ครม.เห็นชอบขยายระยะเวลารถเมล์-รถไฟฟรีอีก 6 เดือน

by smethailandclub 08 พย. 2016
Share:

ครม.เห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางออกไปอีก 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559-30 เมษายน 2560 โดยให้กระทรวงคมนาคม (คค.)  เร่งรัดดำเนินการนำระบบตั๋วร่วมมาใช้ในการเชื่อมการเดินทางสาธารณะของประชาชนอย่างครบวงจรให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

วันนี้ ( 8 พ.ย. 59) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชา ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)  โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องขอขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางออกไปอีก 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559-30 เมษายน 2560

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังนี้

1. เห็นชอบการขอขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางออกไปอีก 6 เดือน  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559- 30 เมษายน 2560 โดยให้สำนักงบประมาณ (สงป.) พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายจากการดำเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางต่อไป ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1.1    มาตรการลดค่าใช้จ่ายเดินทางรถโดยสารประจำทางดำเนินการผ่านองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)  โดยรัฐรับภาระค่าใช้จ่ายการจัดรถโดยสารประจำทางธรรมดาจำนวน 800 คันต่อวัน ใน 73 เส้นทาง ให้บริการแก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

1.2    มาตรการลดค่าใช้จ่ายเดินทางโดยรถไฟชั้น 3 ดำเนินการผ่านการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)  โดยรัฐรับภาระค่าใช้จ่ายการจัดรถไฟชั้น 3 เชิงสังคม จำนวน 152 ขบวนต่อวัน และรถไฟชั้น 3 ระยะทางไกลในขบวนรถเชิงพาณิชย์จำนวน 8 ขบวนต่อวันให้บริการแก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

2. ให้กระทรวงคมนาคม (คค.)  เร่งรัดดำเนินการนำระบบตั๋วร่วมมาใช้ในการเชื่อมการเดินทางสาธารณะของประชาชนอย่างครบวงจรให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และให้ คค. โดย ขสมก. และ รฟท. เร่งรัดการดำเนินการจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินการตามมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางที่เกิดขึ้นจริงผ่านคณะกรรมการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง และเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณเพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายจากการดำเนินมาตรการดังกล่าวตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงต่อไป รวมถึงรายงานการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการตามมาตรการดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีทราบ  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 โดยด่วนด้วย

สาระสำคัญของเรื่อง

กค. รายงานว่า  มาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางถือเป็นมาตรการที่มีความจำเป็นในการที่จะช่วยเหลือภาระค่าครองชีพของประชาชนในสภาวะปัจจุบัน  ซึ่งโดยหลักการแล้วการให้การช่วยเหลือจะต้องสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน แต่เนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณามาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางตามมาตรการใหม่  ให้มีความถูกต้อง  ครบถ้วน สมบูรณ์ และสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  พร้อมทั้งกาอให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ โดยกรมสรรพากรอยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้อง  (Post Audit)  ของข้อมูลการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนพฤศจิกายน 2559 ประกอบกับ คค. จะต้องมีการออกบัตรให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเพื่อให้สวัสดิการมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางตามมาตรการใหม่ (รถเมล์ฟรีและรถไฟฟรี)  โดยกำหนดระยะเวลาเริ่มดำเนินการในเดือนมกราคม 2560 และสิ้นสุดในเดือนเมษายน 2560 จากนั้น  จึงจะสามารถเริ่มดำเนินการตามมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางตามมาตรการใหม่ได้ประมาณเดือนพฤษภาคม 2560

 
Share:

Related Articles

​ไทยพาณิชย์ ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าเอสเอ็มอีทั่วประเทศรับมือโควิด-19 ระลอกใหม่

ธนาคารไทยพาณิชย์พร้อมอยู่เคียงข้างช่วยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยก้าวผ่านวิกฤต เร่งออกมาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ให..

by SME Thailand.| 25 มค. 2021

​AP ยืนหนึ่งผู้นำด้านบริหารจัดการโครงการอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัยครบวงจร

AP ยิ้มรับความสำเร็จหลัง SMART (สมาร์ท) บริษัทผู้นำธุรกิจพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ ในเครือ “คว้า ISO 41001:2018” มาตรฐานใหม่ของการให้บริการด้านการบร..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​“สุริยะ” สั่งการ กสอ. ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุนฯ เพิ่มสภาพคล่องกว่า 2,300 กิจการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุน กว่า 2,300 กิจการ ประกอบด้วย การพักชำระหนี้สูงสุด 12 เดือนสำหรับลูกหนี้ชั้นดี พักชำระหน..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021