ปลัดคลังยืนยันฐานะการคลังรัฐบาลยังอยู่ในระดับที่เข้มแข็ง

by smethailandclub 18 พย. 2016
Share:

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ได้ยืนยันว่า 'ฐานะการคลังของรัฐบาล ยังมีความเข้มแข็ง เพียงพอ และเอื้อต่อการดำเนินนโยบายและมาตรการทางการคลังเพื่อสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในช่วงต่อไป'

ทั้งนี้ การเคลื่อนไหวของระดับเงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2559 ที่เป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 ถือเป็นแนวโน้มปกติเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนๆ และยังอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งและสามารถรองรับการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลในระยะต่อไป โดยมีระดับเงินคงคลังจำนวน 235,805 ล้านบาท ทั้งนี้ มีสาเหตุหลักมาจาก การเร่งรัดและดำเนินมาตรการสนับสนุนการเบิกจ่ายในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณซึ่งสูงกว่าเดือนเดียวกันของปีที่แล้วจำนวน 62,775 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเบิกจ่ายร้อยละ 15.5 ของวงเงินงบประมาณและสูงกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายรายเดือนถึงร้อยละ 6.2 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อสนับสนุนการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในพื้นที่สูงถึง 62,586 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังสามารถเร่งรัดการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนสูงกว่าเดือนเดียวกันของปีที่แล้วถึงร้อยละ 17 ส่งผลให้มีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบและเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจ ในขณะที่ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลในเดือนตุลาคม 2559 สามารถจัดเก็บได้สูงกว่าเป้าหมาย 16,054 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.5 และสูงกว่าปีก่อนถึงร้อยละ 22.8

นอกจากนี้ ในช่วงต้นปีงบประมาณของทุกปี ยังเป็นช่วงที่ยังไม่มีการนำส่งรายได้จากภาษีหลักสำคัญ เช่น ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม เป็นต้น ดังนั้น กระทรวงการคลังจะได้ดำเนินการบริหารสภาพคล่องกระแสเงินสดในมือให้เพียงพอต่อระดับการใช้จ่ายตามแผนการเบิกจ่ายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ควบคู่ไปกับการติดตามสถานะการคลังและการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลอย่างใกล้ชิดต่อไป
Share:

Related Articles

​SME รู้ทันความเสี่ยง เลี่ยงค่าเงินผันผวน ในโครงการ FX Options

จากการที่ค่าเงินบาทผันผวนไปมา อาจจะทำให้ผู้ประกอบการที่ทำการค้าระหว่างประเทศได้รับผลกระทบ หากตั้งราคาซื้อขายหรือคำนวณต้นทุนผิดพลาด รัฐบาลจึงได้จัดทำ..

by SME Thailand.| 19 มค. 2021

​อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต แต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ประกาศแต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันช..

by SME Thailand.| 18 มค. 2021

​บ้านปูจัด “UpImpact” ผลักดันกิจการเพื่อสังคมให้รอดพ้นวิกฤติ ปั้น BC4C กิจการเพื่อสังคมรุ่นต่อไปในปี 2564

บ้านปู จำกัด (มหาชน) สานต่อการทำงานด้านการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม หรือ “Social Enterprise (SE)” ในปี 2563 ผ่านโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม หรือ..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021