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐได้รับผลกระทบจากอุทกภัยค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับปี  2554  ที่ผ่านมา กระนั้น สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเองได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั้งลูกค้าเดิมและประชาชนทั่วไปเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ดังกล่าวด้วย

                ทั้งนี้ ในปี 2555 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)ได้ทำการขยายเวลาชำระหนี้  โดยไม่คิดอัตราดอกเบี้ยเพิ่ม ส่วนธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) ลดภาระหนี้เงินต้นและอัตราดอกเบี้ย  และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) เตรียมดำเนินโครงการยิ้มสู้ฟื้นฟูอาชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยปี 2555 ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ใน 1 เดือน

                ขณะที่ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)หรือเอสเอ็มอีแบงก์ ก็ออกมาตรการพักชำระหนี้เงินต้น และหรืออัตราดอกเบี้ย ตั้งแต่งวดที่ครบกำหนดเป็นเวลา 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน นอกจากนี้ยังมีวงเงินสินเชื่อฉุกเฉิน ไม่เกิน 500,000 บาทต่อราย สำหรับลูกค้าเดิมและลูกค้าทั่วไปมีระยะเวลากู้ยืมไม่เกิน 5 ปี ระยะเวลาปลอดการชำระคืนเงินต้น 1 ปี  ธนาคารออมสินขยายเวลาการชำระหนี้โดยไม่คิดอัตราดอกเบี้ยเพิ่ม ลดหรือยกเว้นค่าประเมินหลักทรัพย์  และบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.)ประกาศขยายเวลาการชำระหนี้

                ส่วนในกรณีที่เป็นผู้ประสบอุทกภัยและเป็นลูกค้าของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) นั้นขอให้ติดต่อสถาบันการเงินโดยตรงเพื่อหารือถึงแนวทางการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนต่อไป 

ที่มา : แนวหน้า

                
Share:

Related Articles

​TQM มอบเงินสมทบทีมแพทย์สมุทรสาครสู้ภัยโควิด-19 พร้อมผนึก 2 แอปฯ ให้ลูกค้าปรึกษาแพทย์ออนไลน์ฟรี

บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น มอบเงินสมทบกองทุน ‘คนสมุทรสาครรวมใจสู้ภัย Covid-19’ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์รพ.สนาม และช่วยเหลือทีมแพทย์และเจ้าหน้า..

by SME Thailand.| 20 มค. 2021

​SME รู้ทันความเสี่ยง เลี่ยงค่าเงินผันผวน ในโครงการ FX Options

จากการที่ค่าเงินบาทผันผวนไปมา อาจจะทำให้ผู้ประกอบการที่ทำการค้าระหว่างประเทศได้รับผลกระทบ หากตั้งราคาซื้อขายหรือคำนวณต้นทุนผิดพลาด รัฐบาลจึงได้จัดทำ..

by SME Thailand.| 19 มค. 2021

​อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต แต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ประกาศแต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันช..

by SME Thailand.| 18 มค. 2021